Necílená transmise

z Databáze Multiversa

Necílenou transmisí rozumíme takovou dislokaci slunečním transmiterem, při níž není nastavena žádná přijímací stanice. Dopravovaný objekt je sice dematerializován a vyzářen, avšak bez cílových dat ho není možné materializovat a je odvanut do hyperprostoru.

Dějiny

Dne 1. listopadu 1345 NGL byla eskadra KombiTrans během transportu z Kharagského slunečního dvanáctistěnu do stanice Nagigal-Trio zadržena kontrolním transmiterem Tellox-Duo. 19 ještě funkčních strážních planetoidů pak celou eskadru zadrželo v poutacích polích.

Automatika kontrolní stanice si vyžádala autorizační kódy, opravňující k transportu k Nagigal-Triu, jednomu ze zakázaných transmiterů. Na odevzdání požadovaných informací dostali Galaktici lhůtu třiceti minut – tři cobol'ty podle lemurského počítání času.

Jelikož Atlan da Gonozal nebyl schopen předložit potřebné speciální oprávnění, jeho flotila byla necílenou transmisí vyzářena do nadřazeného kontinua. Eskadru zachránil zásah Konvergentního myslitele, který lodi přesunul na Anghur Al-Tare.

Zdroj

PR 2366