Negacíl

Jako negacíle jsou označovány všechny objekty, které mají význam pro splnění úlohy Terminační kolony TRAITOR.

Negacíli mohou být celé galaxie, jako tomu bylo například u Hangaye. TRAITOR zde měl za úkol zajistit nerušený vznik negasféry. Jindy byly pojmem negacíl označeny pouze planety. Jako příklad lze uvést Xölyar, měsíc planety Drorah. Tento negacíl posloužil jako zkušební objekt v procesu přeměny vhodných světů Mléčné dráhy v kabinety chaotenderu VULTAPHER.

Zdroje

PR 2354

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál