Arkonské symboly

Arkonské symboly jsou podobné mnohým pozemským symbolům, jsou většinou jednoduše uspořádané. Se symboly Arkonu, Velkého impéria a Arkonidanů jsou vždy spojeny tři základy, které se zde objevují:

  • Tiga Ranton - systém tří světů Arkonu
  • kulovitá hvězdokupa Thantur-Lok
  • Mléčná dráha jakožto ovládnuté území (nezávisle na tom, že ve skutečnosti Velké Impérium ovládá »jen« asi čtvrtinu Galaxie)

Dále se v symbolech jako základní prvek objevuje číslo tři (v terranské kultuře se často používá jako zobrazení božstev), nebo trojúhelník a číslo dvanáct nebo jeho násobek (jako prvek, který sahá až k pověstem o dvanácti heroenech).

Symboly a jejich význam

Tiga Ranton
Tiga Ranton
© Thora

Symbol Tiga Ranton

1. Tři světy Arkonu bez slunce a bez popisu

Tiga Ranton
Tiga Ranton
© Thora

Symbol Tiga Ranton

2. Tři světy Arkonu se sluncem a popisem Arkon

Tiga Ranton
Tiga Ranton
© Thora

Symbol Tiga Ranton

3. Tři světy Arkonu se sluncem a popisem Arkon, Tiga Ranton

Tai Moas
Tai Moas
© Thora

Symbol Imperátora

Symbol Arkonu s kulovitou hvězdokupou Thantur-Lok v pozadí

Také ve variantě s popisem: Arkon Tai Moas (doslova »Velký«, což znamená »První velký z Arkonu«, tedy Imperátor)

Gos’athor
Gos’athor
© Thora

Symbol Krystalických princů

Krystal s povrchem rozděleným do dvanácti částí a kulovitou hvězdokupou Thantur-Lok v pozadí

Také ve variantě s popisem: Tai Ark’Tussan Gos’athor (Velké arkonské impérium, Krystalický princ)

Thek-Laktran
Thek-Laktran
© Thora

Symbol Thek-Laktran, »Pahorek vědění«

Symbol tří světů před šedostříbným obrysem Křišťálového paláce

Také ve variantě s popisem: Thek-Laktran (»Pahorek vědění«)

Tai Ark'Tussan
Tai Ark'Tussan
© Thora

Symbol Velkého impéria

Tai Ark'Tussan (= Velké arkonské impérium)

Symbol arkonské flotily
Symbol arkonské flotily
© Thora

Symbol arkonské flotily

v kruhu;

Často doplněno nápisem: Tai Ark'Tussan (= Velké arkonské impérium) + jednotka (např. 2. arkonská flotila)

Symbol arkonské flotily
Symbol arkonské flotily
© Thora

Symbol arkonské flotily

bez kruhu;

Často doplněno nápisem: Tai Ark'Tussan (= Velké arkonské impérium) + jednotka (např. 2. arkonská flotila)

Khasurn Gonozal
Khasurn Gonozal
© Thora

Sluneční symbol Khasurnu Gonozal

Žluté slunce s dvanácti zářezy na kruhovitém šedostříbrném základě; tento symbol je většinou umístěn na erbu

Nápis na erbu: d'Gonozal (= d'Gonozal - šlechtická předložka »da« je často zkrácena na »d'«); Khasurn (= »kalich, trychtýř«, ve významu »dům«, »rod«, ale i »šlechtic«)

Aktuální data:
28.10.2021
1566 před NGL
2. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459515.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!