Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Bostich da Arkon
hledat
Informace o postavě:
Datum narození:27. srpen 1212 NGL
Místo narození:Arkon I
Výška:1,92 m
Národ:Arkonidané
Popis:Bostich je dobře vypadající, 1.92 metru vysoký muž s působivým vzhledem, jeví se jak elegantně, tak vybraně. Má hranatou tvář s dlouhým, kolmým nosem, vyčnívající lícní kosti a úzké rty. Své bílé vlasy nosí na Arkonidana nezvykle krátké.
Tituly:Imperátor
Bostich da Arkon
Bostich da Arkon
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 1924: Intriky na Arkonu
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 2412: Vody Aaru
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Gaumarol da Bostich se narodil 27. srpna 1212 NGL na Křišťálovém světě. Ve 14. století NGL je Imperátor z Arkonu a nesmrtelný.

Popis

Arkonidan je 1,92 metru vysoký, impozantní, dobře vypadající a trénovaný. Má hranatou, vojensky přísnou tvář a bodající pohled rozžhavených rudých očí. Nejčastěji nosí uniformu s vyznamenáními.

Charakteristika

Bostichova povaha se dá bez okolků popsat jako všestranná. Vše podřizuje dobru a růstu Impéria. To se odráží i v jeho jednání jako Imperátora, kde ukazuje mnoho svých vlastností, které jsou popsány v Machiavelliho knihách.

Velí akcím, jejichž provedení musí být vykonáno s životem opovrhující tvrdostí. Bostich nezná v politických záležitostech žádné skrupule a v jeho činech se vždy najdou jasné cíle. Politického protivníka vyřadí většinou v krátké a krvavé akci. Díky těmto vlastnostem se však Bostich Terrancům jeví jako zlý a ničemný.

Při jeho jednání se vyskytují jak vojenské, tajné, ekonomické a diplomatické prostředky. Kromě toho však ještě disponuje nadáním uznávat symboly, jako například reinstalace Arkonu III, znovuzaložení Kralasenů, nové letuschopné flotilní komando Ark'Thektran, Krystalický štít a třída GWALON. Je si vědom významu technických inovací, a tak mnohokrát k překvapení Terranců přichází s novými kousky arkonidské hightech. Podpora vědy je aspektem, na kterém člověk pozná, že Bostich nejedná jen krátkodobě, ale sleduje i dlouhodobé cíle.

Vedle těchto technokratických a mocenskopolitických rysů se u něj ale projevují i jiné pozoruhodné vlastnosti, které ho odlišují od mnoha šílených vládců, které Terranci již poznali.

Nenachází se u něj pro mnohé arkonidské osobnosti typická závislost na luxusu a příbuzenstvu. Z typické arkonidské povýšenosti má jen málo. Jeho arogance nechává na pochybách, zda je jen hraná, nebo upřímná. Svůj soukromý život si dobře chrání před veřejností, pokud je známo, je svobodný a bezdětný, a nemá žádný poměr.

Ale z jeho vztahu k příteli Aktakulovi se zdá, že je schopen i hlubokého přátelství. Ovšem je také nemilosrdný, když se mu přátelé staví na odpor, jako například Kenterol da Orbanaschol.

Na rozdíl od Perryho Rhodana a dalších významných příslušníků LSP se nezdá, že by byl schopen nasadit svůj život v sebevražedných akcích. Bostich jedná jako politik a stratég.

Od té doby, co je relativně nesmrtelný, se jeho osobnost velice změnila. Spekuluje se o tom, zda-li je tato proměna udána nesmrtelností, nebo jen uvědoměním si, že má teď na své plány více času.

Titul

Jako Imperátor nosí mimo jiné následující tituly:

 • Jeho milionoká, vševidoucí vznešenost
 • Vládce Arkonu a světů Pustého ostrova
 • Jeho imperiální glorificence
 • Bostich I.
 • Gaumarol Bostich da Arkon
 • Heroe z nejstaršího rodu
 • Tai Moas svého Khasurnu
 • Zhdopanthi v Tussan statisíců sluncí
 • Tai Moas Thantur-Lok
 • Cerkol a dědic křišťálového obelisku z Arbaraithu
 • Begam milionové flotily
 • ...

Životopis

Mládí

Byl druhým dítětem arciknížete (arkonsky Ta-moas) Kize da Bostich a Alyike da Bostich. Jeho o tři roky starší sestra Gomia da Bostich spáchala v roce 1222 NGL při závislosti na imprintu sebevraždu.

Majetek Khasurnu da Bostich se nachází v Cerkolu, sousední hvězdokupě M 13. Tam také leží hlavní svět rodu: Bak Jimbany, vzdálený od Arkonu 4818 světelných let.

Roku 1239 NGL padl jeho otec Kiz da Bostich a oba jeho mladší bratři Shecla a Hiab za oběť issanské intrice.

Gaumarol dosáhl na Epetranově stupnici 72,45 Lerc. 26. září 1233 NGL mu byl ve Faehrlu na Largamenii v rámci ARK SUMMIA aktivován extramozek. Bostich se postaral o to, že také jeho blízký přítel Aktakul, koloniální Arkonidan bez šlechtického původu, byl připuštěn ke zkoušce. Hledání talentů bez nutnosti vysokého původu se ukáže i během další Bostichovy kariéry. Toho je důkazem i jmenování essoyi Kraschyna a nízké šlechtičny Ascari da Vivo Mascanty.

Aktakul byl vedle Bostiche samotného a Jasmyne da Arigy, dcery imperatrix Thety da Ariga a Atlana, jeden z 27 z 50000 uchazečů, kterým byla povolena aktivace extrasmyslu.

Namísto Bostichova extrasmyslu se ale dlouhé roky v jeho představách objevovali jen minulí Imperátoři. Během silné hyperbouře Skorgon Taion zažil ve snu shromáždění těchto Imperátorů. Když pak 2. listopadu 1303 NGL ve snu všechny své předchůdce zavraždil, poprvé se ohlásil jeho extrasmysl.

Imperátor Bostich I.

Po zavraždění Thety da Ariga 25. února 1240 NGL je 5. března 1240 (4. Prago Tarmanu 21369 da Ark) Gaumarol da Bostich korunován druhým imperátorem Křišťálového impéria. Pravými vládci byli však nejprve zástupci několika vysokých šlechtických rodů, takzvaná krystalická kamarila, a Bostich byl jen loutkou v popředí.

Pomalu se ale Bostichovi dařilo získávat si vliv, až při krvavé noci z 10. na 11. listopad 1289 NGL nechal zavraždit 49 vysoce postavených Arkonidanů a převzal veškerou moc. Bostich pokračoval v expanzivním směřování Křišťálového impéria.

V roce 1300 NGL porazil konkurenční říši Ark'Tussan a protiimperátora, Kenterola da Orbanaschol, svého bývalého přítele, pak nechal popravit na Celkaru. Ve stejném roce obsadil hvězdný archipel Hayok, patřící k Lize svobodných Pozemšťanů. V roce 1303 NGL nechal Bostich obsadit domovskou soustavu Topsiderů a zatknout náměstka Perryho Rhodana, Reginalda Bulla. V tomto roce byla také arkonidskými vojsky obsazena planeta Ertrus. 26. prosince 1303 NGL vyhlásil imperátor z dosavadního Křišťálového impéria Božské impérium (arkonsky: Huhany'Tussan).

Terrancům se podařilo Bostiche převzatého SEELENQUELLEM unést na Ertrus a osvobodit ho z vlivu superinteligence. Došlo ke spojenectví mezi Perrym Rhodanem a Bostichem v boji proti SEELENQUELLOVI. 14. května 1304 NGL obdržel Bostich od posla ID, Lotho Keraeteho, čip buněčné aktivace, který Bostich žádal od Perryho Rhodana jako cenu za svou pomoc proti SEELENQUELLOVI.

V květnu 1340 NGL byl Bostich přítomen na Tahunu, aby se účastnil vysvěcení Circinus Maximus. Imperátor se na tuto nezávislou planetu zaměřil, protože ležela v oblasti vlivu LSP.

Útok TRAITORU

Bostich I.
Bostich I.
© VPM kg.
V roce 1344 NGL se účastnil konference národů na Zemi. Při útoku Assassinů chaosu byl zraněn, ale i přesto se mu podařilo společně s Perrym Rhodanem utéct z bojiště a nastavit past na Zona Factera.

Po tomto masakru se vrací zpět na Arkon, poté co před přeživšími proklamoval, že první bitva proti Chaosu musí být vítězná.

Když 9. října 1344 NGL přistane temný obelisk poblíž Křišťálového paláce na Arkonu I, je s pomocí dvou Kantorových sextantů, které mu dal k dispozici Perry Rhodan, objeveno v soustavě Arkonu stanoviště tvrze Kolony, poručí Bostich hromadný útok na pevnost. Kolonová tvrz je ale i po těžké palbě úplně nedotknutá. Eskadra Chaosu zničí přes 4000 arkonidských jednotek. Po této porážce je Bostichovi jasné, že soustavu Arkon už dál nemůže bránit. Poručí odvézt veškerou vysoce vyvinutou techniku, aby nepadla do rukou Mocností Chaosu. Založí svou základnu v soustavě Voga, přemístí ji pak ale do bezvýznamného sektoru galaxie, kde se pak shromažďují všechny arkonidské flotily.

Bostich pozná, že i se všemi svými prostředky nemůže proti Terminační koloně udělat vůbec nic, v každém případě ne sám. Předloží Perrymu Rhodanovi nabídku: Když mu Terranci dodají 10 Kantorových sextantů, dá jim k dispozici poznatky o VRITRA dělu. Reginald Bull zahájí z Rhodanova příkazu stavbu společné výzkumné stanice v Charonově mračnu, kterou má vést Aktakul. Bostich s tím souhlasí, zvláště proto, že Charonovo mračno je jedno z míst, kde je bezpečno před Terminační kolonou.

V srpnu 1345 NGL plánuje Bostich na návrh Reginalda Bulla realizaci bleskového útoku terranské a arkonidské flotily, kterým mají být přerušeny práce Terminační kolony v sektoru Hayok. Jako prostředníka vyjednávání určí Šallowaina, což Reginald Bull považuje za osobní urážku. Bostich požaduje jako protislužbu za svou pomoc, že Terranci ze svých zásob nahradí každé ztracené VRITRA dělo.

Když 4. listopadu 1345 NGL stroj Kolony rozparcelují Hayok a naberou kurz do soustavy Arkon, vyhlásí Bostich krizový případ Echodim. Je nucen spolupracovat s Reginaldem Bullem, aby zabránili rozparcelování hlavních světů Arkonu. To se podaří 26. listopadu díky použití Carapolova strukturálního hořáku. Bostich požaduje vydání konstrukčních plánu strukturálního hořáku, zjistí ale poté, že přístroj nemá permanentní účinek.

Nové Galaktikum

27. června 1346 NGL se prostřednictvím Aarů na Aarus-Jima koná tajná konference Galaktiků, při které je založeno Nové Galaktikum, a Bostich se stává jeho prvním předsedou. Předtím se mu společně s Reginaldem Bullem podaří zmařit atentát na Cheplina.