Atlan 178 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 178
Název:Atlan a nenarozený
(Atlan und der Ungeborene)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 177 • chronologicky • AT 179 »
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10.498 da Ark (8023 před Kristem)
Křišťálový princ na planetě bouří - syn Zlaté bohyně je v nebezpečí

Na Kraumonu je Ištar stále nervóznější ze skutečnosti, že Magantilliken, "Vargansův kat", dorazil do základního světa. Myslí si, že už tu není v bezpečí, a chce Kraumon opustit. Kat se hlásí vysílačkou. Podařilo se mu nepozorovaně opustit loď i se skafandrem během přiblížení s Kralasenovou sférickou lodí a vstoupit do Ištarské dvojité pyramidové lodi, která se nachází na oběžné dráze kolem Kraumonu Wikipedia-logo.png. Nyní Kat požaduje, aby se k němu Vargan připojil.

Ištar chce žádosti vyhovět, protože Magantilliken hrozí, že zabije Chapata, který je v lodi v nádrži na přežití. Atlan vymyslí odvážný plán. Má na sobě neforemný skafandr, který zakrývá tvary jeho těla, a helmu, která má jen úzkou štěrbinu pro výhled. Magantilliken tak nebude moci vidět, kdo se ve skafandru skrývá. Atlan odplouvá na člunu k lodi Varganin. Brzy dorazí na velitelství, jak mu nařídil Kat. Křišťálový princ se pokusí Kata zneškodnit paralyzérem. Přitom způsobí tichý zvuk, ale Vargan na něj okamžitě zareaguje a přiskočí ke dveřím, za nimiž zůstává Chapat. Atlan přistoupí k Magantillikenovi a otevře západky na přilbě. Vargane je zcela překvapen, že před ním nestojí Ištar, ale Atlan. Následuje souboj mezi oběma muži. Aby nepoškodili nenahraditelné agregáty a zařízení vesmírné lodi, zříkají se použití energetických paprsků a bojují pěstmi. Magantilliken dokonce použije primitivní meč, aby zabil Atana. Arkonid se však dokáže smrtícím úderům znovu a znovu vyhýbat.

Mezitím loď s dvojitou pyramidou opustila oběžnou dráhu kolem Kraumonu a nezadržitelně míří ke svému naprogramovanému cíli, poměrně neznámému potopenému světu. Magantilliken se vrhne k rozhodujícímu úderu mečem, když se Vargane náhle začne kymácet a zřítí se k zemi. Katovo vědomí se opět vrátilo do Ledové sféry, aby se nabilo energií.

Atlan se chopí příležitosti a pokusí se Chapata unést i s jeho podpůrným systémem. Embryo naváže telepatický kontakt se svým otcem a vysvětlí mu, jak odstranit konektory kontejneru. Zásobovací systém kontejneru snadno udrží Chapat po určitou dobu naživu. Mezitím přistála loď s dvojitou pyramidou. Chapat se od Magantillikena dozvěděl, že poblíž místa přistání je stará varganská stanice. Tam Atlan a jeho syn utečou. Embryo naléhá na svého otce, aby co nejrychleji opustil loď, a působí na něj jakýmsi hypnotickým nátlakem. Úplně spěšně vstoupí Atlan s kontejnerem do přechodové komory. Po otevření brány Atlan zjistí, že se jedná o poměrně nehostinný svět, kde silné větry velkou rychlostí víří atmosférou spoustu písku. Atlan si ani nenašel čas vzít si skafandr a zbraně. Nakonec se logickému sektoru podaří vyslat Atlan varování. Když si Chapat uvědomí, že Atlan nemůže opustit loď, aniž by mu písek odřel kůži, omluví se otci. V postranní místnosti přechodové komory najde Atlan skafandr, ale žádné zbraně. Chapatův strach roste. Vyzve Atana, aby opustil loď. Arkonida zachytí vichřice a odnese ho pryč. Aby mohl sledovat směr, který Chapat určil stanici, musí loď částečně obkroužit po čtyřech. U vesmírné lodi pomalu narůstají písečné duny.

Atlan se s Chapatem pouští do boje proti větru a písku. S překvapením zjistí, že na Sogantvortu, jak Chapat tento svět nazývá, žijí velká stvoření, která se pohybují v atmosféře a létají navzdory prudké bouři. Brzy je křišťálový princ obklopen asi 50 Sogantvorťany. To, že se na Arkonida občas vrhne jeden z tvorů, ho nutí pohybovat se určitým směrem. Nakonec se dostanou do kruhového údolí. Klikatá stezka vede strmě dolů do hlubin, kde se nachází řada malých kulatých chatek. Arkonid je odveden do jedné z budov, uvnitř luxusně zařízené.

Když Atlan zjistí, že má sloužit jako potrava pro pavouka, který se brzy vylíhne z vejce, jeho úkolem je dostat se z osady pryč. Sogantvortlerové ho však dobře střeží. Chapatova ukvapenost, s níž donutil svého otce opustit vesmírnou loď beze zbraní a vybavení, se mu nyní vymstí.

Když domorodci přenesou do údolí pavouka v kukle, Atlan tuší jeho osud. Musí riskovat útěk, protože zásoby v Čapatově kontejneru také docházejí. Arkonid pracuje na bahenní stěně svého vězení, aby mohl stavbu opustit jediným kopnutím. Mezi Sogantvortlery se však náhle začnou šířit nepokoje. Do vesnice jsou přiváženi zranění, kteří byli zraněni paprskometem. Atlanův závěr je jasný - Magantilliken se blíží. Oblohou škubají záblesky světla, chýše se hroutí. Obří pavouk nachází své oběti mezi zpanikařenými domorodci. Atlan využívá chaosu k útěku. Přes lana vystupuje z údolí. Nyní se musí znovu vypořádat s bouří a masami písku. Snaží se dostat na varganskou stanici co nejpříměji. Arkonidy pochodují celou noc. Ráno automaticky klade jen jednu nohu před druhou. Blíží se úplnému vyčerpání. Konečně Atlan a Chapat dorazí k terasovité kamenné pyramidě. Křišťálový princ najde ocelovou přepážku. Po aktivaci kontaktní desky se vstup otevře zpomaleně. Atlan se protáhne mezerou a unikne paprsku vystřelenému Magantilliky, který se také dostal do konstrukce. Atlan z posledních sil zavře přepážku.

Chapatovy telepatické impulsy donutí Atana spolknout povzbuzující drogu ze zásob skafandru. V malém skladišti najde Atlan ruční lampu, která mu nyní umožňuje lepší orientaci v temných chodbách. Po strmé rampě se dostává do hlubších oblastí starobylé a zčásti již neporušené základny. Chapat ho nasměruje do sálu, kde ve výklencích odpočívají desítky varganských těl. Atlan musí tyto schránky zničit dříve, než Magantilliken dostane nápad zmocnit se jedné z nich, pokud se mu nepodaří proniknout do pyramidy zasypané pískem. Chapat proti Atlantově vůli navede svého otce k ovládacímu panelu a provede záhadné úpravy. Těla Varganů začínají stárnout a rozkládat se obrovskou rychlostí.

Atlan znovu získá kontrolu nad svým tělem a opustí místnost. Chapat opatrně vede svého otce rozlehlým nádražím. To ho nakonec přivádí do haly, kde jsou umístěny systémy podpory života. Hala a její zázemí jsou ve velmi špatném stavu. Chapat již není schopen telepatického kontaktu. Embryo s obtížemi pohne malou rukou a ukáže na poměrně zachovalý výklenek. Chapat aktivuje poslední zbytky svých schopností a promítne do Atlanova vědomí obraz, aby mohl kontejner správně připojit k podpoře života. Stimulační látka přestává působit. Téměř ospalý Atlan navazuje potřebná spojení. Když se po dlouhé době konečně rozsvítí pilotní světlo, Arkonid vyčerpaně klesne na podlahu.

Po několika hodinách spánku se Atlan probudí. Chapat si vede dobře. Embryo, které je nyní vázáno na svou současnou polohu pomocí podpůrného spojení, pošle Atana, aby našel vysílačku. První zařízení, které Arkonid najde, je zničeno. Chapat pomocí telepatických impulsů nasměruje svého otce do nižších oblastí základny. Další rádio funguje. Jediné, co musí Atlan udělat, je zatáhnout za páku, zbytek se podle Chapata děje automaticky.

Atlanova ruční lampa náhle zhasne. Křišťálový princ bloudí temnými chodbami a tunely. Chapat ho nakonec odvede zpět do haly, kde je nádoba s embryem. Atlan se utáboří v jedné z přilehlých kajut posádky. On a Chapat nemají jinou možnost než čekat na pomoc. Jedinou otázkou je, kdo bude první - Ištar, nebo Magantilliken?

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Atlan_und_der_Ungeborene« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál