Menu
Technická data:
Složení posádky:neznámé (asi zejména Technitové a Kybbové).
Konstrukce:průměr asi 17 km, přibližně kulovitý, variabilní povrch i nitro
Pohon:podsvětelný - neznámý, nadsvětelný - neznámý (možná biodimový pohon)
Ofenzivní výzbroj:neznámá
Defenzivní výzbroj:extrémně silný energetický štít neznámé povahy
Energetické zdroje:neznámé
Pomocné čluny:neznámé

V případě Kybb-Titána se jedná o živoucí kybernetickou velkokapacitní loď.

Obecně

Konstrukce Titánů se zakládá na sektorovém poupěti Anthurianů. Neznámý počet těchto vysoce vyspělých korábů kdysi padl do rukou Kybbům. Není známo, zda všichni Titáni představují reorganizovaná poupata, nebo se Kybbům podařilo pochopit anthurianskou technologii a na základě genetického materiálu poupat vytvořit i vlastní lodi.

Osoby na palubě tohoto vesmírného giganta jsou neustále vystaveny slabému mentálnímu tlaku, pocházejícímu od vědomí plavidla. Na Titánovi jsou stavěni a používáni autonomní roboti, takzvaní Technitové. Jednotliví Technitové mají nejrůznější velikosti, někteří jsou jen milimetr dlouzí, jiní dosahují rozměrů několika metrů.

Kybbské národy disponují jenom několika tucty Kybb-Titánů. Většina z nich je dislokována kolem zámku Kherzeš (pod velením Tagga Kharzaniho) a okolo bašty Parrakhu (pod velením Gon-Orbhona).


Konstrukce

Kybb-Titáni jsou mocné kulovité kosmické lodi o průměru přibližně 17 kilometrů. Jejich povrch má černou barvu a je pokryt rozmanitými nerovnostmi v podobě hrotů, hrbolů, kráterů, příkopů a podobně. Jelikož kůže Titánů ustavičně pulzuje, jejich povrch se nepřetržitě mění. Jeho topografická struktura každých několik minut zcela reorganizována.

Uvnitř je každý Titán rozdělen do deseti sfér, které jsou více méně identické. V srdci sfér jsou zařízení ke stavbě Motoklonů. Stejně jako na povrchu jsou Titáni i uvnitř v neustálém pohybu. Jednotlivé chodby a místnosti se přeskupují a orientace v nitru plavidla je nesmírně obtížná.

Ve sférách vládne stav beztíže, zdánlivě chaoticky se zde vznáší jednotlivé stroje a zařízení. Veškerá technika působí podivně nesourodým dojmem. Jsou zde totiž používány stroje různých úrovní vývoje. Na Titánovi se využívají ryze mechanické aparatury i zapouzdřené agregáty, určené k manipulaci s psionickou energií. Část techniky připomíná vysoce jakostní produkty kosmokratů.


Dějiny

Kybb-Titáni měli být tajnou zbraní, kterou hodlali Kybbové použít ve válce proti Štítonošům z Jamondi. K nasazení těchto mocných bitevníků však už nedošlo, protože s pomocí Štítonoše Gon-Orbhona byla válka předčasně ukončena. Obránce přiměl Kybby, aby se pustili do vzájemných potyček. Kybb-Titáni pak byli na dlouhé roky zakonzervováni.

Teprve když Tagg Kharzani získal Kybby jako svou soukromou armádu a usídlil se v zámku Kherzeš, byli Kybb-Titáni opět vystrojeni a obsazeni posádkou. Na silný Kharzaniho nátlak měli být vysláni do války s Impériem Orbhon. Než k tomu mohlo dojít, zasáhla superinteligence ID a všech 16 hvězdokup, náležejících Štítonošům a Gon-O, bylo uloženo do hyperkokonů.

Později, když se věrolomný zrádce Tagg Kharzani obrátil proti řádu Štítonošů, nasadil Kybb-Titány v nerovné válce, která vyvrcholila zkázou řádu v Krvavé noci Barinxu.

RICHARD BURTON v roce 1333 NGL na své expedici do Magellanu zjistil, že se také v systému Parr, sídle entity Gon-Orbhona, nacházejí Kybb-Titáni.

V rozhodujícím boji o Sluneční soustavu byla po nasazení kyberneuter zničena většina zbývajících Kybb-Titánů. Poslední šest se připojilo ke karavaně Ahandaba.

Zdroje

PR 2249, PR 2266