Gortavor

Astronomická data:
Soustava:Soustava hvězdy Gortavor
Průměr:16‘467 km
Doba rotace:11,41 tont
Doba oběhu:617,77 dní
Gravitace:1,03 g
Průměrná teplota:3°C
Pořadí od hvězdy:2
Počet měsíců:0
Obyvatelé planety:
Lemurové, Arkonidané, Zagorové, Oothové

Gortavor, arkonidsky Tavorův boj, druhá z osmi planet hvězdy Gortavor, je okrajovým světem Velkého impéria.

Všeobecně

Planeta bez měsíců má průměr 16‘467 kilometrů a gravitaci 1,03 g. Planetární rok trvá 617,77 dnů, den má 11,41 tont. S průměrnou teplotou 3°C je to relativně chladný svět.

Kontinenty nesou názvy Taigor, Bargak a Byshluraq.

Taigor

Hlavní kontinent planety Gortavor je stanovištěm Tarkihlu v Pavoučí poušti. Na jihovýchodě kontinentu leží pohoří Ghatulam.

Historie

Za časů Metanových válek patřil Gortavor ke koloniálním světům Velkého impéria. Planeta však byla již od dob Velkého Tamania obydlena Lemury. Lemurské ruiny a pozůstatky byly pak využity Arkonidany, například Tarkihl sloužil jako sídlo Tata.

Atlan strávil své mládí po zavraždění svého otce v Tarkihlu (v letech 8040 až 8024 před Kristem).

Tarkihl

Tarkihl je uprchlická osada Tarvian Lemurů, která byla vybudována v 51. tisíciletí Einaklem. Obrovská budova slouží v arkonidských dobách Tatovi Gortavoru jako palác.

Tarkihl se nachází v centru Pavoučí pouště. Má tvar otupené pyramidy s půdorysem rovnoramenného trojúhelníku a délkou hrany 10 kilometrů. Je šest kilometrů vysoký, zasahuje ale i pod planetární povrch do neznámé hloubky. Jen malá část vnitřních prostor byla prozkoumána Arkonidany a přebudována k používání. Je zde nesčetně labyrintů a tajných chodeb, pastí a záhadných přístrojů, které jsou v dobrém stavu stále udržováni tak zvanými Mlčenlivými služebníky.

Geografické zvláštnosti

Pavoučí poušť

Pavoučí poušť na Gortavoru dostala své jméno kvůlu silným, do sebe zapleteným sítím z provazů, tlustých jako ruka, které se rozpínají na celé ploše této oblasti. Není známo, odkud tyto provazy pocházejí, možná se jedná o následky bojů během halutské války. Sítě se vyskytují do asi dvoumetrové výšky nad povrchem pouště. Živí tvorové, kteří se provazů dotknou, ihned zemřou. Jsou bleskově zbaveni veškerých tělních tekutin a jejich krev se jakoby vyvaří, takže vypadají jako zvadlí nebo mumifikovaní.

V určitých časových intervalech provazy začnou vibrovat a hučet. Strašidelný zvuk vyvolává ve všech živých bytostech, které se nacházejí v Pavoučí poušti, bizarní halucinace. Ty mohou vést až k šílenství, nebo smrti.

V Pavoučí poušti, respektive ve štolách pod povrchem planety, bydlí Zagorové a Oothové. Ti druzí jsou zmutovaní Arkonidané, potomci hledačů pokladů, jejichž organismus zmutoval v důsledku záření z Pavoučí pouště. Podobají se mumifikovaným mrtvolám, jejich tváře nemají ani oči, ani nos a uši. Ústa jsou bez rtů. Bojí se světla a v temnotě se orientují pomocí ultrazvuku. Pravděpodobně již nejsou inteligentní.

Zagorové jsou vysoké, štíhlé ještěrkovité bytosti, které si vyvinuly primitivní kulturu. Používají oděvy a primitivní vrhací a bodné zbraně. Jsou chováni v džunglích Gortavoru a jsou tam činní jako loupežníci a plenitelé. Obětují stále své zajatce bohu, který má spojitost s vírou ve stříbřité sítě. Oběti jsou přitom vystavěny moci síťovitých provazů.

Bledá země

Jako Bledá země je označována zejména oblast severního pólu pokrytá ledem a sněhem. Jen na 50 dní v této oblasti roztaje led. V Bledé zemi leží Adjover, malá osada, která je obydlena hlavně trestanci a je zde převaha mužů. Dalším místem jsou Seuderovy bílé stany. V blízkosti severního pólu se nachází údolí Kermant, kde je také Fartuloonova základna. Nad údolím se vznáší zvláštní mlha. V této oblasti z neznámých důvodů nefunguje vyvinutější technika. Je tu také ukryt krystal OMIRGOS.

Bledá země je obydlena také různými zvířaty a zmutovanými potomky lemurských kolonistů. Ti jsou označováni jako Sněžní duchové. Jsou agresivní a pro poutníky mohou být velice nebezpeční.

Adjover

Adjover je osada u okraje Hřejivého oka. Celé místo leží pod zapáchajícím příkrovem smogu. Část hrozivé vůně pochází z trhlin ve vulkanicky činné zemi poblíž kráterů. Osada sestává z malého bunkru podobného paláci s malými okny. Všude roste malý mech. Nuzná travnatá plocha, která už po staletí není pokryta sněhem, je poseta vyhozenými a hnijícími věcmi. Mezi úzkými řadami domů se nachází kulaté kopule, které vypadají jako popelem posypaná iglú.

V Adjoveru panuje v roce 10‘496 da Ark (přibližně 9003 před Kristem) čirý teror. Ten, kdo je u moci, panuje násilím. Přežije zde jen ten silnější a rychlejší.

Další zajímavosti a místa

  • Ruiny Marauthany
  • Seuderovy bílé stany
  • Kermant
  • Hřejivé oko

Zdroje

AT 88,AT 92,AT 96, ATCE 9, ATCE 11, PR 2547, PR 2630

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál