Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Tellox I
hledat
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Soustava:Tellox-Duo
Průměr:6840 km
Doba rotace:27,3 hodiny
Doba oběhu:86,7 dnů
Gravitace:0,55g
Vzdálenost od hvězdy:50,12 mil. km
Počet měsíců:0
Obyvatelé planety:
Lemurové

Tellox 1 je jedinou planetou lemurského slunečního transmiterového systému Tellox-Duo. Na pouštním světě s tenkou, oxidem uhličitým tvořenou atmosféra, byla v minulosti vybudována justovací stanice slunečního transmiteru.


Přehled

Tellox 1 je Marsu podobný svět s běsnícími písečnými bouřemi a nevelkými polárními čepičkami, tvořenými zmrzlým oxidem uhličitým. U severního pólu planety stojí tři řídící pyramidy slunečního transmiteru. Po povrchu je rozmístěno celkem třicet šest obranných pevností, přičemž každá disponuje baterií těžkých protipólových děl.

Řídící pyramidy

Každá ze tří pyramid má výšku 500 metrů a základnu o průměru 578 x 578 metrů. Jako stavební materiál posloužil lemurský kov. Zařízení se svým uspořádáním podobá v roce 2400 zničené stanici na planetě Power v soustavě Twin.

Pod celým pyramidálním trojúhelníkem je ukryta subplanetární stanice o průměru šesti kilometrů a maximální hloubce 1 km.

Kontrolní centrála Tellox-Duo

Toto je vlastní justovací stanice. Nalézá se blízko rovníku a je umístěna uvnitř obrovského, vyhaslého vulkánu. Vulkán má výšku 23 730 m při bazálním průměru 600 kilometrů. Vrchol kaldery je uložen v hloubce asi 3200 metrů a má průměr 90 km.

Mauzoleum Jerim-Varose

Mauzoleum Jerim-Varose se vypíná na východním hřebenu kráteru. Strohá pyramida z lemurského kovu má základnu 23x23 m při výšce 15 metrů. Uvnitř stavby je jen jediná čtvercová místnost o hraně 20 metrů, vysoká 5 metrů. V centru místnosti stojí Lemurův sarkofág.


Dějiny

Dne 1. listopadu 1345 NGL byla stanicí Tellox-Duo zadržena eskadra KombiTrans. V té době bylo aktivních ještě 19 planetoidů.

Aby mohl pokračovat transport k Nagigal-Triu, jednomu ze zakázaných cílů, požadovala obranná automatika po Atlanovi tajný identifikační kód. K odevzdání dat dala pozitronika pozemšťanům lhůtu půl hodiny – tři cobol'ty podle lemurského počítání času.

Protože Atlan nemohl pro transport k Nagigal-Triu předložit žádné oprávnění, byly jeho lodi necílenou transmisí vyzářeny do hyperprostoru. Plavidla však zachránil Konvergentní myslitel a přesunul je na Anghur Al-Tare.

Když se Atlan dozvěděl historii Konvergentního myslitele, byla celá eskadra KombiTrans dne 20. listopadu přesunuta zpět k Tellox-Duu. Lodi se materializovaly mimo zónu planetoidů. Posléze byly sice znovu napadeny ochrannými systémy soustavy, avšak všechny planetky mohly být zneškodněny dříve, než použily svá poutací pole. Kromě toho byla deaktivována transmiterová zóna.

Atlan a Icho Tolot se odebrali na Tellox 1 a objevili přitom mauzoleum vědce jménem Jerim-Varos, který z pověření Tortmon-Tenoy-Anorromu vybudoval systém pastí.


Zdroje

PR 2368