STROWWAN

Informace o postavě:
Místo narození:Chearth?
Národ:superinteligence
Tituly:superinteligence

Před přibližně sedmi miliony lety stála negativní superinteligence STROWWAN krátce před vývojem v Materiální propad. STROWWANU se zřejmě nelíbilo mít v blízkosti své mocenské oblasti kolem galaxie Chearth mladou a rozvojechtivou pozitivní superinteligenci ID. Proto proti ní s veškerou svou silou zaútočil. Bojové svazy STROWWANU se v Ammandulu střetly s flotilami Štítonošů z Jamondi, které hájili oblast kolem Poutníku. Porážku vojsk STROWWANU však pomohly uskutečnit až dva Nokturnské úly, které zasáhly ve prospěch ID a Štítonošů.

Nakonec došlo k přímé bitvě mezi oběma SI, jejímž svědkem byl praotec Visperon. Ten také podal o strašlivém střetu mezi Drakem a Motýlem zprávu.

ID se byl nucen uchýlit ke lsti a předstíral svou slabost. STROWWAN se chytl do pasti a zdánlivě nasál veškerou psionickou energii ID. Současně zahájil svou přeměnu v Materiální propad. Jenže negativní SI nesáhla po mentální síle ID, nýbrž díky zrcadlu, které jí nastavil ID, čerpala energii sama ze sebe. Tak začala být nasávána do Materiální negace, v níž se snažila metamorfovat.

Jelikož STROWWAN neměl dostatek psionického potenciálu, aby sám dokončil proměnu, přestal s transformací a uprchl. Proinvestoval velké množství své energie a nemohl ji už získat nazpět.

V galaxii Chearth vzniklé mocenské vakuum později využila existence Nisaaru, aby se sama vyvinula v superinteligenci.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál