Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2402
hledat

2402

Jean-Pierre Marat při vyšetřování pozvnává Clinton Ferbyd (PR 281)

Kelly Morteen začíná projektovat město Chorsabad Nova na Counterpart (T 38)

penzistická kolonie Last Port (Double III) je založena Semjonem Kotranovem (T 48)

velitel Condos-Vasacu Traeka z Phulsu ztrácí při hyperenergetické bouři loď MEMALEM (Atlanův román 31)

Ray Smooker si bere Celtu Varmlont (T 144)

únor 2402

na Hororo našel Chrard Brandon vejce a uschoval ho (PR 241)

květen 2402

Tefrodská časová agentka Tresca Rauden (rok základny 2405?) je přeložena na Chephren (T 35)

červen 2402

je budávana základna Mistrů ostrovů na Chephrenu. Přilétá kyborg Qugyn (T 35)

červenec 2402

Finch Eysema objevuje na Greenish-7 iluzorní krystaly. Dvounosí přepadnou CREST II, zajmou posádku a převezou je do mrtvého Mobye (PR 234)

1. července 2402

po několika měsícním puzení se vrací Icho Tolot do soustavy Ztracených (PR 233)

2. července 2402

operace "Troja" začíná. Transmiterem v soustavě ztracených je přesunut malý planetoid Troja s loďmi CREST II (Cart Rudo), THORA II (Brodo Sauer), ALARICH (Teren Masis), NAPOLEON (Baptiste Rigard), IMPERÁTOR (Heske Aurin) a ANDROTEST III (Pavel Kotranov) do Andro-Bety (Tri-systém). První "kontakt" s Mobyem; bytost je zničena (PR 233)

25. července 2402

Pozemšťané jsou vyslícháni bílonosými (PR 235)

srpen 2402

Steve Kantor se nechá přeložit na Kalif (PR 249)

2. srpna 2402

Kendall Baynes umírá při útěku z zajetí bílonosých (PR 235)

10. srpna 2402

Bull posílá posily (vlajková loď BAGALO (Kim Desenthal)) z Andro-Alfy do Andro-Bety (PR 237)

11. srpna 2402

BAGALO objeví Mobyho hvězdných bratrů a po počátečních obtížích ho zničí (PR 237)

12. srpna 2402

IMPERÁTOR opuští Troju, aby pátral po vhodném světě pro základnu (PR 238)

13. srpna 2402

Pozemšťané rozpoutávají kastovní válku a 16. srpna z Mobyho uprchnou (PR 235, PR 236)

17. srpna 2402

Rhodan utrpí těžké zranění. Na Atlanův rozkaz zničí CREST II Mobyho (PR 237)

20. srpna 2402

Atlan přikáže kurýrnímu křižníku BAGALO (Kim Dosenthal) návrat zpět do soustavy Ztracených (PR 238)

26. srpna 2402

CREST II s posilami dosahují Troji (PR 238)

září 2402

tefrodský agent Nguyen Sarillet používá první zirkonové implantáty (T 47)

3. září 2402

Pozemšťané se usazují na Arctisu (Alurin II) (PR 239)

4. září 2402

Gucky a Sengu objevují poslední Lauriny na Destroy (Alurin I) (PR 239). Flotila Dvounosých z pověření Mistrů Ostrovů přilétá na Destroy (PR 239)

rozpad Sirenu je ukončen, povrch Gleamu zpustošen, Gleamorové vymírají (PR 244)

6. září 2402

doráží Troja. ID se opět ozývá. Na Gleamu nalezen Harno. Androidi ze Sirenu zaútočí a zabijí poslední Gleamory. Gucky je unesen a Curt Bernard ho opět nalezne (PR 244)

7. září 2402

Moby zničí Destroy. Je zničen nasazením dvojčat Woolverových. Energeticky přetížení Mobyové zničí četné světy Dvounosých v mlhovině Beta. Aino Uwanok je na krátkou dobu přemístěn na nízko energetickou rovinu (PR 240). S pomocí časochodců jsou zánikem ohrožení Dvounosí transferováni do roku 4014/427 NGL (PR 1204)

uprostřed září 2402

posádka SJ-4C (Don Redhorse, Chard Bradon, Oliver Doutreval, Brazos Surfat, Whip Gilliam) objevují Tri-systém a planetu Gleam. Kontakt s Loor Tanem (PR 241, PR 242)

16. září 2402

po návratu SJ-4C na CREST II se vyklube vejce Chard Bradona z Horroru (PR 242)

18. září 2402

John Marshall a Gucky zachytí telepatické výkřiky planetární plazmy na Rando I, zaměří je a odlétají tam. Harno mizí. Po počátečních nedorozuměních navázán kontakt s plazmou. Stanice Mistrů ostrovů je vyřazena, přilétá automatická flotila a ostřeluje planetu (PR 245)

19. září 2402

při operaci 008 je zabit Sol Rosenblatt (PR 243)

20. září 2402

měsíc Siren je zničen Arkonskou bombou (PR 243)

29. září 2402

ANDROTEST III doráží na Troju (PR 244)

listopad 2402

23 Maahkských planet je na rozkaz Mistrů ostrovů zničeno. Při akci na Alfa-Centra je Grek-1 zabit. Začíná povstání velké skupiny Maahků v Andro-Alfě proti Mistrům ostrovů (PR 248)

1. listopadu 2402

Mistři ostrovů odstřelují jedno slunce beta-trojúhelníku (PR 246)

2. listopadu 2402

Baar Lun je přinucen vyslat androidy obsazené energetické sféry, které zaútočí na mnoho planet v Andro-Betě. Sven Henderson, Ray Burdick, Taka Hokkado, Bron Tudd a Finch Eyseman havarují Modulu a jsou androidy pronásledováni (PR 246)

3. listopadu 2402

Terranské komando přistává na Modulu (PR 246)

4. listopadu 2402

Baar Lun je Toor Tanem a Guckym přesvědčen o tom, že jeho národ vyhynul (PR 247)

uprostřed listopadu 2402

při bojích o Andro-Betu ukořistí Maahkové jeden multiduplikátor a převezou ho na Khalam III. Po ukončení bojů je multiduplikátor z Khalamu III vystřelen do prostoru (T 79)

Kalup vyvíjí, mimo jiné s pomocí Josepe Arltina, kompaktní lineární pohon schopný dosáhnout Andromedy (T 54)

21. listopadu 2402

patnáct superbitevních lodí dosahuje Gleamu (T 54)

prosinec 2402

Maahkové věřní Mistrům ostrovů zaútoční na soustavu Ztracených. Útok je odražen s pomocí KI, kterou objevil Steve Kantor, a která se vyvinula z transmiteru (PR 249)

17. prosince 2402

ST. QUENTIN (Don Redhorse) startuje k průzkumnému letu do Andromedy. 5000 světelných let od Gleamu vypadne díky neznámého vlivu z lineárního prostoru (T 54)

18. prosince 2402

ST. QUENTIN dosahuje Quentinovy hvězdy a její planety Quentin 2402; Redhorse naváže kontakt s humanoidními domorodci. 52 vědců je zabito (T 54)

19. prosince 2402

Popan Mirz mučí Redhorseho (T 54)