Arctis

Astronomická data:
Soustava:Alurin
Měsíce:žádné
Doba oběhu:14 let
Průměr:jako Země
Průměrná teplota:-37.1°C
Gravitace:1 g

Arctis je druhá, vzdálenější planeta rudého slunce Alurin a stanoviště první terranské základny v Andro-Betě, kterou plukovník Rigard nazval Louvre-Station.

Neobydlená a asi jako země velká ledová planeta kroužila kolem svého slunce po velice protáhlé eliptické dráze. Z tohoto důvodu vládla během 14 letého oběhu 11 let dlouhá zima s teplotami -50°C a tři roky mírná zima s teplotami +10°C. Z neznámého důvodu má planeta hustou kyslíkovou atmosféru.

Historie

V září 2402 byla objevena soustava Alurin plukovníkem USO Heske Alurinem. Byl s IMPERÁTOREM na zvláštní misi k prozkoumání Andromedy, protože CREST II byl už delší dobu nezvěstný. Pro tento příkaz dostal od šéfa Atlana zvláštní rozkaz najít vhodnou planetu pro pevnou základnu.

Terranci později začali na rovníku (kvůli minimální atmosférickým turbulencím) lodními děly vypalovat hangárové šachty. Dodatečně bylo vysazeno robotské komando, které v hloubce 8000 metrů pod ledem začali se stavbou základny.

Mezitím maskovaný IMPERÁTOR svedl Dvounosé od systému Alurin, zatímco prolétával Andro-Betou, téměř zničil dvě flotily Dvounosých a zdánlivě zmizel směrem k Andro-Alfě.

Dokončená Louvre-Station obsahovala vedle mnoha skladů a kaveren jedenáct hangárových šachet pro šest transportérů třídy ANBE, pět superbitevních lodí CREST II, IMPERÁTOR, THORA II, ALARICH a NAPOLEON, kteří se z Tróji přesunuli na planetu. Hangárové šachty se přitom dali opět uzavřít dva kilometry tlustou ledovou vrstvou. Veškeré energetické emise tak mohli být redukovány téměř na nulu.

Aktivitami Terranců na planetě Destroy byla ale zalarmovaná flotila Dvounosích, která začala prozkoumávat celou soustavu. Tento průzkum ale netrval dlouho, protože Andro-Betou se ženoucí Mobyové byli aktivováni hypersignály a hnali se zuřivě malou galaxií. Jeden z Mobyů zaútočil na Arctis. Akcí dvojčat Woolverových a použitím téměř celé zásoby stogové kyseliny se podařilo Mobyemu zničit mozek a nasměrovat ho do slunce Alurin.

Na základě hrozícího dalšího útoku se Perry Rhodan rozhodl Louvre-Station vyklidit. Všechna zařízení byla rozebrána a kosmické lodě se stáhli zpět na okraj Andro-Bety.

Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!