Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/atlan.rhodan.cz/bin/calendar.php on line 774
svazek 5 > Perry Rhodan Lemuria > Databáze Multiversa - Perry Rhodan a Atlan
Menu
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Lemuria, svazek 5
Název:Poslední dny Lemurie
(Die letzten Tage Lemurias)
Autor:Thomas Ziegler
Vydáno poprvé:únor 2005
Vydáno v češtině:22.1.2007
Čas děje: 49983 před Kristem, duben 1327 NGL

Icho Tolot je časovým transmiterem z Gorbas IV vržen nejen do minulosti, ale také přemístěn na jinou planetu. Přistane v 97. roce války Lemurů proti Bestiím v lemurském výzkumném zařízení, ve kterém se v této době tísní tisíce uprchlíků. Objevení Haluťana vyvolá paniku, Tolot nemá žádnou šanci jak si se strachem šílejícími lidmi promluvit. Opustí stanici, jen aby zažil, jak svaz lodí Bestií zaútočí na planetu. Když má být vysazena pěchota, rozhodne se Tolot, že musí Lemurům pomoct, a zabije několik Bestií – čemuž se zoufalí Lemurové velice diví, mají ale stále velký strach, aby reagovali na Tolotovy pokusy o komunikaci.

V této pozdní fázi války, kdy již stovky milionů Lemurů nalezly smrt a miliardy z nich prchli slunečními transmitery do sousední galaxie Andromeda, dostane přední vědec Levian Paronn náhodou informaci o tajném výzkumném zařízení na planetě Torbutan, ve které měl být vyvinut fungující stroj času. Paronn, který před pěti lety na Lemuru získal od z nicoty pocházejícího neznámého, kterého pokládal za Vehraátoa, buněčný aktivátor s konstrukčními plány pro tato zařízení, se vydává ihned s malou flotilou na Torbutan. Kdyby se mu podařilo odcestovat do časů před počátkem války s Bestiemi a přivést s sebou plány na nové, výkonnější bojové lodě a zbraně, potom by mohl změnit průběh dějin. Na počátku války nedisponovali Bestie totiž ještě paratronovou technologií a intervalovými děly, které se ukázaly být rozhodující silou ve válce.

Paronn dorazí po kosmické bitvě proti svazu Bestií na Torbutan, když je tam už v běhu nezadržitelný atomový požár, a Icho Tolot bojuje proti svým druhům. Ani Paronn zpočátku nepozná, že Tolot je jiný. Ostatně má jiné starosti: k demontování časového transmiteru potřebuje pomoc vědců, kteří zde pracovali. Jsou ochotni ke spolupráci ale jen s podmínkou, že Paronn uprchlíky evakuuje na sousední planetu. Paronn má k dispozici jen jedinou kosmickou loď. Zpočátku jde všechno hladce, ale při druhém startu lodi se náhle objeví 100 metrová loď Bestií a zničí ho – Paronn tedy uvízne s časovým transmiterem na Torbutanu. Dvoučlenná posádka bestijské lodi pronikne téměř až do haly časového transmiteru, ale pak zasáhne Tolot, který všechno pozoroval. Po tvrdém boji zabije své předky a naváže konečně kontakt s Lemury. Paronn začne Tolotovi důvěřovat, když Haluťan Lemurův talisman nazve jako buněčný aktivátor. Tolot předpokládá, že ID se Lemurovi objevil ve formě Heroena Vehraátoa. Tolot svede Paronna také od jeho primárního plánu cesty v čase, zatímco mu vyjasní, že za útokem Bestií stojí někdo daleko mocnější a především nedosažitelná První vibrační moc.

S bestijskou lodí převeze Tolot časový transmiter na Lemur. Cestou vypráví Tolot Paronnovi o hvězdných archách a uvede tak v chod celé soukolí: přiměje Paronna na myšlenku postavit tyto kosmické lodě. Paronn svůj plán zastavit válku proti Bestiím už v zárodku ale neopustil. Lehkovážně informuje Tolot Lemury také o antibestijské zbrani v systému Ichest a o budoucím stanovišti časového transmiteru. K rozhodujícímu obratu dojde, když Paronnův důvěrník, který před lety neznámým způsobem unikl ze zajetí Bestií, podlehne kondiciování, které bez svého vědomí získal v zajetí. Sledujíc posthypnotický rozkaz naváže hypervysílačkou kontakt s Bestiemi a sdělí jim všechno o časovém transmiteru a Paronnových plánech. Potom spáchá sebevraždu.

Flotila Bestií promptně vyrazí na Lemur. Paronn nemá příležitost učinit žádná opatření pro svou cestu časem – v každém případě je ale časový transmiter pod Tolotovým vedením připraven k provozu. Zatímco se nad Lemurem rozhoří kosmická bitva, projde Paronn sám transmiterovým polem a dorazí na základě Tolotova nastavení do roku 4500 po založení lemurské říše. Tolot zůstane a spolčí se naoko s bestijským flotilním velitelem Horkem Nomassem. Tvrdí, že v budoucnosti, ze které přichází, porazili Bestie Lemury a jsou nejen neomezenými vládci nad Mléčnou drahou, ale osvobodili se také od První vibrační moci. Tím Nomasse navnadí. Bestie zůstanou jen tak dlouhou na Lemuru, aby demontovaly časový transmiter, protože dojde k protiútoku Lemurů. Tolot stačí zabránit tomu, aby Bestie na Lemuru založili atomový požár. Při startu zažije, jak zřícení lemurské bitevní lodi vyvolá definitivní zánik kontinentu Lemuria.

Časový transmiter je odvezen na jednu základnovou planetu Bestií. Bestiím padnou do rukou také podklady o hvězdných archách. Tolot je tajně zničí, poté co si okopíruje kurzová data arch. Naoko jim pomůže poslat do minulosti křižník, sabotuje ale systémy lodi. Kromě toho se postará, že časový skok křižníku vyvolá energetický ráz, který časový transmiter sice ne zcela zničí, ale těžce poškodí, a Bestie na dost dlouho vyřadí z boje, takže Tolot může s dalším křižníkem uniknout.

V následujících desetiletích navštěvuje Tolot postupně hvězdné archy, pomáhá jednotlivým posádkám a stane se tak mýtickou postavou Strážcem. Nakonec stojí před rozhodnutím buď se vydat na cestu v hvězdné arše LEMCHA OVIR, aby se dilatačním letem vrátil do roku 1327 NGL, nebo toto neudělat a tak změnit celou budoucnost...