Dóm Parrakh

Dóm Parrakh byl místem, kde byli svěceni příslušníci řádu Štítonošů z Jamondi. Byl vybudován v Amringharu (Velkém Magellanově mračnu).

Představoval přesnou kopii dómu Rogan, s jedinou odchylkou: budova byla kompletní; jelikož se u dómu nenacházel strom prastarý Trummstam, nebylo zapotřebí vystavět výklenek, v němž by mohl růst.

Dóm stojí na planetě Parrakh, domovském světě Beš'reů. Poté, co vládu nad Amringharem převzala bytost Gon-Orbhon a vyhlásila Impérium Orbhon, byl dóm přejmenován na baštu Parrakhu.

Zdroje

PR 2248, PR 2249

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál