Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kultura a náboženství > Dvanáct Heroenů
hledat

Dvanáct Heroenů

Dvanáct Heroenů (arkonsky: Berlen Taigonii) je podstatná součást lemurských a arkonidských dějin. Viz také Arkonské báje a pověsti.

Jedná se o jedenáct mužů a žen, kteří (spíše marně) pátrají po dvanáctém, mýtickém Zachránci.

Pojmenování

Tento Zachránce je u Lemurů znám jako Vehraáto nebo Vahraáto, u Arkonidanů jako Vretatou nebo Vhrato, u Akonanů jako Vhratatu a u Tefrodů jako Vohrata. Během pátrání po něm bojovali proti velkému množství bestií, které samozřejmě také přemohli. Zachránce, také zvaný jako sluneční posel, je idealizovaný, bez tváře a zobrazován jako humanoid neurčité rasy.

Charakteristika

Při líčení stojí Heroenové většinou v půlkruhu před Zachráncem. Ženy jsou přitom zobrazovány jako idealizované krásky. Urostlé, trénované, lehce atletické postavy. Stejně mužští Heroenové, u nich je ale atletičnost výraznější. Typem odpovídají Lemurům nebo Arkonidanům.

Jednotliví Heroenové

Lemurští

Ženští Heroenové se nazývají Bekina Hirsuun, Orsmaá Lotronia, Ovasapian a Hedren Geoth.

Jejichž mužští kolegové jsou Tsul'hagh, Huniak Taimon, Teslimo, Yung-Tsho Vrana, Saparai a Dar Tranatlan

Arkonští

Ženští Heroenové se nazývají Hirsuuna, Osmaá Loron, Hataga, Ovasa a Heydrengotha.

Jejichž mužští kolegové jsou Tsual'haigh, Hy'Tymon, Teslym, Jang-sho Wran, Separei a Tran-Atlan.

Oděv

Všichni Heroenové jsou oblečeni do zbroji podobné uniformy a vybaveni archaickými zbraněmi: ostny vybavené palice, ostré meče, válečné sekery, luky a šípy. Zobrazovaný oděv Lemurů vypadá jako jejich z časů dávné minulosti, a u Arkonidanů jako z archaické periody.

Tran-Atlan, který kromě jiného platí za zakladatele Dagoru, nosí dlouhý Dagorský meč, na zádech má lyru.

Dějiny

Báje a legendy spojené s Heroeny zacházejí až do lemurských časů (tam byl Zachránce zvaný jako Vehraáto) a v obměňované formě se vyskytují i u dalších lemurských potomků. Objevují se jak v prehistorické době, v boji proti Konosům, tak i v ničivé válce proti Bestiím/Haluťanům.

V průběhu tisíciletí se báje rozšířili i na další, nelemurské národy. Obzvláště během vlády Larů ve 36. století terranského letopočtu zažila víra ve Vhratoa nový rozmach: Perry Rhodan byl až do roku 3581 Terranci v utlačované Mléčné dráze viděn jako osvoboditel a sluneční posel Vhrato (takzvaný Kult Vhrato).

Historické pozadí

Historické jádro bájí se zakládá na událostech z lemurské prehistorie. Když v bitvě proti Konosům hrozila porážka, přistála (zdánlivě přicházející ze slunce) loď Strážce světla Veri Hatho a přinesla naději a podporu v boji proti Konosům. Strážce shromáždil jedenáct knížat a vycvičil je jako své žáky. Nakonec zase pravěké Lemury opustil, ne ale bez prohlášení, že se v dobách nouze zase objeví.