Impérium Orbhon

Říše Orbhon je mocenský útvar, jemuž vládla entita, který vznikla z bývalého Štítonoše Gon-Orbhona a Nokturnského úlu Satrugaru. Impérium bylo založeno v Amringharu (Velkém Magellanově mračnu) krátce po skončení války proti negativní superinteligenci STROWWAN.

Dějiny

V roce 6 999 133 před Kristem se v Satrugaru uvězněný Gon-Orbhon zřekl řádu Štítonošů a v Parrakhonské hvězdokupě založil Impérium Orbhon. Nově vzniklá bytost se nazývala bůh Gon-Orbhon neboli Gon-O. Samozvaný bůh nechal strhnout štítonošské sochy a dóm Parrakh přejmenoval na baštu Parrakhu. O něco později začal nasávat energii 6D klenotu Sol. Štítonoši zpočátku neznali závažnost situace, později však pochopili, že bratrovražedná válka je nejspíš nevyhnutelná. Rozhodující bitvě však zabránil ID, který roku 6 999 037 před Kristem uzavřel celkem 12 hvězdokup – a mezi nimi i Parrakhon – do hyperkokonů. Po dostřihnutí energie klenotu upadl Gon-O do tisíciletí trvajícího spánku. 450 000 kosmických plavidel Impéria Orbhon se bez vnějšího nepřítele rychle vzájemně zničilo. Během krvavých střetů uvnitř kokonu byla mimo jiné vyvinuta šroubovitá torpéda, která zaminovala celou říši Orbhon. Když se hvězdokupa Parrakhon vrátila dne 23. ledna 1332 NGL do normálního prostoru, začal se Gon-Orbhon opět probouzet. Okamžitě pak obnovil sací proud, odebírající energii 6D klenotu.

Počátkem roku 1333 NGL byl systém Parr stále ještě centrem Impéria Orbhon. Vojenská moc negativní entity nebyla v té době známa, v soustavě Parr však bylo zaměřeno několik Kybb-Titánů. Systém šlo navíc zahalit do UHF ochranného štítu. Říši Orbhon se tak očividně podařilo vyřešit problémy se stoupající hyperimpedancí.

Jak prokázaly události na Roewisu, moc říše se koncem ledna 1333 NGL rychle šířila Magellanovými mračny. Na obydlené světy byly deponovány pětidimenzionální oscilační krystaly. S jejich pomocí se obyvatelé soustav dostávali pod vliv svého nového „boha“.

Říše se zhroutila v polovině roku 1333 NGL. Štítonoš Gon-Orbhon byl vysvobozen ze šíleného Nokturnského úlu, což vedlo ke značnému oslabení entity. Díky zákroku Ka Thana byl pak vyléčen i samotný Satrugar.

Zdroje

PR 2249, PR 2264, PR 2265, PR 2298, PR 2299 a jinde

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál