Menu

Tarvian je výraz pro lemurské nouzové osady. Sloužily Lemurům jako zajištěná útočiště v časech lemursko-haluťanské války.

Uspořádání

Struktura stanic Tarvian je s minimálními odchylkami zcela identická. Následující popis se vztahuje na Tarvian na planetě Theka v Omeze Centauri.

Tarvian Theky

V roce 1225 NGL leží Tarvian Theka v hloubce 120 metrů na dně zálivu Gunra u rovníkového kontinentem Cylchon. Částečně nad ním a vedle něho stojí později zřízené podmořské město Arkonidanů. Obě stavby spojují několikrát zahnuté, 250 metrů dlouhé a 15 metrů široké tunely, zakončené vstupními příčkami. Stavba je zpola zakryta vrstvami sedimentů, které se zde usadily v průběhu tisíciletí.

Zařízení má podobu rovnoramenného trojúhelníku. Nejdelší strana probíhá v severojižním směru a je dlouhá asi 10 kilometrů. Dvě kratší mají 7,8 km. Čelo osady míří k východu. Výška stavby je neznámá; větší část je zcela jistě skryta pod mořským dnem. Vnější plášť tvoří neopracovanému bronzu podobná slitina. Povrch pokrývají nesčetné kupole, výstupky a tak dále. V materiálu jsou patrné příměsi hyperkrystalů a PEZ kovu. Díky tomu je vzniklá slitina schopna odolat haluťanským intervalovým zářičům.

Za vstupním portálem leží krychlová hala. Uvnitř Tarvianu lze nalézt vyobrazení Kharagského slunečního dvanáctistěnu.

Známé Tarviany

Dějiny

Nouzová útočiště Tarvian vybudoval v 51. tisíciletí před Kristem Einaklos.

Počátkem března 1225 NGL prozkoumal Atlan s pomocí Tariků Tarvian Theky. Shromažďoval informace o intrikách Cresta-Tharo da Zoltral v Omeze Centauri. Atlan zjistil, že je několik oblastí Tarvianu prakticky zcela vybrakováno a někdo v tomto procesu nadále pokračuje v dalších částech města. V Tarvianu kromě toho Arkonidan nalezl upozornění na to, že se v centru Omegy Centauri nachází lemurský sluneční transmiter.

Zdroje

PR 332, PR 335, ATCE 9, ATCE 10, At 88

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Tarvian« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)