Gleam

Astronomická data:
Soustava:Tri-Systém
Počet měsíců:1
Vzdálenost od slunce:520 mil. km
Rovníkový průměr:20‘962 km
Polární průměr:10‘480 km
Gravitace na rovníku:0.85 g
Gravitace na pólu:1.1 g
Průměrná teplota:26°C
Obyvatelé planety:
Gleamané

Planeta Gleam kroužila kolem slunce Tri II v soustavě Tri-Systém po přesně kruhové dráze. Kvůli obrovské rychlosti rotace činil poměr polárního a rovníkového průměru přesně 1:2. Ze stejného důvodu zde panovala také rozdílná gravitace (0.85 na rovníku, 1.1 na pólech).

Jméno Gleam dostala planeta kvůli extrémně fluorescentní atmosféře způsobené vysokým obsahem kyslíku. Povrch je pokryt močály a houbovitými lesy. Podnebí je subtropické. Faunu tvořili vodní nebo rašeliništní živočichové (mezi jinými Houboběžci, Mechoběžci a Gravitační tanečníci).

Inteligentní obyvatelé Gleamu se nazývali Gleamorané. Byli to potomci degenerovaných Modulanů. Ti vznikli na Gleamu z členů klanu Lun deportovaných z Greenish-7 a odvlečených lemurských vědců Klubu Luna.

Historie

2402

Na dně jedné bažiny na Gleamu se nacházela energetická stanice, která vytvářela reflektorové pole, které odráželo hypersignály ze Sirenu po celé Andro-Betě.

Po zkáze Sirenu byl na Gleamu vyvolán sopečný výbuch, který zničil energetickou stanici reflektorového pole. Následně zemřeli Gleamorané až na Loor Tana. Po zániku Sirenu narazili Terranci na Harna a zničili všechny uprchlá androidí monstra.

Harno utvrdil Terrance v jejich rozhodnutích, aby 6. října 2402 začali na Gleamu budovat základnu. Následně vzniklo Power Center, jako předsunutá základna Terranců ve směru do Andromedy.

2405

Po tom, co Maahkové při jednání s Terranci v roce 2405 uznali Tri-Systém jako terranské výsostné území, byly vedle Power Center vybudovány další budovy. Následovala výstavba města Power City jako bydliště pro 18‘000 členů základny, kosmická klinika a komplex terranského intergalaktického vyslanectví, jakož i ambasáda Maahků a institut pro experimenty s energetickými poli.

Institut pro kosmolingvistiku sloužil Terrancům jako hlavní stan andromedské sekce Solární kontrarozvědky - Andro kontrarozvědky.

Tri-Systém byl k obraně před útoky Mistrů ostrovů zpočátku hlídán flotilou Maahků, což vyjadřoval jejich nedůvěru k nehumanoidům.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!