Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Klub Luna
hledat

Klub Luna byla oficiálně organizace lemurských vědců

Hisorie

Kolem roku 50.000 před Kristem byla tato organizace založena k rekultivaci Měsíce (lemursky Suen) na rekreační a životní prostor pro umělce a vědce. Vybudovali nad Mare Imbrium obrovskou kopuli, pod kterou vytvořili rajské zahradní město M'adun. Tato oáza měla v průměru 1200 kilometrů a skýtala fantastickou krajinu s vysutými zahradami a skleněnými věžovitými stavbami.

Organizace Klub Luna byla podporována čtyřmi lemurskými Tamraty, z nichž jeden, Tamrat Markam, byl předseda Klubu Luna.

Experimenty s časem

Tato triviální operace byla ale jen kamufláž pro asi 2000 lemurských časových vědců, které potají v M'adunu pracovali na svých plánech. Chtěli vyvinout přístroj, se kterým by se dalo nahlédnout jak do minulosti, tak i do budoucnosti.

Jejich motivem bylo regulovat stále nepřehlednější expanzi Lemurů, a to tak, aby se vyvarovala neblahým chybám provedeným v budoucnu.

Takovéto pokusy s časem nebyly ve Velkém Tamaniu zpočátku zakázány, a Tamrati dali vědcům, kteří se zkoumáním času zabývali, volnou ruku. Válka proti Haluťanům přinesla dost argumentů proto, aby se zjistilo, co čeká říši v budoucnu. Po nějaké době byly ale experimenty zakázány a vědci bezestopy zmizely.

Pravděpodobně se tak stalo rozkazem Mistrů ostrovů (MdI) svým časovým agentům, které vědce získali pro své vlastní výzkumy nebo je odstranili. Lze se domnívat, že se MdI báli, aby neztratili monopol na manipulace a cesty časem, a aby se jejich manipulace neodhalili.

V roce 49.966 před Kristem vyvinulo 600 vědců funkční přístroj, takzvané Časové oko.

poznámka: Jestli Tamrat Scimor byl jedním ze čtyř Tamratů, nebo zda pracoval paralelně, není známo. Stejně tak není jisté, jestli Bestie zareagovali na experimenty na M'adunu nebo na Scimoru.

Deportace

Když byla jejich organizace odkryta, deportovali MdI vědce Klubu Luna na planetu Greenish-7 na okraji Andro-Bety. Tento svět se také nazýval světem Prvního vyhnanství. Vědci tu vybudovali skleněné město Maa Duun a používali jazyk Maaduuna. Když tam objevili iluzorní krystaly a začali s nimi experimentovat, stali se pro MdI zase příliš nebezpeční a tak z jejich světa udělali neobyvatelnou ledovou pustinu.

Potomci vědců, kteří se nyní nazývali Klan Lun, byli deportováni na planetu Gleam v Andro-Betě. Předtím ale 500.000 obyvatel planety transferovalo své obsahy vědomí do pěti velkopozitronik, aby tak zachovali vědomosti pro další potomky svého národa.

Díky zvláštním poměrům na Gleamu jejich někteří potomci zmutovali a vyvinuli si schopnost energetické transformace. Poté je MdI odloučili od jejich národa. Degenerovaní Gleamané zůstali na planetě, mutanti byli znovu deportováni.

Byli deportováni na temnou planetu Modul, kde museli pod jménem Modulané sloužit MdI. Poté co se na Modulu narodil Baar Lun se zvláště silným darem energetické transformace, byli všichni ostatní členové národa, až na něho, vyhubeni.

Iluzorní krystaly z Greenish-7 byly používány pro systém pastí planety Modul. Každého, kdo se na ně podíval, uvrhli do transu, a oběť byla transmiterem přesunuta na ledovou pustinu Greenish-7.