Tellox-Duo

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet hvězd v soustavě:2 (Tellox A a Tellox B)
Spektrální typ hvězd:M7
Průměr hvězd:365 000 km
Počet planet v soustavě:1
Známé planety v soustavě:
Tellox 1

Tellox-Duo je sluneční transmiter Lemurů v hvězdokupě Omega Centauri. Vztaženo k centru hvězdokupy s Kharagským slunečním dvanáctistěnem se Tellox nachází 62 světelných let „výše“ a 38 světelných let „jižněji“ (vzdálenost ke Kharagskému transmiteru činí zhruba 73 LY).


Obecně

Soustava se skládá ze dvou rudých trpasličích sluncí, tvořících vlastní sluneční transmiter. Hvězdy jsou spektrálního typu M7, jejich průměr činí 365 000 kilometrů. Povrchy obou rudých sluncí odděluje vzdálenost 2,5 a centra 2,8 milionu kilometrů. Transmitní zóna vzniká v těžišti trasnmiteru a dosahuje maximálního průměru 250 000 kilometrů. Slunce obklopuje celkem 24 planetoidů, roztroušených až do vzdálenosti 25 milionu kilometrů. Po excentrické dráze kolem dvojhvězdy krouží Marsu podobný osamělý svět Tellox 1 – roboty řízená justovací stanice transmiteru a jediná planeta systému.

Planetoidy, obklopující obě slunce, byly přetvořeny v past pro vesmírné lodi, které použijí Kharagský sluneční dvanáctistěn pro transmisi k jednomu z tak zvaných „zakázaných transmiterů“. Tyto lodi jsou situačním transmiterem přesunuty k Tellox-Duu a tam zachyceny poutacími poli, vytvářenými na planetoidech. Planetoidy se jsou pro svou obranu schopny obklopit ochrannými štíty a jsou ozbrojeny protipólovými děly. Potřebnou energii obstarávají sluneční čerpadla.

Situační transmiter Tellox-Dua má průměr 10 000 kilometrů.


Dějiny

Dne 1. listopadu 1345 NGL byla stanicí Tellox-Duo zadržena eskadra KombiTrans. V té době bylo aktivních ještě 19 planetoidů.

Aby mohl pokračovat transport k Nagigal-Triu, jednomu ze zakázaných cílů, požadovala obranná automatika po Atlanovi tajný identifikační kód. K odevzdání dat dala pozitronika pozemšťanům lhůtu půl hodiny – tři cobol'ty podle lemurského počítání času.

Protože Atlan nemohl pro transport k Nagigal-Triu předložit žádné oprávnění, byly jeho lodi necílenou transmisí vyzářeny do hyperprostoru. Plavidla však zachránil Konvergentní myslitel a přesunul je na Anghur Al-Tare.

Když se Atlan dozvěděl historii Konvergentního myslitele, byla celá eskadra KombiTrans dne 20. listopadu přesunuta zpět k Tellox-Duu. Lodi se materializovaly mimo zónu planetoidů. Posléze byly sice znovu napadeny ochrannými systémy soustavy, avšak všechny planetky mohly být zneškodněny dříve, než použily svá poutací pole. Kromě toho byla deaktivována transmiterová zóna.

Atlan a Icho Tolot se odebrali na Tellox 1 a objevili přitom mauzoleum vědce jménem Jerim-Varos, který z pověření Tortmon-Tenoy-Anorromu vybudoval systém pastí.


Zdroje

PR 2366, PR 2367, PR 2368

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál