Orrien Alar

Informace o postavě:
Titul:Věčný zahradník
Národ:není známo
Příslušnost:pomocník Štítonošů z Jamondi

Orrien Alar je takzvaný Věčný zahradník. Odkud pochází, není známo, a nikdo ani netuší, jak je vlastně starý. Jak se zdá, je relativně nesmrtelný, protože je schopen se znovuzrodit ze svého mrtvého těla, přičemž si zachovává veškeré své vědomosti.

Vzhled

Orrien Alar je statný, asi dva metry vysoký humanoid, působící jako oživlý hliněný golem s krystalickýma třpytivýma očima. Má dar ukrývat se v přírodním prostředí, s nímž dovede doslova splynout.

Charakter

Alar je věrně oddán Hlídkám a nenápadně a svědomitě plní svůj úkol. S láskyplnou obětavostí se stará o parky dómu Rogan a touží po starých časech Štítonošů z Jamondi.

Dějiny

Alar žil, kam až jeho paměť sahala, na planetě Tan-Jamondi II. Zahradník se zde jako s přírodou spojená bytost staral o zeleň kolem dómu. Jeho životním údělem bylo pečovat o strom Prastarý Trummstam. Když strom zahynul, odebral se Alar do okolního lesa a pozoroval odtamtud Kybby, kteří při pátrání po artefaktech Štítonošů obrátili planetu vzhůru nohama. Ve staletích po Krvavé noci Barinxu si zahradník vedl kroniku. Tu dal potom k dispozici Perrymu Rhodanovi a jeho druhům, když s MEČEM přistáli na Tan-Jamondi II, aby v dómu Rogan nalezli odkaz k nezvěstnému Paragonovému kříži. Z kroniky se Galaktici dozvěděli, že v Hvězdném oceánu Jamondi uplynulo od zajetí v hyperkokonu pouze 12 000 roků, zatímco ve standardním vesmíru minulo téměř sedm milionů let. Orrienu Alarovi se nakonec podařilo vypěstovat nový exemplář Prastarého Trummstamu.

Zahradník opustil Tan-Jamondi II s Karavanou Ahandaba.

Zdroje

PR 2248, PR 2254, PR 2299

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál