Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Arbaraith
hledat

Arbaraith je mýtická pravlast Arkonidanů. Ve starých legendách arkonského národu byl tento prapůvodní svět ohrožován Bestiemi, takže z něj praotci nakonec museli uprchnout. (poznámka: za prvé může pověst o Arbaraithu sloužit jako možné vysvětlení proto, že se Arkonidané nevyvinuly v soustavě Arkon a zároveň se tak zakryl původ z Akonu. Za druhé by Arbaraith mohl být také bezděčná kolektivní vzpomínka na starý Lemur)

Historie

V roce 2048 se ukázalo, že planeta doopravdy existovala. Na jeho povrchu se nacházejí široká pole s křišťálovými věžemi z howalgonia. Nachází se v blízkosti galaktického centra v oblasti Sogmantonovy bariéry. Po válce s Haluťany uprchlo mnoho Lemurů na Arbaraith. Krystalické věže byly díky větru nabíjeny hyperenergií, která působila konejšivě na Haluťany a tak poskytla kolonistům ochranu. Kolonie byla později objevena Akonany a připojena k jejich říši.

Později (asi 18.500 před Kristem) vzešlo z Arbaraithu povstání proti Akonanům, které vešlo do dějin jako Velká osvobozenecká válka. V průběhu tohoto brutálně vedeného konfliktu byl Arbaraith těžce zpustošen (viz také Klinsanthor), takže planeta a celá sluneční soustava musela být vyklizena, a Pra-Arkonidané se museli přemístit do hvězdokupy později nazvané Thantur-Lok. Zde nalezli v soustavě Arkon nový domov.

Během archaického období došlo ke katastrofální interakci mezi Arbaraithskými krystaly a k prudkým hyperbouřím. Celý sektor se přemístil do hyperprostoru, zůstala po něm jen Sogmantonova bariéra. (poznámka: není známo, jestli Arbaraith patřil k planetám, které se po likvidaci bariéry objevili v normálním prostoru).