Distanční skokan

z Databáze Multiversa
distanční výpust. Zařízení na Kummerogově lodi CANT, sloužící k průchodu pláštěm lodi, konstruované na základě transmiteru. Pohyb osob nebo předmětů se uskutečňuje pólovaným tažným paprskem