Nesmrtelní

z Databáze Multiversa
Kdysi se termín Nesmrtelný používal v souvislosti se superinteligencí ID, později pak označoval skupinu nositelů buněčných aktivátorů, které zabraňují buněčnému rozkladu a tudíž stárnutí organismu (jde o takzvanou relativní nesmertelnost).