Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Velké Tamanium
hledat

Velké Tamanium (lemursky Kar'Tamanon) Lemurů (První lidstvo) se vyvíjelo od roku 56.400 před Kristem kvůli evolučnímu tlaku, kterým Lemurové právě procházeli ve svém vývoji. Přitom postupovali agresivně a značně bezohledně, zcela podle principu síly.

V roce 50.100 před Kristem dosáhla říše maximální rozlohy a objímala velkou část Mléčné dráhy (lemursky: Apsuhol). Tak kupříkladu vnikly všechny dnešní lemurské národy, jako jsou Akonané, Arasové nebo Antiové. Expanze Lemurů pokračovala z Prvního ostrova Mléčné dráhy do Druhého ostrova neboli Velkého ostrova (lemursky: Karahol), sousední galaxie Andromeda.

Expanze byla mimo jiné podpořena tím, že Mistři ostrovů navázali kontakt a výměnu technologií se Slunečními inženýry, které výstavbou Slunečních transmiterů dali Velkému Tamaniu možnost absolvovat dlouhou cestu mezi galaxiemi v nulovém čase.

Organizační struktura

Říše se dále dělí na 111 hlavních správních jednotek, které se nazývají Tamania (jednotné číslo Taman), jejichž ministerští předsedové (Tamrati eventuálně Tamarové) mají ve Velké radě na Lemuru (pozdější Země) každý jeden hlas. Padesát Tamratů z Lemuru (Tamaroni), takzvaní speciální rezortní šéfové, mají v radě každý po třech hlasech, celkem tedy 150 hlasů a tak mají v radě většinu.

Tato nerovnováha se postarala o konflikt mezi rodným světem a jednotlivými Tamanii a došlo tak k pokusům o separaci. Mnoho vědců se stáhlo z veřejného života a podporovalo separaci. Ojediněle Tamrati plánovali rozpad Lemuru.

Jako vláda v užším slova smyslu působila Rada dvanácti.

Jednotliví Tamrati

Scimor byl jeden z rebelantních Tamratů. Jeho tajný výzkumný svět Scimor v systému Scorch hrál poději významnou roli při uklidňování Haluťanů a při budování OLD MANA.

Z časů lemursko-halutských válek jsou známi například Vysoký Tramrat Noral Atorem alias Selaron Merota, Vysoký Tamrat Nevus Mercova-Ban, Zeut-Ellwen. Byl jako nástupce Vysoké Tamratky Nefori Ashia zodpovědný za psí-výzkum. Tamratem 38. Tamania byl v toté době (6375 dha-Tamar) Ba'jonta. Jeho předchůdce Tamrat Sardaenger byl od 6204 dha-Tamar (50‘199 před Kristem) nezvěstný, po experimentu se slunečním dodekaedrem.

Tamrat Markam je v roce 49.988 před Kristem předsedou Klubu Luna. Oficiálně se tato organizace zabývala přebudováním Měsíce na rekreační středisko pro umělce a vědce. Jejich zahradní město M'adun pokrývalo se svým průměrem 1200 km celou plochu Mare Imbrium. V utajení podnikal ale Klub Luna časové experimenty, které byly možnou příčinnou pro útok Haluťanů.

Časoví agenti

V této době jsou aktivní také MdI (Mistři ostrovů). Agenti Frasbur a Orghon jsou Vysocí Tamrati Lemuru (Orghon byl na Lemuru zodpovědný za resort zásobování, Frasbur za Kahalo) a časový agent Thaburac, který odstranil zlatého Talossa a v jeho tělesné projekci vystupoval jako Tamrat 87. Tamania.

Jednotlivá Tamania

Velké Tamanium mělo v Prvním Ostrově přibližně 100.000 světů, které byly podle Prvního zákona disociativně rozmístěny po celé Mléčné dráze včetně galaktického Hala. 100.000 světů bylo organizováno do 111 Tamanií. Průměrná velikost každého Tamania byla přibližně 900 světů, což bylo srovnatelné se Solárním impériem na konci 24. století. Tamanium při zobrazení do galaktické roviny mělo průměr přibližně 10.000 světelných let. Při 900 světech byla vzdálenost mezi světy přibližně 300 až 400 světelných let. Centrální oblast LSP má pro srovnání 5000 světelných let.

Tamania 82 až 111 leželi všechny v Eastside.

1. Tamanium

1. Tamanium bylo založeno v roce 5000 dha-Tamar (51.400 před Kristem) a tvořilo centrální oblast vznikajícího Velkého Tamania. Hlavní planetou byl Lemur, později znám jako Země.

21. Tamanium

21. Tamanium bylo ve hvězdokupě Hayok. Na hlavním světě Atrut (lemrusky: vpřed, vzhůru), později Hayoku, objevili Lemurové kolem roku 5900 dha-Tamar zařízení takzvaných Oldtimerů. S pomocí querionské techniky produkovali Lemurové psí-hmotu. Atrut sám byl v lemurských válkách Psionickou baštou.

Na Atrutu se nacházeli také tři řídící pyramidy slunečního transmiteru Ulbradan, který Haluťané 49.989 před Kristem zničili při mocném paratronovém útoku.

38. Tamanium (Kharagtam)

38. Tamanium neboli Kharagtam bylo tvořeno 2000 světy. Centrum Kharagtamu byla neobvyklá kulová hvězdokupa Omega Centauri (lemursky: Hol Annasuntha = Ostrov bezpečnosti), což je možná jádro uvízlé minigalaxie. Na okraji Tamania se nacházela planeta Di'akir.

Tam se stále ještě nachází sluneční dodekaeder Kharag sestávající se z dvaceti sluncí. Celý sluneční dodekaedr a každá jeho pěti úhelníková strana mohli být použity jako Sluneční transmitery. Původním účelem slunečního dodekaedru bylo pronikat k příliš vzdáleným hvězdám od Omega Centauri. Když 6204 dha-Tamar (50.199 před Kristem) při těchto výpravách zmizel Tamrat Sardaengar, byly experimenty pozastaveny.

87. Tamanium

Centrálním světem byl Drorah kolonizovaný kolem roku 50.270 před Kristem, ze kterého se později vyvinula akonská říše. Drorah byla také jako Psionická bašta chráněn před Haluťany. Na planetě Torbutan se v 51. století před Kristem nacházel časový transmiter, který vybudoval Levian Paronn.

103. Tamanium

103. Tamanium se nacházelo vysoko nad hlavní rovinou Mléčné dráhy ve hvězdokupě Temur. Ke 103. Tamaniu patřil také sluneční pětiúhelník Temur. Byl zničen teprve v 25. století.

105. Tamanium (Mhagrotaman)

Trpasličí galaxie Sagittarius (lemursky: Mhagro) v Eastside bylo Lemury založeno jako 105. Tamanium. Bylo známo jako Mhagrotaman a mělo vlastní sluneční transmiter tvořený slunečním trojúhelníkem.

110. Tamanium

Hlavním světem 110. Tamania byla druhá planeta systému Heeltro. Odsud byl sluneční transmiter Misaam-Duo kontrolován řídícím zařízením ve tvaru trojúhelníku pyramid. Systém Heeltro je identický se systémem Simban, jehož druhá planeta byla později nazvána Roost. Trojúhelník pyramid byl 2. února 2329 zničen Bluesany. Roost je hlavním světem Tentra-Bluesanů. Sluneční transmiter Misaam-Duo byl zničen teprve ve 25. století pomocí bombového útoku Shimada.

Zánik Velkého Tamania

Kolem roku 50.000 před Kristem se Velké Tamanium během několika let rozpadlo pod útoky Bestií/Haluťanů. Většina světů, jejichž obyvatelé se v průběhu války neevakuovali do Andromedy, byla buď zničena Haluťany/Bestiemi, nebo se jejich obyvatelé propadli na úroveň předprůmyslové doby nebo na úroveň doby kamenné (jako Terranci, Ferroni).

Jen několik si jich v utajení uchovalo technologickou úroveň (Vincranové) nebo se kompletně stáhli z galaktického jeviště, izolovali se, a ponechali si část svých vědomostí, jako 87. Tamanium (později Akon).

Celkově úspěšnější byli do Karaholu (Andromedy), Druhého ostrova neboli Velkého ostrova, uprchlí Lemurové (později Tefrodi), kteří tam rychle začali dominovat po zahnání Maahků. Jejich vývoj byl podporován manévry Mistrů ostrovů, kteří se postarali o to, aby se v posledních obdobích války zachránila elita vědců Tamania přes Kahalo do Andromedy.