Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Velké Tamanium
hledat

Velké Tamanium (lemursky Kar'Tamanon) Lemurů (První lidstvo) se vyvíjelo od roku 56.400 před Kristem kvůli evolučnímu tlaku, kterým Lemurové právě procházeli ve svém vývoji. Přitom postupovali agresivně a značně bezohledně, zcela podle principu síly.

V roce 50.100 před Kristem dosáhla říše maximální rozlohy a objímala velkou část Mléčné dráhy (lemursky: Apsuhol). Tak kupříkladu vnikly všechny dnešní lemurské národy, jako jsou Akonané, Arasové nebo Antiové. Expanze Lemurů pokračovala z Prvního ostrova Mléčné dráhy do Druhého ostrova neboli Velkého ostrova (lemursky: Karahol), sousední galaxie Andromeda.

Expanze byla mimo jiné podpořena tím, že Mistři ostrovů navázali kontakt a výměnu technologií se Slunečními inženýry, které výstavbou Slunečních transmiterů dali Velkému Tamaniu možnost absolvovat dlouhou cestu mezi galaxiemi v nulovém čase.

Organizační struktura

Říše se dále dělí na 111 hlavních správních jednotek, které se nazývají Tamania (jednotné číslo Taman), jejichž ministerští předsedové (Tamrati eventuálně Tamarové) mají ve Velké radě na Lemuru (pozdější Země) každý jeden hlas. Padesát Tamratů z Lemuru (Tamaroni), takzvaní speciální rezortní šéfové, mají v radě každý po třech hlasech, celkem tedy 150 hlasů a tak mají v radě většinu.

Tato nerovnováha se postarala o konflikt mezi rodným světem a jednotlivými Tamanii a došlo tak k pokusům o separaci. Mnoho vědců se stáhlo z veřejného života a podporovalo separaci. Ojediněle Tamrati plánovali rozpad Lemuru.

Jako vláda v užším slova smyslu působila Rada dvanácti.

Jednotliví Tamrati

Scimor byl jeden z rebelantních Tamratů. Jeho tajný výzkumný svět Scimor v systému Scorch hrál poději významnou roli při uklidňování Haluťanů a při budování OLD MANA.

Z časů lemursko-halutských válek jsou známi například Vysoký Tramrat Noral Atorem alias Selaron Merota, Vysoký Tamrat Nevus Mercova-Ban, Zeut-Ellwen. Byl jako nástupce Vysoké Tamratky Nefori Ashia zodpovědný za psí-výzkum. Tamratem 38. Tamania byl v toté době (6375 dha-Tamar) Ba'jonta. Jeho předchůdce Tamrat Sardaenger byl od 6204 dha-Tamar (50199 před Kristem) nezvěstný, po experimentu se slunečním dodekaedrem.

Tamrat Markam je v roce 49.988 před Kristem předsedou Klubu Luna. Oficiálně se tato organizace zabývala přebudováním Měsíce na rekreační středisko pro umělce a vědce. Jejich zahradní město M'adun pokrývalo se svým průměrem 1200 km celou plochu Mare Imbrium. V utajení podnikal ale Klub Luna časové experimenty, které byly možnou příčinnou pro útok Haluťanů.

Časoví agenti

V této době jsou aktivní také MdI (Mistři ostrovů). Agenti Frasbur a Orghon jsou Vysocí Tamrati Lemuru (Orghon byl na Lemuru zodpovědný za resort zásobování, Frasbur za Kahalo) a časový agent Thaburac, který odstranil zlatého Talossa a v jeho tělesné projekci vystupoval jako Tamrat 87. Tamania.

Jednotlivá Tamania

Velké Tamanium mělo v Prvním Ostrově přibližně 100.000 světů, které byly podle Prvního zákona disociativně rozmístěny po celé Mléčné dráze včetně galaktického Hala. 100.000 světů bylo organizováno do 111 Tamanií. Průměrná velikost každého Tamania byla přibližně 900 světů, což bylo srovnatelné se Solárním impériem na konci 24. století. Tamanium při zobrazení do galaktické roviny mělo průměr přibližně 10.000 světelných let. Při 900 světech byla vzdálenost mezi světy přibližně 300 až 400 světelných let. Centrální oblast LSP má pro srovnání 5000 světelných let.

Tamania 82 až 111 ležela všechna v Eastside.

1. Tamanium

1. Tamanium bylo založeno v roce 5000 dha-Tamar (51.400 před Kristem) a tvořilo centrální oblast vznikajícího Velkého Tamania. Hlavní planetou byl Lemur, později znám jako Země.

7. Tamanium

Hlavní planeta 7. Tamania se nacházela v soustavě Rudhal.

14. Tamanium

Hlavní svět 14. Tamania byl zničen Prahaluťany před 97. rokem války. Po útěku z tohoto hlavního světa zemřela při dalším útoku Bestií na jiném neznámém únikovém světě rodina Leviana Paronna (Lemurie 6).

21. Tamanium

21. Tamanium bylo ve hvězdokupě Hayok. Na hlavním světě Atrut (lemrusky: vpřed, vzhůru), pozdějším Hayoku, objevili Lemurové kolem roku 5900 dha-Tamar zařízení takzvaných Oldtimerů. S pomocí querionské techniky produkovali Lemurové psí-hmotu. Atrut sám byl v lemurských válkách Psionickou baštou.

Na Atrutu se nacházeli také tři řídící pyramidy slunečního transmiteru Ulbradan, který Prahaluťané roku 49 989 před Kristem zničili při mocném paratronovém útoku.

33. Tamanium

Slunečním transmiterem 33. Tamania bylo Tzlapucha-Trio. Známou planetou byl Chropanor. Lemurové na ní kolem roku 50 000 př. n. l. prováděli časové experimenty (Centauri 11).

34. Tamanium

Známou zemědělskou planetou 34. Tamania byl Gunrar II (Lemurie 5).

35. Tamanium

Centrálním světem 35. Tamania byla Khaza v soustavě Ratos-Ebor (PR 2395).

38. Tamanium (Kharagtam)

38. Tamanium neboli Kharagtam bylo tvořeno 2000 světy. Centrum Kharagtamu byla neobvyklá kulová hvězdokupa Omega Centauri (lemursky: Hol Annasuntha = Ostrov bezpečnosti), která je pozůstatkem prahejna Litrakduurn, jež splynulo s Mléčnou dráhou.

Sluneční dvanáctistěn Kharag, který se skládá z dvaceti sluncí, se stále nachází v Omega Centauri. Jeho stavba začala v roce 6150 dha-Tamar (50 250 př. n. l.). Celý sluneční dvanáctistěn a každá strana slunečního pětiúhelníku může sloužit jako sluneční transmiter (Centauri 11). Původním účelem slunečního dvanáctistěnu bylo dosáhnout z Omegy Centauri ztracených hvězd. Když v roce 6204 dha-Tamar (50 199 př. n. l.) při jedné z těchto výprav nenávratně zmizel tamrada Sardaengar, byly tyto pokusy přerušeny.

Od roku 6400 dT/50 000 př. n. l. do roku 6412 dT/49 988 př. n. l. byl Nevus Mercova-Ban vědeckým tamradou 38. Tamania a byl zde téhož roku pohřben se svým krish'unem v mauzoleu na Achaře (PR 2368).

Planeta Di'akir se nacházela na okraji 38. Tamania. Během lemursko-haluťanské války bylo zničeno nebo vylidněno 700 světů Kharagtamu. Během tisíciletí izolace Omegy Centauri po válce se Kharagtam rozpadl na několik menších říší, včetně Šah'tamanu a Tarik'tamanu.

43. Tamanium

Slunečním transmiterem 43. Tamania bylo Gothmon-Trio (PR 2515).

44. Tamanium

Centrálním světem 44. Tamania byl Lhordavan. Slunečním transmiterem bylo Molanc-Duo (PR 2515).

51. Tamanium

51. Tamanium bylo místem, kde se nacházel 23planetární val, jedna ze sedmi pastí, které Querioni postavili v podobě umělých planetárních konstelací, aby zničili Supraheta (PR 2667 - komentář)

58. Tamanium

Planeta Gevonia v soustavě Targo byla hlavním světem 58. Tamania a tehdy se nazývala Sosfalam.

64. Tamanium

Hlavním systémem 64. Tamania byl Perpan se slunečním transmiterem Perpan-Duo. Justovací planeta byla zničena v roce 6391 dT (50 009 př. n. l.) (PR 2368).

Během bojů mezi Arkonidany a Maahky v polovině roku 10 513 da Ark (8004 př. n. l.) se dvojslunce změnilo v novu. Soustava byla Arkonidanům známa jako systém Khorsal (T 396).

Poznámka: Podle publikace Rainera Castora je přesným datem 11. pragu tedaru rok 10 513 da Ark (PR 2368).

65. Tamanium

65. Tamanium bylo místem, kde se nacházel 7planetární val.

73. Tamanium

Hlavním systémem 73. Tamania byl Sci. Dalším důležitým systémem byl Scorch.

76. Tamanium

Centrální svět 76. Tamania se pravděpodobně nacházel poblíž shluku Jykarila. Slunečním transmiterem bylo Dadion-Trio (PR 2515).

81. Tamanium

Soustava Aptut s pozdějším centrálním světem Antiů, Trakaratem, patřila do 81. Tamania. Sluneční transmiter Archi-Tritrans (lemur.: Tergham-Trio) se rovněž nacházel v oblasti 81. Tamania a pravděpodobně zde také hrál ústřední roli.

82. Tamanium

Hlavním systémem 82. Tamanium byla Trovra. Trojúhelníkové světy byly obydlené ještě v roce 2442 (T 388).

83. Tamanium

Slunečním transmiterem 83. Tamania bylo Vengil-Trio (PR 2515).

87. Tamanium

Centrálním světem byl Drorah kolonizovaný kolem roku 50.270 před Kristem, ze kterého se později vyvinula akonská říše. Drorah byla také jako Psionická bašta chráněn před Haluťany.

V 51. tisíciletí př. n. l. byla na planetě Torbutan základna Klubu Luna. Byl tam umístěn časový transmiter neznámého původu. Tamní vědci zmizeli během letu na vědecký kongres - možná to způsobil Mistr ostrovů Regnal-Orton (Lemurie 5).

V roce 1327 NGL použil Icho Tolot časový transmiter na Gorbasu IV, aby se přenesl do roku 49 983 př. n. l. (6417 dha-Tamar). Zařízení se ovšem v té době nacházelo na Torbutanu. Nad Torbutanem se objevil Levian Paronn s malou flotilou z Kahala, aby časový transmiter získal zpět. Spojil se s Icho Tolotem a dopravil transmiter na Lemur (Lemurie 5).

89. Tamanium

89. Tamanium se nacházelo naproti 1. Tamaniu v Eastside Mléčné dráhy. Haphgad, jedna z přičleněných slunečních soustav, byla později kolonizována Terranci a leží 43 063 světelných let od Lemuru (PR 3111).

Planeta Vroohnart, součást 89. Tamania, byla zničena Bestiemi jaderným požárem v roce 49 990 př. n. l. (91. rok války) (PR 3112).

V 89. Tamaniu byla caluranská vesmírná loď ENATA těžce poškozena ve vesmírné bitvě s Bestiemi v 92. roce války. Nakonec byla zničena skrytou bombou (PR 3112).

90. Tamanium

Slunečním transmiterem 90. Tamania byl Gantralam-Duo (PR 2515).

91. Tamanium

91. Tamanium bylo místem, kde se nacházel 17planetární val postavený Queriony, v němž byl zničen Suprahet. Lemurský systém Bašulnam byl později Terranci nazván soustavou Herkules (PR 2667 - komentář).

96. Tamanium

V 96. Tamaniu se nacházel další 17planetární val, Khamašnam (PR 2515, PR 2664, PR 2667 - komentář).

Nabegský sluneční pětiúhelník byl znovu aktivován Atlanem v roce 1372 NGL (PR 2631 - komentář)

103. Tamanium

103. Tamanium se nacházelo vysoko nad hlavní rovinou Mléčné dráhy ve hvězdokupě Temur. Ke 103. Tamaniu patřil také sluneční pětiúhelník Temur. 103. Tamanium bylo evakuováno po útocích Prahaluťanů v roce 49 985 př. n. l. Sluneční pětiúhelník byl zničen teprve ve 25. století. Jedním z důležitých systémů byla Tarlora (T 396, T 402, T 411).

Nedaleko v soustavě Yi-Roim se rovněž nacházel 11planetární val.

104. Tamanium

Slunečním transmiterem 104. Tamania bylo Kadal-Duo (PR 2515).

105. Tamanium (Mhagrotaman)

Trpasličí galaxie Sagittarius (lemursky: Mhagro) v Eastside byla Lemury označována jako 105. Tamanium. Bylo známo jako Mhagrotaman a mělo vlastní sluneční transmiter - Mhargo Trio. Hlavním systémem byl Mhar (PR 2515).

107. Tamanium

Ve 107. Tamaniu se nacházel 9planetární val, známý také jako Val trosek, jedna ze sedmi pastí postavených Queriony za účelem zničení Supraheta (PR 2667 - komentář).

109. Tamanium

Slunečním transmiterem 109. Tamania bylo Evorlan-Duo (PR 2515).

110. Tamanium

Hlavním světem 110. Tamania byla druhá planeta systému Heeltro. Odsud byl sluneční transmiter Misaam-Duo kontrolován řídícím zařízením ve tvaru trojúhelníku pyramid. Systém Heeltro je identický se systémem Simban, jehož druhá planeta byla později nazvána Roost. Trojúhelník pyramid byl 2. února 2329 zničen Bluesany. Roost je hlavním světem Tentra-Bluesanů. Sluneční transmiter Misaam-Duo byl zničen teprve ve 25. století pomocí trhlinové bomby Šimada.

111. Tamanium

Slunečním transmiterem 111. Tamania byl Helaron-Duo (PR 2515).


Zánik Velkého Tamania

Kolem roku 50.000 před Kristem se Velké Tamanium během několika let rozpadlo pod útoky Bestií/Haluťanů. Většina světů, jejichž obyvatelé se v průběhu války neevakuovali do Andromedy, byla buď zničena Haluťany/Bestiemi, nebo se jejich obyvatelé propadli na úroveň předprůmyslové doby nebo na úroveň doby kamenné (jako Terranci, Ferroni).

Jen několik si jich v utajení uchovalo technologickou úroveň (Vincranové) nebo se kompletně stáhli z galaktického jeviště, izolovali se, a ponechali si část svých vědomostí, jako 87. Tamanium (později Akon).

Celkově úspěšnější byli do Karaholu (Andromedy), Druhého ostrova neboli Velkého ostrova, uprchlí Lemurové (později Tefrodi), kteří tam rychle začali dominovat po zahnání Maahků. Jejich vývoj byl podporován manévry Mistrů ostrovů, kteří se postarali o to, aby se v posledních obdobích války zachránila elita vědců Tamania přes Kahalo do Andromedy.

Zdroje

PR 264, PR 265, PR 270, PR 276, PR 277, PR 278, PR 279, PR 2368, PR 2395, PR 2515, PR 3111, PR 3112, PR 3129, PR 3130 T 388, T 396, T 402, T 411 Lemurie 5 Centauri 11 Centauri 11, Centauri 11

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Großes Tamanium« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)