Menu
Astronomická data:
Planeta:Gleam
Průměr:3112 km

Siren byl vyhloubený měsíc planety Gleam o průměru 3112 km v Andro-Betě a obíhal ho ve výši rovníku.

V jeho nitru byla nainstalovaná hyperrádiová centrála, která ovládala Mobye. Stanice posílala hyperimpulzy na Gleam. Tam byla od reflektorového pole vyzářena do celé Andro-Bety.

Ovládací zařízení hlídali androidí monstra, které vytvářel Baar Lun. Jejich jedinou úlohou bylo ničit a zadržet všechny, kteří se neoprávněně zdržovali na Sirenu.

V září 2402 deponovali na Siren dvojčata Woolverova a Gucky tři Arkonské bomby, které byly odpáleny. Neexistovala jiná možnost, jak vyřadit hyperrádiovou stanici, protože soustavu Gleam hlídali Mobyové.

4. 10. 2402 Siren explodoval. Následkem toho byla narušena gravitační rovnováha v soustavě. Došlo k otřesům na Gleamu a k sopečným výbuchům, které zničili stanice reflektorového pole. Kvůli tektonickým otřesům zemřeli všichni Gleamorané. Několika monstrům se podařilo ze Sirenu prchnout na Gleam. Krátce na to je zničili Terranci.

Po zničení Sirenu a zmizení hypersignálů bylo ztraceno ovládání Mobyů. Buď zemřeli zhroucením do slunce, nebo se hnali bezúčelně prostorem. Někteří slepě zaútočili na Dvounosé. Tento národ byl až na kastu modronosců, kteří obsluhovali hlídkové lodě, zničen. Modronosci byli následně z pověření Mistrů ostrovů odvoláni do Andromedy a tam pravděpodobně potrestáni za své selhání a zničeni.

Zničením Sirenu se dosáhlo splnění několika cílů. Byli zničeni jak strážci Andro-Bety, tak i strážci nad strážci, Mobyové. Terranci tak mohli v klidu budovat strategickou základnu pro průnik do Andromedy. Jako poslední obranná linie Mistrů ostrovů zůstali v Andro-Betě jen androidí monstra Baar Luna.