Atlan 199 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 199
Název:Křížová výprava do Yardenu
(Kreuzzug nach Yarden)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 198 • chronologicky • AT 200 »
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10‘498 da Ark
Atlan a princezna Crysalgira mezi Tejonthiany - a v "Žaláři bez návratu"

Tejonther přivádí princeznu Crysalgiru a Atana ze světa Aramaců na planetu Belkathyr. Na kosmodromu je vyzvedne Klahngruit a odveze je do hotelového pokoje. Tejonther přidělený Arkonidům je přátelský, ale stále se obratně vyhýbá Atlantovým otázkám. Vydává však varování, aby se vesmírnému přístavu vyhýbali, ale nevysvětluje proč.

Atlan a Crysalgira dostanou luxusní byt. Prostřednictvím visifónu se mohou kdykoli spojit s Klahngruitem. Tejonther nechá oba Arkonidy o samotě. Křišťálový princ se vydává do zásobovacího patra hotelu a obstarává tam jídlo. Po posilujícím jídle si jdou odpočinout.

Druhý den ráno požádá Atlan Klahngruita o tlumočníka. Tejonther nechápe, proč si Arkonid takové zařízení nepořídí do skladu sám, a otravuje ho takovými drobnostmi. Klahngruit pochybuje, že Atlan získá pomocí tlumočníka více informací od vyslýchaných Tejonthianů než od něj. Poté spojení odpojí.

Oba Arkonidé navštíví nedaleký park. Posadí se na břeh malého jezera. Později se vrátí do svého bytu.

Klahngruit se hlásí. Na Atlanův dotaz, kdy bude moci s Crysalgirou opustit Belkathyr na jedné z hvězdných lodí, se křišťálový princ překvapivě dozví, že lodě jsou určeny pro křížovou výpravu do Yardenu, ke které se Arkonidé rozhodně nepřipojí.

Druhý den se Atlan a Crysalgira opět vydají k jezeru. Atlan si všimne Tejonthera, který je zřejmě pozoruje. Atlan opatrně naváže kontakt. Na další den je domluvena nová schůzka. Cestou zpět do hotelu se Atlan a Crysalgira zásobují jídlem.

Oba Arkonidé se znovu setkají s Tejontherem a jsou odvedeni do výškové budovy. V jednom bytě se setkávají s několika Tejonthery. Vůdkyně odpůrců křížové výpravy se představí jako Keniath-Cel. Atlan se od ženy dozvídá podrobnosti o chystané křížové výpravě do Yardenu. Mnohé však zůstává skryto v temnotě. O cíli a trase křížové výpravy toho odpůrci příliš mnoho nevědí. Atlan a princezna se rozloučí s Keniath-Celem a vrátí se do hotelu.

Druhý den se setkání s povstalci nekoná. Místo toho Klahngruit čeká večer na Arkonidy ve svém bytě. Spojka řekne Atlan a Crysalgira o spojení s rebely a informuje je, že musí opustit byt a že už nemají přístup do skladů. Mohou se však volně pohybovat po Belkathyru. Výměnou za jména by byl Klahngruit ochoten se za Atlan a princeznu přimluvit. Atlan však jména rebelů neprozradí.

Klahngruit nyní vydá rozkaz, aby Atlan a Crysalgira opustili ubikace a aby jim bylo zakázáno přijímat jídlo a další potřeby. Oba dva se také mají držet dál od kosmodromu, dokud flotila neodletí do Yardenu. Pokud tak neučiníte, bude to přísně potrestáno.

Oba Arkonidé vyhledají byt, kde se setkali s Keniath-Celem. Ale už mnoho let tu údajně žije Tejonther, který s oběma cizinci nechce mít nic společného a zabouchne jim dveře před nosem. V parku se neukazuje ani žádný z rebelů. Princezna a Atlan jsou nuceni strávit noc na lavičce v parku.

Ve skladu zboží se oba pokusí získat jídlo, ale Tejonther jim v tom pod pohrůžkou zbraně zabrání. Arkonidé mají zkusit štěstí v divočině nebo spolupracovat s Klahngruitem. Na předměstí města se dostaví obrovský hlad a žízeň, a tak se odhodlají k přepadení skladiště. Tejonthera, který tam pracuje, může Atlan donutit, aby mu vydal jídlo a pití. Crysalgira a Atlan však budovu opustit nemohou. Policisté je odvedou a zavřou do žaláře, odkud není návratu. Jsou nuceni vydržet v cele bez naděje na vodu a jídlo. Atlan si naštěstí smí ponechat košík s ukradeným jídlem. Dva společníci tak mohou přežít asi pět až šest dní při přísném přídělu.

Mezitím byla policií zatčena spojka rebelů, která navázala kontakt s Atlanem a Crysalgirou. Místo setkání povstalců v okolí Keniath-Celu bylo opuštěno. Tejonther se až po několika dnech dozvěděl, že Atlan a Crysalgira byli z hotelu vyhoštěni. Od té doby po nich není ani stopy. Keniath-Cel a její spolubojovníci vymyslí plán, jak osvobodit Atlana a Crysalgiru. Brzy vyjde najevo, že oba Arkonidé byli odvedeni do kobky, odkud není návratu. V první cele smrti najdou povstalci dvě polorozpadlé mrtvoly, ve druhé dva vězně, kteří se okamžitě přidají k povstalcům, a ve třetí zajatou spojku. Za čtvrtými dveřmi najde Keniath-Cel Atlan a dívku. Povstalci se rychle stáhnou z kobky, dostanou se na povrch a ukryjí se v prázdném bytě vysokého vládního úředníka.

Navzdory probíhajícímu rozsáhlému policejnímu pátrání se povstalci odhodlají dopravit dva Arkonidy kluzákem ke Groya-Dolovi, který si zřídil své sídlo v údolí daleko za městem. Během rozhovoru s vůdcem rebelů ujistí Atana, že pokud se mu podaří křížové výpravě zabránit, dostane vesmírnou loď. Aby tohoto cíle dosáhli, chtějí povstalci zaútočit na kosmodrom a zničit několik lodí. Jelikož musí být vždy přesně 10 000 hvězdných lodí, získá tím povstalci nějaký čas, než Tejonther nahradí chybějící jednotky.

Groya-Dol vydá rozkaz k útoku. Atlan není s touto akcí spokojen. Obává se neúspěchu kvůli nedostatku pečlivě promyšlených kroků. Křišťálový princ má pravdu. Povstalci se nedostanou ani ke kontrolní věži kosmodromu a jsou pod palbou bezpečnostních sil. Groya-Dol je smrtelně postřelen do hrudi. Atlan a Crysalgira jsou s ním v posledních minutách Tejonthera. Stařec pošeptá Atlantovi, aby odletěl do Yardenu. Pak zemře. Při ústupu povstalců jsou někteří z nich zastřeleni. Atlan a Crysalgira se na vlastní pěst pokusí najít jeden z povstaleckých kluzáků zaparkovaných v určité vzdálenosti od kosmodromu. Přitom jsou spatřeni čtyřmi Tejonthiany, kteří musí z bezpečnostních důvodů položit život. Po vyčerpávajícím pochodu přes horský průsmyk dorazí oba Arkonidé do údolí, kde se nachází úkryt povstalců. Přivítá je Keniath-Cel a postarají se o ně Tejonthiané.

Společnost Keniath-Cel plánuje zahájit novou operaci za dva dny. S jedinou vesmírnou lodí povstalců chtějí odletět na senzibilní základnu, aby ji zničili. K tomu však musí nejprve překonat vesmírnou obranu Belkathyru, aniž by loď sestřelily planetární obranné pevnosti. Další noc Atlan prozkoumá dosud neznámou část jeskynního labyrintu. V jedné hale najde 30 metrů vysokou loď rebelů. Po krátkém studiu ovládacích prvků Atlan opět opustí labyrint. Keniath-Cel již čeká na křišťálového prince. Sledovala ho prostřednictvím skrytých kamer. Atlan se Tejontherovi omlouvá za neohlášený noční výlet.

Ráno si Atlan promluví s několika povstalci, z nichž ne všichni souhlasí s Keniath-Celovým plánem. Atlan je také přesvědčen, že i tento podnik skončí neúspěchem. Nicméně je to jediná šance, jak opustit Belkathyr. Keniath-Cel přijde za Atlanem a řekne mu, že ani ona nevěří v úspěch plánu. Ocenila by lepší návrhy. Atlan jí dá jasně najevo, že i přes malou šanci na úspěch neexistuje jiný způsob, jak křížové výpravě zabránit.

Následujícího dne v poledne malá loď vyjede ze skalnatého hangáru. Při maximální rychlosti se snaží dosáhnout volného prostoru. Rengot-Dol působí jako pilot. Sedm malých, ale dobře vyzbrojených hvězdných lodí pronásleduje povstalce, rychle je dohání a zahajuje palbu. Povstalecká loď náhle změní kurz. Zdá se, že je ovládán dálkovým ovladačem a letí zpět do Belkathyru. Povstalecká loď, obklopená sedmi hvězdnými loděmi, přistává na kosmodromu. Bojovníci odboje opouštějí loď a jsou zadrženi policií. Keniath-Cel se setkává se samotným Klahngruitem. Rengot-Dol vyskočí vpřed a prudce kopne Klahngruita. Poté umírá pod palbou policistů. Klahngruit nyní nechává vykonat rozsudek smrti nad Keniath-Celem. Policisté zahájí palbu. Tejontherův popel se rozletí nad kosmodromem.

Klahngruit dává povstalcům rok na rozmyšlenou, aby si případnou změnu názoru rozmysleli. Pro Atlan a Crysalgira bylo zřízeno zvláštní vězení. Oba Arkonidé jsou odvedeni do domu, který nesmějí opustit. Vnější stěna je zajištěna energetickým štítem. Luxusní vila je vybavena veškerým myslitelným komfortem. Čekání na to, až pro ně někdy přijede komando, aby je vyzvedlo k popravě, je náročné na nervy. Třetí den jejího věznění se objeví Klahngruit. Crysalgira vyprovokuje Tejonthera, který se chce od princezny dozvědět více o Yardenu. Do rozhovoru zasáhne Atlan a vyhrožuje pomstou Tropoythers. Klahngruit mu nevěří a odchází. Poprava Arkonidů je naplánována na následující den.

Za úsvitu jsou vyzvednuti Crysalgira a Atlan. Jízdu městem sleduje zpoza silnice nespočet Tejonťanů. Na kosmodromu je postavena plošina, na které čekají dva kati s vytaženými energetickými paprsky. Televizní kamery přenášely tuto podívanou na celou planetu. Náhle se k nástupišti řítí vozidlo. Klahngruit vyskočí a mávne na oba delikventy. Atlan a Crysalgira se posadí do vozidla, které se okamžitě rozjede a zamíří k hvězdným lodím Křižácké flotily. Jsou uvedeni do kajuty na palubě jedné z lodí. Klahngruit žádá, aby se do Belkathyru nikdy nevraceli, protože pak by byla poprava skutečně vykonána.

Přípravy flotily na start jsou dokončeny a lodě se řítí do vesmíru. Atlan a Crysalgira jsou nyní na křížové výpravě do Yardenu a na cestě k základně Tropoythers, kde se spojí s hvězdnými loděmi z ostatních světů.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Kreuzzug_nach_Yarden_(Roman)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!