2. cyklus

Hrdina z Arkonu

z Databáze Multiversa

Tak zní podtitul druhého Atlanova velkocyklu, který se také jednoduše nazývá cyklus Arkon. Začal v červnu 1973 sešitem 88: V pavoučí pustině od Ernsta Vlcka. Na všech obálkách prvního vydání jsou razítka Atlan exkluzivně, jako dodatečné odlišení. K cyklu Arkon patří romány až do sešitu 186. Exkluzivní Atlan číslo 47 se počítá zvlášť.

Ve Velkém impériu Arkonidanů se píše rok 10.496 da Ark, který odpovídá roku 8024 př.n.l. (v sešitu se označuje jako rok 9003 př.n.l.). V této době žijí obyvatelé Země v barbarství a primitivně, je pozdní doba ledová. Arkon je naproti tomu zapleten do války proti Maahkům, která je zrovna v plné síle. Imperátor říše Orbanaschol III., brutální a lstivý muž, zinscenuje smrt svého bratra Gonozala VII., aby se sám zmocnil moci. I kdyby Orbanaschol upevnil svou vládu - lidé se imperátora báli, Atlan je pořád zákonným dědicem trůnu. Vyrůstal nepozorovaně galaktickou veřejností na planetě Gortavor a byl jen náhodou objeven Kralaseny, pochopy tyrana. Krystalický princ a jeho přátelé, ačkoliv jsou stále na útěku, se do sporu vloží a začínají s bojem proti uchvatiteli.

Až do sešitu 120 vycházely romány cyklu Arkon jen každé čtyři týdny, ve třech týdnech mezi vycházely nadále dobrodružství USO. Od svazku 120 do 176 vycházely týdně střídavě s cyklem USO a od čísla 176 už týdně.

Exposé pochází celé od Williama Voltze. V květnu 1984 vyšel sešit 299 a druhé vydávání bylo zastaveno. Od té doby do podzimu 2000 vyšlo 17 svazků v rámci Atlan-Hardcover (také modrosvazky) romány "Hrdina z Arkonu" jako tzv. jeho mládenecká dobrodružství v přepracované formě.

V červnu 1975 se objevil svazek 142: Přišli z Kendarkosu od Clarka Darltona. Odehrává se na počátku cyklu "Hrdina z Arkonu". Fartuloon a Atlan pátrají po důkazech pro zločiny Orbanascholse a přitom následují volání o pomoc průzkumného velitele Shandola přes různé stanice až k Zemi. Bohužel se na Zem dostanou příliš pozdě. Shandol je zabit agentem POGIMu. Před tím ale odvysílá Atlanovi souřadnice hvězdokupy Ka. Tam se spojí s další skupinou rebelů, kterou Shandol podporoval. Román skončí uprostřed jednání, což připouští domněnku, že svazek 142 je myšlen jako první svazek podsérie planetárních románů.