Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Moby
hledat

Mobyové jsou jako planeta velké, krystalické formy života, na které Terranci narazili v Andro-Betě. Mistři ostrovů je používali jako Superstrážce (neboli strážci nad strážci). Byli ale považováni za mrtvé, protože se bez života hnali Andro-Betou.

Mobyové mají formu zaobleného kotouče nebo extrémně zploštělé koule. Typicky velcí Mobyové mají průměr asi 14‘000 km, výšku 5000 km, vládne na nich gravitace 0.7 gravů a tělesná teplota kolísá kolem -3°C. Na okraji obrovského těla se nachází asi tisíc až 400 kilometrů dlouhých, pohyblivých vláken, která slouží k odčerpávání energie ze sluncí a k pohybu vpřed pomocí energetických rázů.

Mobyové mají konvertorový žaludek, ve kterém se během letu přeměňuje zachycená mezihvězdná látka. Přijímání velkého množství hmoty (jako asteroid Trója) probíhá pomocí širokého ústního otvoru na přední straně Mobyho.

Povrch gigantů je pokryt černočernými, malými pohořími. Tělo Mobye obsahuje gigantické dutiny.

Zatímco BAGALO narazilo na instinktivní mozek na povrchu Mobye, zničí dvojčata Woolverové jinému Mobymu instinktivní mozek ležící uvnitř těla. Bioparaziti, se kterými Gucky a John Marshall komunikovali, mluvili rovněž o instinktivním mozku na povrchu Mobyů.

Mobyové byli napadáni bioparazity. Normálně je v šachu drželi takzvaní energetičtí policisté. Energetičtí policisté byli vlastně buňkami imunitního systému Mobyů.

Moby nazvaný Tolot, který zajal CREST II, měl průměr 30‘000 km, výšku 10‘000 km a tělesnou teplotu 25°C. Uvnitř sídlilo asi 9 milionů Dvounosích.

Historie

Když Terranci v červenci 2402 pronikli do Andro-Bety, několikrát na tyto vesmírem ženoucí se obry narazili. Podle informací šéfa maahkské tajné služby Greka-1 měli být všichni tyto superstrážci energeticky mrtví.

Po průletu skrze trojúhelník Andro-Beta spolkl Tróju Moby, který si chtěl pomocí tohoto kamenného bloku doplnit energetické zásoby. O něco později je CREST II zavlečen do vnitřku 9 miliony Dvounosími obývaného mrtvého Mobyho a delší dobu je zde držen.

V srpnu 2402 narazí BAGALO na Mobyho, jehož vědomí je kvůli žravým bioparazitům rozděleno na tři komponenty, takzvané Hvězdné bratry. Tyto mozky se nacházeli na povrcuh Mobyho.

O něco později jsou poslední Laurinové na planetě Destroy zničeni plně nabitým Mobym. Když začne také ohrožovat planetu Arctis, na které se nachází základna Terranců, zničí parasprinteři Rakal a Tronar Woolverové pomocí stogové kyseliny jeho mozek. Neovladatelný kolos navedou následně terranci pomocí tažných paprsků do slunce.

Brzy nato Terranci poznají, že útok dálkově řízeného Mobyho nebyl ojedinělý. Až dosud se mělo za to, že větší část kolosů dávno vymřela, teď se ale pozná, že všichni jen spali.

Mistři ostrovů reaktivovali zdánlivě mrtvé Mobye pomocí rádiových impulzů, aby prošetřili nekontrolovatelné procesy v Andromedě a potrestali v jejich očích neschopné Dvounosé. Energeticky nabití Mobyové zanechávali v malé galaxii stopu zničení; tisíce obydlených světů bylo zničeno. Perry Rhodan a jeho průvodci byli nakonec nuceni Andro-Betu opustit.

Jen několik komand hledalo tajemnou vysílací stanici, která ovládala Mobye. Ta byla nakonec objevena na měsíci Siren planety Gleam v uměle založeném Tri-systému a následně zničena. Neovladatelní aktivovaní Mobyové pokračovali ale v ničivé práci dál a téměř zcela vyhladili Dvounosé.

Předpokládá se, že Mobyové byli postupně přitaženi gravitačními poli blízkých hvězd a zničeni.