Greenish-7

Astronomická data:
Soustava:Greenish
Gravitace:0.7 g
Pořadí od hvězdy:7
Obyvatelé planety:
Modulané

Greenish-7 je poslední ze sedmi planet zeleného slunce Greenish, které se nachází ve vnější oblasti mlhoviny Andro-Beta.

Gravitace planety je přibližně 0.7 gravů a planetu postihují těžké ledové vichřice.

Historie

Na kdysi úrodný, teplý svět byli Mistry ostrovů deportováni členové Klubu Luna a jejich rodiny. Planeta byla nazvána Světem prvního vyhnanství a vybudovali si zde skleněné město, které nazvali Maa Duun. Aby na sebe dále nestrhávali pozornost Mistrů ostrovů, muselo 50‘000 obyvatel zapomenout na svou minulost. Protože si svou historii ale chtěli zachovat, uložili jí do pěti velkopozitronik. K umělému světu lesku dostali skutečně existující obyvatelé přístup jen přes takzvané iluzorní krystaly.

Vědci se v budoucnu označovali za Klan Lun. Mistři ostrovů viděli v experimentech s iluzorními krystaly nebezpečí a znovu tedy obyvatele Greenish-7 deportovali. Snížili bod tání kyslíku a oxidu uhličitého pomocí vhodných katalyzátorů tak, že se plyn spojil s vodou planety. Současně s uměle oslabeným tepelným vyzařováním Greenishe se z povrchu stalo ledové moře. Dodatečně byla atmosféra vyměněna za vodík a metan.

2402

Ledová planeta byla CRESTEM II objevena při pátrání vhodné planety k vybudování základny. Protože se planeta na základě podmínek zdála být vhodná pro základnu, vyslal Perry Rhodan v roce 2402 expedici dr. Wai-Minga a poručíka Finche Eysemana, kteří objevili nazelenalé iluzorní krystaly. To zachrání oběma život, protože Eysemana navedou na bezpečnou cestu skrze ledovou pustinu ke zraněnému Wai-Mingovi. Ten ti při pádu roztrhl skafandr a iluzorní krystaly ho přesadili do hluboké narkózy, aby zabránili, že vdechne zdejší atmosféru.

Při akci na Modulu v roce 2402 byl Finch Eyseman rovněž přesunut na Greenish-7, když se dostal do transmiterové pasti. Tam s pomocí uloženého obsahu vědomí Soora z Klanu Lun nalezl cestu zpět.

Rovněž v roce 2402 se Finch Eyseman s Baar Lunem a několika společníky vrátili zpět na Greenish-7 a objevili tam tajemství uložených obsahů vědomí.

2458

V roce 2458 měla planeta Greenish-7 opět kyslíkovou atmosféru. Ve stejném roce jí Maahkové z vděčnosti za pomoc během krize se Snopěvci předají IPC. Franklin Kendall slibuje, že dohlédne na to, že Baar Lun ještě jednou přijde na Greenish-7 a pomůže při osvobozování uložených vědomí.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál