Menu
Astronomická data:
Soustava:Soustava Ztracených
Měsíc planety:Kulloch
Průměr:38 km

Utajená oběžnice Trója je asteroid ze Soustavy ztracených, jeden z úlomků planety Kulloch, kterou zničili Maahkové z pověření Mistrů ostrovů. Trója má přibližně krychlovitou formu s délkou hrany 38 km. Na povrchu se nacházejí zříceniny bývalého města Maahků.

Na obranu Tróji byly nainstalovány obranné tvrze s dalekonosnými transformačními děly. Planetoid nemohl provádět žádné nadsvětelné manévry. Optická navigace se prováděla pomocí zborcené, 300 metrů dopředu čnějící mostní konstrukce z bývalého maahkského města.

Historie

V roce 2402 byla Trója Pozemšťany kompletně vyhloubena, zpevněna a 2. července vyslána jako »Trójský kůň« skrze transmiter Kulloch-Duo do Beta-trojúhelníku.

Navenek vypadala jako náhodně se materializující kus trosek, uvnitř se ale ukrývalo pět terranských superbitevních lodí vybavených přídavnými motory CREST II, THORA II, ALARICH, NAPOLEON a IMPERÁTOR, vícestupňová loď ANDROTEST III, jakož i zásobovací sklady, atomové elektrárny a vlastní impulzní pohon.

Krátce po rematerializaci v Andro-Betě je Troja spolknuta potulujícím se Mobyem, který si s její pomocí chce doplnit zásoby energie. Posádka se v jeho nitru musí ubránit útokům takzvaných energetických policistů, kteří představují obranné systémy hvězdného tuláka. S pomocí protrhnutí krystalické instinktového mozku Mobye a s pomocí takzvaných bioparazitů se nakonec podaří Tróju ze zajetí osvobodit. Brzy je jasné, že tajný planetoid nebude možné použít jako základnu, protože se nachází moc blízko u Beta-trojúhelníku, kde probíhají velké vojenské manévry Dvounosých. Kromě toho v Troje není dostatek místa pro dodatečné vybavení. Terranci proto rychle pátrají po vhodné planetární skrýši a jako záložní tábor vyberou nakonec Arctis.

Následně Troja pod velením majora Fracera Whooleye táhne bezcílně Andro-Betou, což představuje velké duševní vypětí pro zbylou posádku. Když je 1. 11. 2402 Beta-trojúhelník zničen Mistry ostrovů přeměnou jednoho ze tří sluncí v novu, je Trója, vzdálená 144 světelných hodin od místa exploze, katastrofou dalekosáhle zasažena, přečká jí ale bez vážných škod.