Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 92
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 92
Název:Útěk z Tarkihlu
(Flucht aus dem Tarkihi)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 88 • chronologicky • AT 96 »
Vydáno poprvé:9. července 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina Coroma 10‘496 da Ark (8024 před Kristem)
Pochopové imperátora přicházejí - požadují hlavu Krystalického prince
Hlavní postavy románu:

Atlan - mladý Arkonidan osvobozuje svého pěstouna

Fartuloon - bývalý osobní lékař imperátora z Arkonu

Ledodráp - Chretkor

Armanck da Declanter - regent planety Gortavor

Farnathia da Declanter - Armanckova dcera

Slepý Sofgart - velitel hordy nemilosrdných lovců

Na Gortavoru je Fartuloon po návratu z Pavoučí pustiny předveden před Tata Armancka da Declantera. Do Tarkihlu přijel přímý zmocněnec imperátora Orbanachola III. a rozkázal břichořezače vyslechnout.

Mladý Krystalický princ Atlan, který o svém urozeném původu nemá žádné vědomosti, a jeho kamarád Ledodráp, poslouchají výslech z tajné chodby. Posel imperátora vstoupí do místnosti - je to Slepý Sofgart! Velitel Kralasenů Fartuloona vyslíchá. Sofgart je extrémně hubený Arkonidan, jehož tvář připomíná mrtvolnou lebku. Na čele má připevněny elektronické oční protézy, které tvoří dva kovové trychtýřovité útvary spojené stříbrnou svorkou. Během výslechu požaduje Sofgart, který není informován o Atlanově pravé identitě, po Fartuloonovi zas a znovu, aby mu sdělil místo pobytu Krystalického prince Mascarena da Gonozala.

Fartuloon se zdráhá Krystalického prince vydat a je Kralaseny odveden do Modrého traktu Tarkihlu. Atlan a Ledodráp opustí svou pozorovatelnu. Jsou pevně rozhodnuti Fartuloonovi pomoci a vyhledají Farnathiu da Declanter, která se v podzemních oblastech pevnosti do jisté míry vyzná. Seženou si proviant a pak se trojice vydá na pochod k Modrému traktu. Před Fartuloonovou celou jsou umístěni tři Kralaseni, které Ledodráp holýma rukama napadne a pak ukořistěným impulzním paprskometem jednoho ze strážců zabije. Fartuloon je osvobozen a zavede malou skupinku tajnými chodbami do úkrytu.

Farnathii se podaří nepozorovaně se vrátit do svého pokoje. Dívka si přes stáhne nejnovější informace a dozví se tak o tom, že začala honba na Fartuloona. Po krátké návštěvě svého otce si Farnathia sežene potraviny a opustí svůj pokoj. Najednou se ocitne přímo před Slepým Sofgartem. Dojde k potyčce, při které se Farnathii podaří Sofgarta srazit kovovou figurkou.

Po návratu do úkrytu podá krátkou zprávu o událostech. Myslí si, že Sofgarta zabila. Pronásledovaným tak nezbyde nic jiného, než se před Kralaseny stáhnout hlouběji do Tarkihlu.

O mnoho hodin později dorazí do podzemního, opuštěného města, které má průměr asi dva kilometry. Disponuje dobře vyvinutým silničním systémem, náměstími a parky. Obrovská jeskyně je ozařována umělým sluncem. Po nějaké době odpočinku proniká skupinka dále do oblastí Tarkihlu, které ani Fartuloon nezná. Brzy potkají první Neinteligentní služebníky. Tyto kulovité bytosti pracovali dříve ve službách praobyvatel a stále ještě udržují bezpočet labyrintu podobných chodeb, systémy pastí a záhadné stroje.

Farnathiina chyba, která od opuštění města odmotávala provázek, aby mohla eventuálně znovu nalézt cestu zpět z hlubiny, se ukáže být vlastně štěstím. Fartuloonovi se podaří Neinteligentní služebníky přimět k tomu, aby provázek opět smotali. Zbaví se tak nejen zvláštních bytostí a současně svedou ze stopy i Kralaseny.

Když se po několika dnech pronásledování objeví Kralaseni v jejich blízkosti, zavede Fartuloon, který zařízení pod Tarkihlem zná z knih z knihovny Tata, uprchlíky do ještě hlubší oblasti.

Další zastávkou je obrovské jezero, asi 1000 metrů pod povrchem planety, které je rovněž ozařováno atomovým sluncem a napájeno vodopádem. Na levém břehu se nachází chodba, která vede do známé části Tarkihlu. Dorazí do místnosti, na jejíž stěně jsou přichyceny kovové prstence a úchytky. Panuje v ní stav beztíže. V dalším sálu pracuje materiální transmiter, který přicházejí dopravuje z jednoho konce na druhý. Funkce transmiteru je Arkonidanům známa. V následujících prostorách se střídají fenomény jako je vysoká gravitace, vedro a zima. Potom uprchlíci dorazí k Řece ztuhlosti.

S obrovskou námahou se jim podaří řeku přejít. Dalším cílem je takzvaný Práh. Aby se k němu dostali, musí nejdříve projít kolem ohromného množství Neinteligentních služebníků, kteří vehementně odpírají je pustit. Když se skupinka dostane mezi Neinteligentní služebníky, stane se něco zvláštního. Bezpočet rukou je zvedne a předává dál. Dostanou se do sálu s pěti východy. Jedna z chodeb vede k Prahu, který je transmiterovou stanicí. Mnoho obrazovek, které zobrazují různé světy, představuje zřejmě možné cíle transmiteru. Fartuloon se ale rozhodne pro Pavoučí pustinu na Gortavoru.

Práh skutečně Fartuloona, Atlana, Ledodrápa a Farnathii přenese do Pavoučí pustiny. Odtamtud se vydají do Bledé země, kde se nachází tajná základna Fartuloona.

Skupinka sice prozatím unikla pronásledovatelům Slepého Sofgarta. Čeká je ale obtížná chůze do Bledé země, která je pěšky od Pavoučí pustiny vzdálena asi dva týdny.