Menu
Astronomická data:
Planeta:Neptun
Průměr:2706 km
Doba rotace:5d 21h 2m
Doba oběhu:5.87 dne
Gravitace:0.08 gravů

Triton je největší měsíc planety Neptun ve Sluneční soustavě. Pohybuje se opačně ve smyslu rotace Neptunu.

Na Tritonu se nachází kolonie a obranné zařízení Teranců, největším městem je Tritonia s 20000 obyvateli v roce 2436. Protože Triton nemá atmosféru, nachází se město pod několika transparentními kopulemi. Uvnitř kopulí panuje umělá tíže 0.8 gravů.

Triton pokrýval ve 24. století celkovou poptávku po mědi ve Sluneční soustavě pomocí měníren na jižním pólu planety s několika materiálními měniči.

V blízkosti Tritonie se nachází pohoří Scrap, pod ním se skrývá uprchlická osada Tarvian, kterou tu vystavěl lemurský stavitel Einaklos. Pochází z časů lemursko-halutských válek před asi 50000 lety, Lemurové nebo spíše jejich potomci, už zde nežijí, ačkoliv ve skrytém městě nejsou znatelné žádné příznaky rozpadu. Osada je spojena dohromady labyrintem chodeb a zásobována dvěma podzemními jezery spojenými akvaduktem, který je stále ještě funkční. Disponuje proto tekoucí vodou, dýchatelnou atmosférou a pro lidi snesitelnými teplotami. Systém chodeb je chráněn rozličnými systémy pastí a obrannými pevnostmi. Pokud se k zařízení přiblíží Haluťané nebo Dvojkondiční, obranná zařízení se automaticky aktivují.

Historie

Měnírna na jižním pólu zahájila činnost kolem roku 2398.

V roce 2436 se oxtorňanskými kosmohistorikům Cronotu Mokartovi a Perishi Mokartovi společně se skupinou vojáků Solární flotily podaří nalákat Dvojkondičníhho Aser Kina do lemurské utečenecké osady, tam ho uvěznit a lemurským transmiterem poslat na lemurskou základnu na Neptunu.

Ve stejném roce je Triton napaden Dvojkondičními, intervalovými kanóny jsou přitom zničena terranská obranná zařízení. Dvojkondiční obsadí Tritonii, město je ale později dobudeno zpět Terranci.

Cronotu Mokartovi a Perishi Mokartovi se s Terrancem Iljou Malumem podaří z Tritonu proniknout pomocí lemurské výstroje na palubu OLD MANA a získat tak dárek cestovatelů časem pro lidstvo.