Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kultura a náboženství > Arkonské báje a pověsti
hledat

Arkonské báje a pověsti

Arkonidané mají ve své kultuře velké množství bájí, legend a mýtů. I kdyby velké množství těchto bájí nemělo žádný přímý vliv na moderní arkonidskou společnosti, neobyčejně ji obohatily. Tento krátký výběr ukazuje, že Arkonidané, v Mléčné dráze známí jako chladní a pragmatičtí, mají silné romantické jádro.

Arbaraith

Arbaraith je mýtický prapůvodní svět Arkonidanů. Protože ho ohrožovali Bestie, musel být arkonskými předky vyklizen. Staré teorie popisovali legendu o Arbaraithu jako kolektivní vzpomínky na Lemursko-halutské války a/nebo na lemurskou pravlast. V prvním případě by se dali Bestie vyložit jako Pra-Haluťané/Bestie, ve druhém případě dokonce jako ještě starší Konosové. Podle nových výzkumů byl Arbaraith jedna z mála přeživších kolonií Velkého Tamania, která se později připojila k akonské říši. V průběhu Velké osvobozenecké války byl Arbaraith zpustošen Klinsanthorem (nebo Bestiemi) a stal se neobyvatelným.

Svět věčného života

Události kolem světa věčného života jsou nejvýraznější legendou v arkonské historii. Zakládají se na prvním kontaktu Arkonidanů s ID v Mlžném dómu na Zhygoru a na 20.000leté šanci, kterou od superinteligence dostali. Tato legenda motivovala mnoho Arkonidanů, aby se vydali na pátrání a tak vytvořili mnoho expedic za hranice říše. Kromě jiného po bájném světě pátral také Kerlon. Poslední známou expedicí byl let AETRONu pod velením Thory da Zoltral a Ka'Marentise Cresta da Zoltral.

Dvanáct Heroenů / Vhrato

Okruh bájí o Dvanácti Heroenech jde až do časů lemurské prehistorie. Jedenáct hrdinů prožije při pátrání po zachránci (Vhrato) bezpočet nebezpečných dobrodružství. Tyto báje byly v průběhu tisíciletí rozšířeny mnoha událostmi, oživovány a prohlubovány. Atlan samotný byl pojmenován po jednom z těchto Heroenů, válečnickém bardovi Tran-Atlan.

Klinsanthor, Magnosmrť

Jedná se o velkého, nepřemožitelného válečníka, kterého mohl probudit jen imperátor. Je popisován také jako nepochopitelně silná a ukrutná bytost. Je spojován se zpustošením Arbaraithu. Naposledy byl údajně probuzen Orbanscholem III., aby mu přivedl Atlana.

Caycon a Raimanja

Popis legendy o Caycon a Raimanja je příběh, který připomíná terranské Romeo a Julia. Jedná se o milence ze dvou znepřátelených Khasurnů, kteří se navzdory všemu do sebe zamilovali. Historické jádro leží v letech krátce po příletu do Thantur-Lok a krátce po vítězství nad Akonany ve Velké osvobozenecké válce, dávno před archaickou periodou.

Pták Dirikdak

Pověst o ptáku Dirikdakovi už hraničí s pohádkou. Pták Dirikdak je dobrým duchem, který v nouzi pomáhá lidem. Předpokladem je, aby se jednalo o "slušné lidi" a aby se do nouze nedostali vlastní vinou. Je popisován jako velká bytost, která kvůli svým tělesným rozměrům sice nemůže létat, ale jinak platí za velmi pohyblivou. Již od dob imperátora Orbanaschola III. chtějí arkonští paleontologičtí vědci přinést důkaz, že bytost jako pták Dirikdak existovala v dávné minulosti. Protože je ale Arkonidanům známé, že se pták nevyvinul na Arkonu, vyvstává otázka, jak se vůbec mohl dostat do arkonských mýtů. Pravděpodobně má pověst o Ptáku Dirikdakovi jiný původ.

Ganvallon / Thyreider

Podrobné detaily prastaré arkonidské báje o Ganvallonu neboli Thyreiderovi nejsou známé. Jedná se o báji o skoro nezranitelných hrdinech, které jsou zranitelné jen na jediném místě těla (podobně jako terranské mýty o Achillovi nebo Siedfried)

Princezna Girte da Ragnaari

Popis legendy o Princezně Girte da Ragnaari je zajímavou složkou arkonské kultury. Girte da Ragnaari je pokládána za jednu z nejvýstřednějších a nejbarvitějších osobností, které se jinak v arkonských dějinách příliš neobjevovali. Girte da Ragnaari žila v jedenáctém století před Kristem (asi 2000 let před narozením Atlana). Počet jejich milenců (a proto se vyprávění točí kolem toho) šel do stovek. Když jí ale manžel, Krystalický princ, přistihnul při nevěře, bez okolků ho střelila. Co následovalo, není známo.

Hvězdní bohové

Jako She'Huhan (neboli Hvězdní bohové) jsou označováni arkonidští bohové. Dohromady existuje 12 ženských a mužských bohů. Sochy těchto božských postav se nacházejí na Arkonu I v jeskyni She'Huhan.

Známí bohové

  • Qinshora – bohyně lásky a nekonečné dobroty
  • Ipharsyn – bůh světla
  • Merakon – bůh mládí a síly
  • Tormana da Bargk – bůh počasí a bouří