Menu
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Lemuria, svazek 6
Název:Nejdelší noc
(Die längste Nacht)
Autor:Hubert Haensel
Vydáno poprvé:březen 2005
Vydáno v češtině:22.2.2007
Čas děje: duben 1327 NGL

Po zničení stroje času opustí Levian Paronn planetu Gorbas IV přes ještě fungující transmiter a poté co ho zničí, odlétá se zbylými loděmi svého svazu zpět na Drorah. Perry Rhodan, Icho Tolot a jeho průvodci nechá společně s PALENQUE a LAS-TOÓR v systému Gorbas. Paronn se ještě nevzdal myšlenky zabránění zničení lemurské říše cestou v čase: umknul se ke klamné naději, že někde a někdy sežene další stroj času, protože jak Akonané tak i Terranci kdysi disponovali příslušnou technikou. Paronn považuje přítomnost za fiktivní časovou rovinu, která může být anulována korekčním zákrokem v minulosti. Cestou na Drorah je Paronn překonán vzpomínkami na čas války proti Bestiím a ztratí dočasně vědomí. Je lékařsky vyšetřen, ale prohlídka neukáže, že nosí buněčný aktivátor. Přesto se zjistí, že je Lemur, což ale nemá vliv na loajalitu jeho posádky. Paronn chce varovat Akonany před nově vznikajícím bestijským nebezpečím, ale nemůže navázat kontakt s admirálem Mechtanem z Takliru. Je mu zakázán vlet do Modré soustavy a je podroben výslechu. Ukáže se, že byla jeho pravá identita už dávno odhalena. Pravdu odhalila zkouška otcovství, kterou provedla jeho milenka (dcera admirála z Takliru).

Mezitím musí Rhodan, Tolot a ostatní prchnout před útočící a extrémně nebezpečnou mutovanou flórou a faunou Gorbas IV do podzemní bestijské stanice, protože se nemohou dostat k Tolotově space-jetu. Ukáže se, že zařízení bylo postaveno proto, aby vyrobilo tisíce klonovaných bestijských bojovníků. Klony jsou podrobeny urychlenému procesu dospívání – možná jemu byla vystavena také příroda Gorbas IV a dostala se tak mimo kontrolu. Nezávisle na Rhodanovi a jeho průvodcích učiní lidi z PALENQUE, se kterými Rhodan nemůže navázat žádný kontakt, další objev: na Gorbas IV existuje obrovská loděnice pro bojové lodě, mnoho z nich je už dokončeno a zaútočí na prospektorskou loď. Bestije nepoužívají jen svou techniku, ale i lemurskou a raně akonskou. Gorbas IV není jedinou stanicí svého druhu: v těchto dnech se k životu probudí nejméně čtyři další planety. Kdyby se jim podařilo spustit sériovou výrobu bojovníků a kosmických lodí, staly by se navzdory zaostalé technice kvůli početní převaze vážnou hrozbou pro všechny potomky Lemurů. Paranoidní nenávist Bestií vůči všem časovým zločincům je beztoho tak silná jako dřív. Zřejmě byla ale aktivována jen malá část arzenálových planet a tyto světy nepracují na plný výkon. Dvě z nich jsou zničené po útoku Bestií na arkonidskou loď arkonskou flotilou, další bestijská základna se nachází na akonském zemědělském světě a je zničena akonskými loděmi.

Že z hvězdných arch vysílané hypersignály slouží arzenálovým planetám jako aktivační impulzy, se Rhodan a jeho lidé dozví, když jsou zajati probuzenými bestijskými válečníky stanice na Gorbas IV. Za všechno může Tolot, protože díky jeho aktivitám v minulosti přišli Bestie na nápad, vybavit hvězdné archy hypervysílačem. Dokonce ani Boryk nemůže trvale zabránit zajetí, protože těžké zranění mu omezuje hypnosugestivní síly. Kromě toho několik Bestií přežilo čas od války proti Lemurům v hlubokém spánku a poznají v Tolotovi onoho Haluťana, který se v 97. roce války naoko spojil s flotilním velitelem Horkem Nomassem. Bestie zrekonstruovali kdysi dávno letová data hvězdných arch a některé z nich vybavily hypervysílačkami. Když se postupně vyjasnilo, že válka proti Lemurům skončí navzdory vojenskému vítězství porážkou – Bestie byly pozvolně působením psychogeních regenerátorů přeměněny na mírumilovné Haluťany – začali Bestie s budováním arzenálových planet. Opětovná přítomnost Lemurů v Mléčné dráze měla tyto arzenály následně aktivovat. Kromě toho Bestie opravili časový transmiter a převezli ho na Gorbas IV, aby pozorovali, zda se Lemurové pokusí využít ho a spáchat s ním časové zločiny.

Transmiterem se Rhodan a jeho lidé dostanou na bestijskou základnu Paggosh. 20 jednotek silná terranská zvláštní flotila, která se na podporu Rhodana přiblížila (Rhodan nosí od prvního dne na PALENQUE signální vysílač, a speciální flotila tak byla vždy v jeho blízkosti), dorazí příliš pozdě ke Gorbas IV, ale pro těžce ostřelovanou PALENQUE a LAS-TOÓR jsou více než vítanou pomocí. Průchod transmiterem je ale zaměřen a brzy k tomu dojde k útoku na Paggosh, ke kterému se připojí také akonské jednotky. Na prostého vojáka degradovaný Levian Paronn je poslán do akce a pronikne sám do základny. Tam dostane nečekanou pomoc od bestijského klona Iona Lissose při boji proti jiné Bestii. Lissos patří k nově vypěstovaným válečníkům a má dvojí důvod: on a jemu rovní jsou pro Bestie, které se nacházely v hlubokém spánku, jen postradatelnou potravu pro děla. Za druhé pochopí Lissos, že vlastně Bestie jsou skutečnými časovými zločinci, a ne Lemurové, protože kdyby Bestie neopravili časový transmiter a nepřevezli ho na Gorbas IV, nikdy by nedošlo k jednomu časovému zločinu. Kromě toho se zdá, že přinejmenším Lissos a další dvě klonované Bestie podléhají účinku psychogenního regenerátoru. Nechovají se vlastně vůbec jako typické Bestie, spíše jako Haluťané, a začnou bojovat na Rhodanově straně.

Paronn, Rhodanovi lidé a tři hodné Bestie prchnou s lodí z arzenálu bestijské základny na Paggoshu, zatímco jí Pozemšťané a Akonané zničí. Paronn pomalu pochopí, že čas, ve kterém tak dlouhou žil, se skutečně stal jeho realitou, a že kdyby obnovil minulost, odcizil by se. Nejjasnější znamení pro tuto výměnu názorů je skutečnost, že tři jediné přeživší Bestie (spíše Haluťany) označuje za přátele. Nyní konečně pochopí také Perry Rhodan úplnou pravdu. V žádném případě nebyl na neoficiální diplomatické misi s PALENQUE, ale byl tam kvůli informacím tajné služby o nálezech Arkonidanů v galaktickém centru, které měly cosi dělat s Lemury a Bestiemi. Tato Arkonidany objevená bestijská základna byla pravděpodobně jednou z mnoha, které padly za oběť zubu času – imperátor Bostich z ní neměl žádný užitek. Díky tomu, že pět aktivovaných základen mohlo být zničeno, podařilo se odvrátit všechna nebezpečí.

Lemurové z doposud objevených hvězdných arch mají být Akonany usídleni na jednom nebo dvou světech, jejichž souřadnice se nikdo nemá dozvědět. Existuje ale přinejmenším 40 dalších lemurských generačních lodí, které ještě nebyly objeveny. Levian Paronn převezme úlohu se o ně postarat – podporovat ho přitom budou Ion Lissos a dva další bývalí nepřátelé, ze kterých se stali přátelé.