Atlan 211 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 211
Název:Zákoník duchů budoucnosti
(Kodezeichen Zukunftsgeister)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 210 • chronologicky • AT 212 »
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10‘498 da Ark
Je specialistou USO - plánuje na hodinu X

Archivář Habelt Mankha se opět oddává své nespoutané vášni pro hry. Jeho soupeřem je Lebo Axton. Oba muži jsou zabráni do hry Ennmit. Porážka Mankhy je brzy zřejmá. Podle pravidel musí vsadit svůj život, protože už přišel o všechny peníze. Poslední kolo také vyhrává Axton. Dospělý daruje Arkonidovi svůj život, ale požaduje po něm laskavost. Axton chce získat přístup do archivu. Chce vidět svůj vlastní spis. Archivář s tím až příliš rád souhlasí. Druhý den čeká na dospělého muže a přivede ho do archivu. Ve složce jsou pečlivě zaznamenány případy, které Axton dosud vyřešil. Je však také poznamenáno, že po nějaké době je třeba znovu prozkoumat jeho původ a záměry.

Lebo Axton využije příležitosti a bleskurychle prolistuje část záznamů ve spisu. Gentleman Kelly v informacích hledá klíčová slova jako pozitronik, Arkon III a všechna ta, která by mohla souviset s obřím robotem. Při tom robot narazí na Ritikku Awyrett a Orawa Perthana. Axton vytiskne údaje o těchto osobách a vloží je do kapes. Poté po sobě uklidí stopy a vrátí se do Habelt Mankhy.

Po prostudování dokumentů ve svém bytě jde Axton za Avraelem Arrkontou. Požaduje, aby jeho přítel manipuloval s pozitronickými součástkami pro obřího robota, kterého Arrkonta vyrábí podle jeho představ. Aby zjistil, proč je Awyrett plný neuhasitelné nenávisti vůči rodině Gonozalů, musí Axton získat přístup do císařova tajného archivu poblíž Křišťálového paláce. Gentleman Kelly odveze svého pána do tohoto tajného archivu následující noc kluzákem. Nad budovou nálevny, asi 500 metrů od Křišťálového paláce, vozidlo zastaví. Axton vyskočí s padákem a plachtí na střechu budovy. Pomocí dezintegračního nože prořízne plastový beton, aby se dostal k šachtě se zásobovacím vedením. Odtud se dostanete rovnou do místnosti se čtenáři.

Axton sám organizuje filmový snímek Ritikka Awyrett. Spustí se alarm. Dospělý muž se nenechá odradit a vytvoří kopii. Poté zahladí stopy a z archivu se stáhne. V zásobovací šachtě si musí udělat přestávku. Je tak vyčerpaný, že se nemůže dostat do nejvyššího patra. Chtě nechtě musí Axton zapnout svou malou antigravitační jednotku, což výrazně zvyšuje nebezpečí odhalení. Stráže si však ničeho nevšimnou. Z nejvyššího patra budovy trychtýře se Lebo Axton vrhá do hlubin. Padák se otevře a on se snese k zemi. Náraz je tak silný, že si Axton zlomí nohu. Gentleman Kelly naloží téměř bezvědomého muže do kluzáku a odletí do svého bytu. Tam robot pod vedením svého pána ošetří zlomenou nohu a nasadí dlahu.

Axton nechá několik následujících dní uplynout bez významnějších událostí. Na jedné z každodenních recepcí v zahradě Křišťálového paláce se Axton setkává s Ritikkou Awyrettovou. Gentleman Kelly potají vystřelí malou šipku drogy do Arkonidova nápoje připomínajícího šampaňské. Účinek alkoholu se tak mnohonásobně zvýší. Awyrett pod vlivem alkoholu plácá spoustu nesmyslů, dokonce obtěžuje císařova partnera a nakonec se opilý zřítí do křoví. Tam zůstane celou noc. Brzy ráno přijde Axton s Kelly do parku znovu, zřejmě aby Awyrettovi pomohli. Robot zvedne viditelně omráčeného pozitronického inženýra a odnese ho do čekajícího kluzáku.

V Axtonově kajutě je Awyrett do jisté míry obnoven a poté odveden do jeho luxusního bytu. Ritikka Awyrett se na několik dní ztratí z dohledu. Omlouvá se Orbanascholovu oblíbenci za své chování. Sám císař je pro něj nedostupný, což svědčí o poklesu jeho popularity. Awyrett zřejmě jako kompenzaci obtěžuje své zaměstnance opakovanými a přísnými kontrolami dodaných pozitronických komponent pro obřího robota na Arkonu III.

Asi o dva týdny později navštíví Ritikku Awyrettovou Lebo Axton. Dospělý ho konfrontuje s tím, jak získat planetu Waahke od Oraw Perthana. Orbanašol III. má na tento svět zálusk, ale zatím se mu ho nepodařilo ovládnout. Axton zjistil, že zakládající smlouva stanoví, že opětovný výskyt Melyaschimmelů by zrušil nároky Perthana a jeho rodiny. Axton na oplátku požaduje, aby ho vzali na planetu Schreet, kde bude lovit ještěry.

Axton nechá prostředníka, aby na Waahkeho nanesl zcela neškodnou plíseň. Oraw Perthan je nucen planetu levně prodat Orbanascholu. Tímto krokem si Ritikka Awyrett podle plánu získá císařovu přízeň.

O dva dny později přináší Ritikka Awyrett zprávu, že Axtonově účasti na lovu nestojí nic v cestě. Než se Axton stihne připravit na plánovaný tah na Schreeta, překvapí ho Gentleman Kelly, který mu oznámí, že má třicáté narozeniny a jako dárek chce nové nohy. Ohromený Axton robota vypne.

Axton nastupuje do EXATORu. Kelly je také zpět s ním. Ubytuje se v jednoduché chatě. Teprve na Schreetu je představen ostatním účastníkům lovu, kteří se mu okamžitě vysmívají. Když Schreetané, kteří slouží jako lovecký průvodce, zahlédnou ještěry Melya, začíná lov. Axton se drží v blízkosti Ritikky Awyrett.

Jeden z ještěrů překvapivě zaútočí a srazí Awyretta z jeho antigravitačního disku. Vysokým obloukem přistane arkonid na zádech ještěra melya. Axton zabije šelmu ranou do úst. Ritikka Awyrett je odhozen a zůstává těžce zraněn v křoví. Ještěrka překazila plán Axtona, který plánoval nehodu při lovu, ale ne v takovém rozsahu. Gentleman Kelly informuje ostatní členy honu a Ritikka Awyrettová je převezena na kliniku Schreetonga.

O dva dny později se Axton s Kelly vplíží na kliniku. Sundá obvaz z hlavy hluboce spícího Arkonida, provede malý řez a zavede do mozku jemnou sondu. Poté do lebky umístí drobné pozitronové prvky a utěsní ji plastovou zátkou. Společnost Axton pečlivě odstraňuje všechny stopy. Než stačí odejít, vstoupí do nemocničního pokoje Reifta. Gentleman Kelly ho omráčí úderem do hlavy. Axon mu píchne injekci, která Reifta zbaví vzpomínek na posledních několik hodin. Poté muže v bezvědomí přenesou ven a položí ho do křoví poblíž hostince.

Druhý den se Axton a Reifta znovu setkají na klinice. Awyrett se mezitím probudil z hlubokého spánku a děkuje Axtonovi za pomoc. Reifta si částečně vzpomíná na události předchozí noci. Dospělý přechází do útoku a ptá se Reifty, co vlastně na klinice dělal. Arkonid se lekne, ale Axton to nechá být.

Na Arkonu se Awyrettův zdravotní stav viditelně zlepšuje. Při zřejmě náhodném setkání Avrael Arrkonta sdělí Axtonovi, že Ritikka Awyrettová je zpět ve funkci. Awyrett přijímá Axtona ve své kanceláři na okraji přísně střeženého kosmodromu vybudovaného speciálně pro logistiku stavby obřího pozitronu na Arkonu III. Axton využije příležitosti a vyzkouší malé vysílací zařízení, které mu umožňuje vyřadit Awyrettovu vůli prostřednictvím implantovaných pozitronických prvků. Ritikka Awyrett se probudí z transu až poté, co dospělý vyšle další pulsní vlak. Na nic si nepamatuje. Axton odchází z kanceláře. Těsně před půlnocí Axtonovi zavolá Awyrett a požádá ho o pomoc. Při procházce v parku Awyrett detektivovi sdělí, že jeho otec a dědeček prodělali infekci, která způsobila stav transu, jaký zažil on. Axton nepřijímá výmluvu, že tento stav byl způsoben zraněním Schreeta. Požaduje, aby Awyrett incident nahlásil císaři. Axton se nechá přesvědčit, aby ještě pár dní počkal. Když Ritikka Awyrettová odlétá v kluzáku, Axton znovu aktivuje vysílací zařízení. Axton své jednání bezohledně zopakuje i následující den, než Awyrett stihne odletět do kanceláře. Zcela zmatená a vyděšená zákeřnou infekcí Ritikka přece jen letí s Awyrettem do jeho kanceláře, když se probudí z minutového transu.

Axton přiměje Kellyho, aby ho odvedl k Avraelu Arrkontovi. Dospělý muž chce do obřího robota propašovat nastraženou pozitronickou součástku. Arrkonta mu v tom má pomoci. Arrkonta neochotně přivede dospělého do svého podzemního výrobního zařízení na Arkonu I. Tam mu Axton vysvětlí svůj plán. Chce přeprogramovat jednu z komponent, aby křišťálový princ Atlan mohl na tři dny vyřadit obří pozitroniku kódovaným příkazem. To má dát Atlantu příležitost převzít moc nad Velkou říší v chaosu, který vypukne, protože bude zasažena i arkonidská flotila. Kód zní: Duchové budoucnosti na straně Křišťálového prince!

Jakmile Axton součástku sestaví, ozve se volací signál videozařízení. Avral Arrkonta se dopouští závažné chyby. Zapne zařízení příliš rychle a zabrání Axtonovi, aby se dostal z dosahu detekce kamery. Na obrazovce se objeví Reiftin obraz. Šlechtic chce mluvit s Arrkontou. Když se Reifta objeví v laboratoři, Axton si okamžitě uvědomí, že Arkonida zcela podcenil. Reifta je oblečen do žluté uniformy speciální jednotky pod přímým velením Orbanašolu. Arkonid si při pohledu na Axtona uvědomil podivné dění kolem Ritikky Awyrett. Dospělému na hlavě řekne, aby provedl změny v součástech obřího pozitronu, které by Orbanašolu uškodily. Reifta ve spěchu opouští laboratoř. Opouští rozlehlé výrobní prostory ve svém kluzáku, následován Axtonem a Arrkontou v jejich vlastním stroji. Arrkonta, kterému Axton oznámí, že Reifta musí zemřít, odmítne pokračovat v pronásledování. Axton je nucen přiložit svému příteli pistoli ke spánku, aby ho přiměl pokračovat v letu. Zatímco kluzáky letí vedle sebe, Axton vystřelí na zvláštního agenta přesný paprsek. Druhý výstřel zasáhne pohonnou jednotku. Kluzák se zřítí a začne hořet. Arrkonta přistane vedle vraku a snaží se oheň uhasit, ale podle pokynů Zkaženého se mu to nepodaří. Zatímco mrtvý muž hoří, Axton hodí do plamenů několik pozitronových prvků. Oba muži se pak vrátí do továrny.

Připravené komponenty se naloží na nákladní kluzák a opustí továrnu. Axton letí na Ritikku Awyrett. Cestou informuje tajnou službu o havárii Reiftova kluzáku a smrti agenta. Ve stejnou dobu jako Axton dorazí na kosmodrom i nákladní kluzák. Awyrett osobně přebírá kontrolu nad zmanipulovanými částmi. Axton aktivuje vysílač. Díly opustí kontrolní prostor. Dospělý muž jde k Awyrettovi, který stále nehybně sedí před montážní linkou v transu. Inženýra probudí výbuch impulsů. V zoufalství požádá Axtona o pomoc. Kriminalistovi také nabídne nehoráznou sumu peněz, pokud se zdrží jeho likvidace. Axton obviňuje Reiftu z vyprovokování nehody na Schreetu a z manipulace s některými součástmi výroby Avraela Arrkonta. Axton údajně Reifta nějakou dobu sledoval a útoku včas zabránil. Reifta však zahynul při havárii svého únikového kluzáku. Awyrett věří Axtonovi, že součásti, které nekontroloval, jsou v pořádku, a s ohledem na své spolupracovníky, kterým by nová kontrola připadala divná, upouští od další kontroly těchto prvků. Awyrett se s Axtonem vděčně rozloučí.

Kriminalista také dokáže uklidnit svého přítele Arrkonta a požádá ho, aby pozorně sledoval cestu zfalšovaných součástek. Společnost Arrkonta může brzy oznámit úspěšnou instalaci prvků v obřím pozitroniku. Na průmyslníka nepadlo žádné podezření, jak Axton předpovídal.

Axton si zavolá Ritikku Awyrettovou do svého bytu. Řekne průmyslníkovi o léku, který dokáže účinně bojovat s nemocí. Lze ji však získat pouze na černém trhu a je velmi drahá. Axton si pořídí kreditní kartu na obrovskou částku, aby mohl za drogu zaplatit. Za svou pomoc požaduje Axton větší byt, který je mu okamžitě přislíben.

Dospělý muž píchne Awyrettovi sedativum. V hygienické kabině svého bytu začne Axton otevírat průmyslníkovu lebku. V tu chvíli se ozve bzučák u dveří. Washul Oraxy se dožaduje vstupu. Mluví s Axtonem o Reiftině smrti. Po skončení krátkého rozhovoru předá Axtonovi novou speciální objednávku. Má vyslechnout Regira da Quertamagina, o jehož loajalitě k Orbanascholu panují pochybnosti. Poté, co Oraxy odejde, může Axton dokončit choulostivou operaci. Odstranil implantované pozitronické součástky a znovu uzavřel Awyrettovu lebku. Po jeho probuzení z narkózy prošla Ritikka Awyrettová pro Axtona ohněm. Dospělý má v úmyslu využít Awyrettových služeb i pro sebe.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Kodezeichen_Zukunftsgeister« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál