Menu

Třída ANBE byla série velkých nákladních lodí, jejichž základní buňku tvořila superbitevní loď třídy IMPÉRIUM.

Byl zachován pohon superbitevní lodi a pro dálkové lety dodatečně přimontovány tři 400x400 velké přídavné motory. Celková délka lodi tak činila 2700 metrů. Z tohoto důvodu nebyla loď schopná rychlých manévrů (staticky labilní konstrukce), navzdory zabudování neutralyzátorů přetížení. Kromě toho u přídavných motorů existovalo mnoho technických problémů.

Kulovitý křižník byl jen nepatrně vyzbrojený a neměl žádno další bojovou výzbroj. V podstatě byl tvořen jen nákladním prostorem, který sloužil pro zásobování vzdálených základen.

Historie

Program ANBE (ANdro-BEta) byl odstartován v roce 2401 kvůli zásobování asteroidu Trója v Andro-Betě.

Po úspěšné dislokaci Tróji přes sluneční transmiter do Andro-Bety odstartovalo 10. srpna 2402 kolem 8:37 šest prvních lodí třídy ANBE ze soustavy Ztracených. Byly doprovázeny těžkým křižníkem BAGALO pod velením podplukovníka Kima Dosenthala. Po přílet na okraj malé galaxie měli čekat na navázání kontaktu z CRESTU II.

Po zajetí CRESTU II v Mobym se BAGALO vydal pátrat po vlajkové lodi Solární flotily. Po úspěšném objevení se BAGALO vydal zpět do soustavy Ztracených. CREST II odvedl flotilu zásobovacích křižníků ke Tróje.

Výpadky strojů na ANBE 5, které nastupovaly při manévrování, a špatně fungující autopilot u ANBE 1 byly jasnými příznaky nedostatečné technické vyspělosti transportérů, které byly vyvinuty a vystavěny během jediného roku. Astronauti CRESTU II o nich mluvili jako o "technickém zmetku".

Po objevu planety Gleam v Tri-systému zde byla vybudována základna. Pět ze šesti transportérů se potom vrátilo prázdných do soustavy Ztracených, ANBE 3 je následoval později s důležitými zprávami o vývoji v Andromedě.

Až do té doby bezporuchová loď utrpěla při zpátečním letu těžká strojní poškození a mohla se na Kalif dostat jen s pomocí 12 lodí doprovodné flotily. Lineární pohon se ukázal jako zralý do šrotu, byl dalekosáhle překročen dolet.

Později byly velké nákladní lodě třídy ANBE používány k materiálnímu zásobování základný Power Center. S ANBE 205 bylo v roce 2404 přivezeno 1000 kusů nově vyvinutých Moskyto-jetů.