Menu
Další informace:
Další jména:NGC 5139, Hol Annasuntha, Braangon, Shahannol (Tamanium Shah'taman)
Vzdálenost od Slunce:16856 LY
Typ:malé galaktické jádro
Hmotnost:4 miliony Sluncí
Průměr:178 LY
Významné národy::
Grosmaahové, Lemurové, Mograkové, Tarikové, Yarnové
Hvězdné říše::
Tamanium Shah'taman, Tamanium Tarik'taman respektive Baylamor

Jádro malé galaxie se vzhledem kulovité hvězdokupy Omega Centauri se nachází v halu Mléčné dráhy a je tak částí Lokální skupiny. Mezi asi 200 velkými kulovitými hvězdokupami, které kolem naší galaxie krouží, je největší a nejjasnější.

Lemurové ji označovali jako Hol Annasuntha (Ostrov bezpečí), Arkonidané jí dali jméno Braangon (Nezřízená / Neviditelná kolonie). Obyvatelé unitř Omega Centauri ležícího neolemurského Tamania Shahan (Shah'taman) jí říkají kulovitá hvězdokupa Shahannol.

Struktura

Hvězdokupa byla Johannem Bayerem v roce 1603 pojmenovaná podle souhvězdí Kentaura, ve kterém se tento nejjasnější objekt jižní oblohy nachází.

Má průměr 128 světelných let a obsahuje asi 4 miliony sluncí. Směrem k centru se hvězdná hustota zvyšuje. V centru kulovité hvězdokupy, v krychli o průměru 20 světelných let se nachází asi 1.44 milionu sluncí; hvězdná hustota je zde asi 180 hvězd na kubický světelný rok. Střední vzdálenost mezi hvězdami činí méně než světelný měsíc. Ve skutečnosti se zdá být centrum tvořeno masivní černou dírou.

V přesném centru, v krychli o délce hrany 1 světelný rok, se nachází 227 hvězd. 20 z nich patří k lemurskému slunečnímu dodekaedru Kharag.

Kulovitá hvězdokupa se nachází 4355 světelných let nad galaktickou rovinou. Vzdálenost ke Sluneční soustavě činí 16856 světelných let, ke galaktickému centru 23832 světelných let.

Na základě hyperproudových front v kulovité hvězdokupě jsou nadsvětelné lety uvnitř Omega Centauri velice omezené. V rámci Omega Centauri je možno provádět jen transice a to mezi různými klidovými enklávami, ve kterých nejsou rematerializace a dematerializace kosmických lodí nebezpečné.

Během Monosovy diktatury ležela hvězdokupa mimo obrané valy Cantarů.

Historie

před 546 miliony lety

Omega Centauri je zbylé jádro malé galaxie, která tvořila Praroj Litrakduurn. Podle záznamů na ZDROJONOSIČI Mocného Nuskoginuse v universu Eud'y-Asor-Jaroso byl Litrakduurn aktivní v různých universech. Z jakého vesmíru slunce a planety Litrakduurnu původně pocházely a jak dlouhou se nebeská tělesa, která jsou teď částí Omegy Centauri, nacházela uvnitř Roje, není známo.

Litrakduurn se před 546 miliony lety v několika vlnách materializoval poblíž Mléčné dráhy a byl zde napaden armádou chaotarchů. Praroj byl rozpuštěn po zničení ohebného štítu. Velká část sluncí a planet Litrakduurnu byla spolknuta Mléčnou dráhou. Uvolněné části biofóry vedly kromě jiného na Zemi k evolučnímu skoku (Kambrijská exploze).

Jádro Praroje se stalo kulovitou hvězdokupou Omega Centauri. V bezčasové stázové bublině v hyperprostoru uložený systém Backup Praroje zůstal v Omega Centauri. Z něj v následné době vznikla Obsidiánská rozsedlina.

kolem 50000 před Kristem

V době Lemurů patřila kulovitá hvězdokupa jako Hol Annasuntha (Ostrov bezpečí) k 38. Tamaniu zvanému Kharagtam.

V centru kulové hvězdokupy nechali Lemurové vybudovat sluneční dodekaedr Kharag, sluneční transmiter z 20 modrých sluncí, které měly formu pětiúhelníkového dvanáctistěnu a jsou řízeny z takzvaného Ocelosvěta Kharag.

Sluneční dodekaedr měl umožnit pronikání do hyperkokonů, o kterých se domnívalo, že se nacházejí v Omega Centauri. Ani jedna vyslaná expedice se ale nevrátila. V transmiteru se příležitostně objevovaly kusy hyperenergeticky aktivního Obsidianu. Když 50196 před Kristem také Vysoký Tamrat Sardengar při výpadu slunečním transmiterem zmizel, byly pokusy zastaveny.

V době lemursko-halutské války byla Omega Centauri útočištěm prchajících Lemurů. Umělým zvýšením hyperproudových front zde Lemurové znemožnili jakékoliv nadsvětelné lety. Uvnitř Omega Centaury se proto dal používat jen transiční pohon.

kolem 35000 před Kristem

Kolem 35000 před Kristem se Integrat podle odkazu Pangalaktických statistiků ukryl do pozůstatků Praroje Litrakduurn do Omega Centauri před vysokými mocnostmi. Integrat převzal krycí jméno Konvergentní filozof a pokoušel se odpykat si svá bývalá provinění skrze záchranu obyvatel hvězdokupy, kteří se v hyperprostoru dostali do nesnází.

Aby svým pronásledovatelům nedal žádné vodítko, nesměli se zachránění vrátit ke svým národům. Konvergentní filozof přijal proto jednu planetu do své hypersféry, která byla později nazvána Anghur Al-Tare, aby tam zachráněné usídlil. (PR 2367)

4. tisíciletí před Kristem

Arkonský vědec Epetran da Ragnaari zkoumal Omegu Centauri a objevil na planetě Shamakh Krish'una, jakož i pyramidový pětiúhelník.

1. tisíciletí NGL

Během vlády Monose ležela Omega Centauri mimo chronopulzní val, který obklopoval Mléčnou dráhu.

1225 NGL

Zbytky lemurského osídlení se zachovali ve formě tří Tamanií až do roku 1225 NGL. Tamanium Tarik (Tarik'taman) bylo převzato Arkonidany z Khasurnu Zoltral a přejmenováno na impérium Baylamor. Celkem vzniklo v Omega Centauri 15 malých hvězdných říší.

Říše Mograk (Glurgrak Mograk) nelemuridských Morgraků obsahuje několik tuctů obydlených systémů v severozápadním okraji kulovité hvězdokupy (PR 2366)

Atlan pronikl do Omega Centauri a získal v boji proti Crest-Tharo da Zoltralovi kontrolu nad Ocelosvětem Kharag. (ATCE 12)

Se zapomenutou pozitronikou proniknul do Obsidiánské rozsedliny. Po zničení Krystalového měsíce byla neutralizována hrozba systému Backup Litrakduurnu. Slunce Verdan vypadlo se svou jedinou planetou Vinara z Obsidiánské rozsedliny 0.27 světelného roku od slunečního transmiteru zpět do normálního prostoru. (ATOB 12)

po 1327 NGL

17. září 1327 NGL dorazí Atlan a Icho Tolot s OBJEVITELEM VASCO DA GAMA v přísně tajné akci ke slunečnímu dodekaedru Kharag, aby ho připravili na zvýšení hyperimpedance a zachovali jeho funkčnost. Před odletem 1328 NGL navštívil Atlan na Vinaře Cyna Sardaengara, který se stal Imaginárním. (PR 2368)

1343 NGL

V rámci v roce 1340 NGL odstartovaného tisíciletého projektu galaktické transmiterové sítě měly být pod kódovým jménem KombiTrans, jehož význam znali zpočátku jen Perry Rhodan, Atlan, Icho Tolot a Reginald Bull, také lemurské a terranské situační transmitery a lemurské sluneční transmitery spojeny do jednotné sítě.

V dohledné době mely být lemurské sluneční transmitery použity jako zkratka do Hangaye. Výchozím bodem pro transmiterovou trasu do blízkosti Hangaye měl být sluneční dodekaedr Kharag. (PR 2366)

1. října 1343 NGL dorazil Atlan s lodí VERACRUZ a Icho Tolot s tendrem třídy PONTON ZEUT a čtyřmi Explorery EX-17 BRASILIA, EX-18 PARIS, EX-19 BEIJING a EX-20 KAIRO ke slunečnímu transmiteru, aby ho opět uvedli do provozu. (PR 2368)

1344 NGL

19. listopadu 1344 NGL dorazí z Halutu prchající Haluťané k OC-1. S pomocí transičních agregátů z tendru ZEUT (které byly vyprodukovány v lemurských zařízeních na Khar I, Karg II a Khar III) mohou vletět do Omega Centauri. Usídlí se na Tharbaně, první planetě oranžovočerveného slunce Gamac.

1345 NGL

Jako následek hyperimpedance zuří v roce 1345 NGL v oblasti o průměru 250 světelných let hyperbouře se sílou 125 až 150 Meg.

Kvůli hyperproudovým frontám se podle prvních poznatků Galaktiků v Omega Centauri nenacházejí žádné jednotky Terminační kolony. Na Ocelosvětě Kharag je ale činný Koda Ariel. V rámci operace KombiTrans je v prosinci sluneční dodekaedr Kharag uveden do provozu.

1346 NGL

1. ledna 1346 NGL je planeta Kharmuu přes sluneční transmiter přemístěna do systému Nagigal. (PR 2371)

Válečné moci TRAITORU se podaří zaměřit transiční body uvnitř Omegy Centauri a proniknout tam s Reduktivními Traitanky. Zerberoff vede 9. března útok na sluneční transmiter, při kterém je sice jeho Chaos-eskadra odražena, je to ale jen klamný manévr. Samotného cíle, vytvoření UHF-energetického potenciálu, bylo dosaženo. (PR 2396)

Perry Rhodan, Gucky a Icho Tolot objeví lemurskou platformu s generátorem rázových impulzů ZEUT-80, na které Polostopí směnárníci vybudovali transportní dvůr. Rhodan, který se může legitimovat jako dědic lemurského národa, ZEUT-80 zabere pro Terrance. Transportní dvůr je poté vyklizen. (PR 2397)

Mezitím je sluneční dodekaedr Kharag přepaden čtyřmi eskadrami chaosu a kolonovou pevností TRAICOON 0399. Galktikové proto musí Omega Centauri vyklidit. Jejich stahování kryje Perry Rhodan se ZEUT-80. Omega Centauri a sluneční transmiter tak padnou do rukou TRAITORU. Ocelosvět Kharga byl ale zničen Cornor-Lerzem.