Essoya

z Databáze Multiversa

Výraz essoya označuje neurozené Arkonidany.

Tento výraz pro neprivilegované členy arkonidské společnosti vznikl za Archaické periody z pozorování, že tehdy tito lidé, aby se uživili, jedli především arkonidské Pachokořeny, které se velice podobají terranskému zelí.

V pozdějších dobách se slovo essoya používá také jako nadávka nebo jednoduše jako pohrdavý výraz.

Být essoyou bezpodmínečně v moderní arkonidské kultuře neznamená, že by někdo musel být chudý nebo bezmocný. O tom svědčí i příklad Mascanta Kraschyna.