Dóm Rogan

Dóm Rogan
Dóm Rogan
© VPM kg.

Dóm Rogan byl místem vysvěcení Štítonošů z Jamondi. Jenom zde mohla být potenciálním novým Obráncům propůjčena štítonošská aura. Šišce podobný, 230 m vysoký a 300 metrů široký útvar stojí na ostrově Rogan na planetě Tan–Jamondi II. Na květinovými záhony zkrášleném dómovém nádvoří stojí strom – prastarý Trummstam.

DĚJINY

Již během výstavby dómu vyslali Kosmokraté entitu, která dóm oduševnila. Tato Všebytost propůjčovala štítonošskou auru. Když se Štítonoši odvrátili od Mocností Řádu, kosmokraté proti nim nezasáhli; ovšem s podmínkou, že se entita stáhne z dómu a nebude již světit nové rytíře. Tak měl být řád odsouzen k zániku.

Před asi 7 miliony lety vyslal ID k dómu Stráže, aby tak v Mléčné dráze vytvořil stabilizující mocenský faktor. Společně se Strážemi byl nasazen paragonový kříž, obsahující odštěpek superinteligence. Díky tomu mohla být novým adeptům poskytnuta aura.

Když prastarý Trummstam odumřel a Krvavé noci Barinxu smetly poslední ze Štítonošů, dóm osiřel. Při pátrání po nezvěstných Strážích nechal Tagg Kharzani stavbu důkladně prohledat, avšak nic nenašel, takže vojsko Kybbů nakonec odtáhlo.

Orrien Alar se několikrát pokoušel vysadit na nádvoří nový Trummstam, ale uspěl teprve roku 1332 NGL, když se na Tan–Jamondi II objevili Lyressea, Atlan, Perry Rhodan a Zephyda. Paragonový kříž se po vítězství nad Kybby krátkodobě vrátil do dómu Rogan, avšak po odletu karavany Ahandaba je budova znovu prázdná.

Zdroje

PR 2248, PR 2249, PR 2254, PR 2299

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál