Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2255
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2255
Název:DÁLKOVÁ CESTA
(Die DISTANZSPUR)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:5. listopadu 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Cesta z Jamondi – posádka MEČE riskuje vše
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor – Ministr zahraničí LSP vede útok do Hvězdného oceánu.

Perry Rhodan – Pozemšťan uvažuje o Univerzu a významu lidstva.

Atlan – Arkonidan se snaží smířit se změnami na MEČI.

Zephyda – Motana je pod zvláštním vlivem.

Lidé na palubě FRIDTJOFA NANSENA, jednoho z OBJEVITELŮ typu II, náležejícího k hayockému loďstvu, jsou svědky toho, jak z hyperkokonu vyklouzne křižník neznámé konstrukce a je okamžitě napaden třemi plavidly Kybb-Cranarů. Rejnočí loď sice všechny agresory zlikviduje, sama je však poškozena při následné materializaci jedné ze slunečních soustav Jamondi. Na palubu křižníku pronikne pozemské komando a nalezne bezvědomé Motany. Nepoškozený palubní počítač zpočátku na Pozemšťany působí nepřívětivým dojmem, ale když se probudí Motanové a do událostí zasáhne Julian Tifflor (resp. jeho hologram), dojde k obratu. Motanové a lidé zanedlouho usednou k jednacímu stolu a vymění si informace. Tifflor se tak dozví o všem, co se událo v Hvězdném oceánu a zná nyní i historii řádu Štítonošů. Pozemšťan a Motanové se rozejdou jako přátelé – Motanové chtějí se svým bionickým křižníkem STÍNOHRA pokračovat v lovu Kybb-Cranarů.

Na MEČI dojde k dalším potížím. Motanové, především pak Zephyda, trpí strašlivými bolestmi hlavy a dočasně ztrácejí své parapsychické síly. Atlan předpokládá, že musí být nedaleko dómu ukryto kyberneutro. Skutečně spolu s Lyresseou nalezne podzemní zařízení s robotickou posádkou. Stanice byla vyřazena díky aktivaci DÁLKOVÉ CESTY, avšak když se nyní poměry v soustavě Tan-Jamondi vrátily k normálu, reaktivovala se. Zařízení u dómu Rogan bylo pravděpodobně vybudováno už kdysi dávno a má bránit přiblížení Motanů. Lyressea nabere svou druhou podobu a zničí jak roboty, tak kyberneutro. O něco později dojde v Tan-Jamondi k nesmírně mocnému strukturálnímu otřesu. Všichni Kybb-Titáni se stáhnou ke třetí planetě, Ledovému Tanu. MEČ má volnou cestu a Rhodan s Atlanem toho využijí – bionický křižník vlétne do DÁLKOVÉ CESTY.

Píše se 8. září 1332 NGL, když dojde k dlouho očekávané události: Hyperkokon Hvězdného oceánu Jamondi se zhroutí a celá hvězdokupa definitivně padne zpět do standardního prostoru. Rozzuří se hyperbouře dosud nevídané síly a díky poruchám v časoprostoru a strukturálním otřesům zavládne naprostý chaos. Když tyto jevy po dvou dnech odezní, není po kokonu ani památky. Křižníky LSP mohou poprvé proniknout do Jamondi, aby začaly pátrat po obou nezvěstných Nesmrtelných...