Atlan 100 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 100
Název:Krystalický princ
(Der Kristallprinz)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 96 • chronologicky • AT 104 »
Vydáno poprvé:3. září 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed Tarmanu 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Bojují za Atlana a Arkon - na život a na smrt
Hlavní postavy románu:

Atlan - mladý Arkonidan poznává tajemství svého původu

Fartuloon - Atlanův otcovský přítel a vychovatel

Tirako Gamno - zkoušený společně s Atlanem

Mascant Tormanac - předseda »Malého kola« z Largamenie

Tschetrum - bezpečnostní důstojník z ARGOSSO

Slepý Sofgart - velitel hordy nemilosrdných lovců

Začíná rok 10‘497 da Ark. Atlanovi je osmnáct let a dosáhl tak věku, ve kterém se aktivuje logický sektor Arkonidanů. Aby získal ARK SUMMIA, musí kandidáti, takzvaní Hertasové, ale nejdříve složit různé zkoušky. Existuje pět speciálních zkušebních světů, které Orbanaschol III. ale dal mezitím všechny cíleně hlídat. Fartuloon vybral planetu Largamenia. Aby uniknul pochopům Imperátora, vystupuje Krystalický princ v identitě nedávno v Metanových válkách padlého Macolona, jehož smrt byla utajena. Mnoho důvěrníků a přátel Fartuloona se postaralo o to, aby individuální Macolonova data, která jsou uložena v bezpočtu pozitronik flotily, byla vyměněna za data Atlana. Došlo přitom k několika úmrtím, když se aktivovaly automatická obranná zařízení pozitronik. Přes všechny tyto nepříjemnosti to musí risknout, aby byl Krystalický princ připraven na budoucí boj proti Orbanascholovi.

Atlan na Largamenii bravurně zvládne vědecké úkoly. Následují zkoušky, které ověřují tělesnou kondici a mysl.

Když Krystalický princ s Tirako Gamnou prochází ulicemi města Tiftorum, oboří se do nich Arbtan Unkehtzu. Voják vyprovokuje bitku, aby Atlanovi mohl předat zprávu, že na lodi ARGOSSO na Largamenii dorazil důstojník Tschetrum. Tento muž zná Macolona dost dobře, protože čtyři týdny fungoval jako jeho osobní průvodce. Díky téměř perfektním biochirurgickým změnám v Atlanově tváři uvěří Tschetrum, že má před sebou skutečného Macolona, poté co vstoupí do pololegálního lokálu v ulici Červené klenby, ve kterém se Atlan s Gamnoem zdržují. Majitel lokálu Morenth byl pověřen, aby setkání podrobně pozoroval. Atlan se chopí iniciativy a pozdraví domnělého starého spolubojovníka. Dojde k výměně vzpomínek na dřívější akci, které může znát jen Macolon a Tschetrum. Morenth a další pozorní pozorovatelé jsou spokojeni a stáhnou se. Tschetrum sdělí Macolonovi, že ho velitel ARGOSSO pověřil, aby navštívil Morenthovu hospodu. Za to mu byla slíbena dovolená. Tschetrum se pak vrátí.

Zkoušky pokračují. Macolon nastoupí nyní už jako Hertaso k první části třetí zkoušky k získání ARK SUMMIA. Má s dřevěnou loďkou dojet po dravé horské řece k základně na klidném jezeře v jedné z umělých krajin Largamenie. Dodatečně je v energetické kopuli, která testovací území obklopuje, snížen tlak vzduchu a obsah kyslíku, naopak je zvýšena teplota a vlhkost vzduchu. Má se tak simulovat nouzové přistání na cizí planetě. Dříve než Macolon může vstoupit na loďku, objeví se velký, široce stavěný a ozbrojený koloniální Arkonidan a požaduje loďku pro sebe. Vydává se za dezertéra, který se ukryl v energetické kopuli, aby uniknul trestu. Když voják Macolona napadne, udeří ho Atlan bleskurychle pádlem a rozdrtí útočníkovi loketní kloub. Potom Macolon vrhne špičaté pádlo, které se zabodne vojákovi do krku. Hertaso odstrojí mrtvého a vezme si jeho skafandr. Zachrání i zbraň. Potom zarazí vojákovi do prsou nůž a objeví syntetické a robotické komponenty androida. Když otevře lebku, najde tam komunikační zařízení, ale žádnou pozitroniku. Android musel být řízen na dálku.

Macolon se může konečně vydat na cestu. Po krkolomné jízdě dorazí k bráně, ve které řeka mizí. Krátce před vstupem do podsvětí se musí vyrovnat se zplodinami jedovatého amoniaku. Nacvičeným reflexem uzavře Hertaso helmu a aktivuje život udržující systémy bojového obleku. Po průchodu podzemní oblastí je vzduch zase bezvadně dýchatelný.

Na zklidněném úseku řeky objeví Macolon na břehu poškozenou loďku. Na skalnaté vyvýšenině nalezne Tiraka Gamnoa, který zkoušku začal hodinu před ním. Bez bojového obleku a zbraní překonal za hrozných útrap podzemní řeku a jedovatý vzduch. Macolon podá svému příteli stabilizující a povzbuzující léky. Jedná se ale také o androida, který Macolona napadne a Hertaso ho bude muset zastřelit. Na protilehlé straně řeky objeví Macolon pravého Tirako Gamna. Společně chtějí pokračovat v plnění úkolu. Energetické pole ale zabrání Gamnovi, aby Macolona následoval. Atlan má sám zvládnout Přání malého kola podle zadaných instrukcí. V místě, kde se do řeky vlévá přítok, zuří takový příboj a proudy, že se místo nedá s loďkou překonat. Macolonovi nezbyde nic jiného než v cestě pokračovat pěšky skrze rozbahněnou půdu.

O něco později objeví pancéřový kluzák typu ROTCO-19. Z bezvadně fungujícím impulzním dělem vystřelí na převislou skupinu skal. Dolů se řítící skalní bloky spoutají horskou řeku. Macolon sprintuje zpět k Tirako Gamnovi. Oba vstoupí do loďky. Na Macolonovy rozkazy reaguje Gamno pasivně. Macolon převezme vesla a projede nepřekonatelnou bariérou. Po dvou hodinách vplují na malé jezero, uvnitř kterého se má nacházet základna. Do západu slunce musí Macolon nalézt skladiště, aby zkoušku úspěšně složil. Dvojice se rozejde a hledají skladiště odděleně. Gamno je najednou uchopen energetickým polem aktivujícího se transmiteru a přenesen pryč. Macolon zničí generátory transmiterové pasti a objeví hned na to ve stromu skrytý přístup do skladiště. Podaří se mu s pomocí identifikační značky otevřít vstup. Aktivuje vysílačku stanice. Ohlásí se člen Malého kola a prohlásí zkoušku za skončenou. Transmiter přepraví Macolona k Faehrlovi.

O dva týdny později stojí Macolon před admirálem Tormanacem, který mu předá dopis. Fartuloon mu v něm oznamuje, že Tormanacovi může bezpodmínečně věřit. Admirál mu přitom oznámí, že právo k udělení ARK SUMMIA získal už po absolvování první zkoušky, nechá ale proběhnout všechny testy, aby nevzbudil přílišný rozruch. Kromě toho ujistí Atlana o své věrnosti a vybaví ho Luccotometačem, aby při aktivaci logického sektoru nebyl neozbrojený.

V Sále pravdy projde Macolon oběma posledními zkouškami. Musí tak s nouzovou zásobou kyslíku zachránit havarovanou malou kosmickou loď a po opravě poškozeného pohonu přistát na Largamenii.

Třetím úkolem je záchrana zraněné posádky z vodíko-amoniakového prostředí.

Tirako Gamno svou zkoušku čtyřikrát předčasně přerušil. Při pátém spuštění rozbije trojrozměrnou hrací postavu. Není tak oprávněn ukončit ARK SUMMIA s aktivací extrasmyslu.

Ze 342 ke třetí zkoušce připuštěných Hertasů jich v Sále pravdy uspělo 335. Sedm utrpělo smrtící úraz. Jen devět čekatelů Malé kolo ale uznalo jako dost vhodné aktivaci získat. Hertasové jsou po jednom a jmenovitě vyzváni, aby poctu přijali. Televizní kamery přenášejí ceremonii do celého Velkého impéria.

Dříve než Macolon jako první uchazeč smí vstoupit na parapsychickou aktivační kliniku, informuje Tiraka Gamnoa o svém dosavadním životě na Gortavoru, vypráví o Fartuloonovi a Farnathii. Macolon jmenuje Tiraka svým čestným sluhou. Po mnoha kontrolách se Macolon a Gamno dostanou do vlastní kliniky. Macolo si lehne pod aktivační zvon, pod bdělýma očima svého čestného služebníka, který po celou dobu procedury nesmí od svého chráněnce odstoupit, přičemž je oddělen jen protiradiačním štítem.

Právě když aktivaci logického sektoru prohlásí vědci a lékaři za skončenou, ozve se hluk. Silný hlas patří admirálovi Tormanacovi, který agentům POGIMu, politické tajné policii Imperátora, zakazuje vstoupit. Macolon okamžitě pozná vážnost situace a prchne s Tirako Gamnou z místnosti s aktivačním zvonem. Odeberou se do nedaleko ležící transmiterové stanice. Tamní trojmístný transmiter je již naprogramován a čeká na oba přátele. Agenti POGIMu se se svými intervalovými Luccoty pustily do těžkého boje s admirálovými věrnými.

Jeden z větších transmiterů přejde najednou na příjem a materializuje se v něm pět bojovníků POGIMu. Macolon a Tirako je okamžitě napadnou a postřílejí. Přednastavený trojmístný transmiter musí být obsluhován z jednoho řídícího pultu. V tuto chvíli se poprvé ohlásí aktivovaný logický sektor. Upozorní na to, že se před transmiterovou halou bojuje a někdo bude muset transmiter obsluhovat. Jeden z bojovníků tak bude muset pro Macolona obětovat život. Macolon objeví jednoho smrtelně zraněného. Rychle ho odvede do transmiterové haly a postaví ho k řídícímu pultu. Logický sektor se začne zas a znovu hlásit s dobrými radami. Tirako a Atlan projdou transmiterem.

Oba se rematerializují v tajné základně Fartuloona na Largamenii. Pěstoun a Ledodráp oba spolubojovníky přivítají. Arctamon, jeden doposud Atlanovi neznámý člen posádky stanice, ho osloví jako »Vaše vznešenosti«, přiloží si pravou ruku k čelu a ukloní se. Ostatní muži si kleknou a dotknou se konečky prstů čela těsně nad očima. Takovéto vzdání pocty přísluší jen Imperátoru samému a Krystalickým princům.

Atlana opustí síly a téměř ztratí vědomí. Poznatek, že je právoplatný dědic trůnu Velkého impéria, je pro něj skoro příliš. Také Fartuloon mu vzdá poctu. Tirako Gamno se postaví do pozoru a přitiskne si pravou ruku na levou stranu hrudi. Tímto pozdravem se zdraví nejvyšší velitelé a samozřejmě Imperátor.

V dalších dnech je Atlan od břichořezače poučen o své skutečné identitě zákonného Krystalického prince Velkého impéria. Fartuloon mu také vypráví o pozadí převzetí moci Orbanascholem. Poté co tento v zastoupení za ještě nezletilého Mascarena da Gonozala byl Vysokou radou Arkonu dosazen na místo Imperátor, rozpustil Radu. Když takto Orbanaschol získal kompletní moc nad impériem, dostal Fartuloon Krystalického prince do bezpečí a ukryl ho na Gortavoru. Následně s pomocí mnoha spojenců, jako byl admirál Tormanac, vybudoval síť tajných základen.

Atlan je informován také o smrti Tanictropa a o tom, že admirál Tormanac byl zatčen a vyslýchán samým Offanturem, šéfem POGIMu.

Offantur okamžitě po svém příjezdu na Largamenii nařídil totální blokádu. Také transmiterová doprava byla zastavena. Bylo nasazeno 20‘000 agentů POGIMu, a asi 1000 bojových lodí eskadry Orbys-Nakura uzavřelo sluneční soustavu. Nejvýznamnější a nejlepší reportéři a žurnalisté Velkého impéria odcestovali na Largamenii, aby o událostech informovali. Této okolnosti chce Atlan využít pro sebe a připraví setkání s těmito muži. Předtím začali Atlanovi věrní rozhazovat letáky s jeho životním příběhem a pravdou o smrti Gonozala VII.. Diskuzi reportérů s Atlanem je přenášena přímo do celého Velkého impéria. Atlan dá ve známost svůj nárok na trůn Arkonu. Ještě během interview nechá Tirako Gamno aktivovat připravený minitransmiter. Po deseti minutách je diskuze přerušena, a Atlan, Fartuloon a Arctamon zmizí transmiterem, který okamžitě potom exploduje. Krátce na to přijde Offantur a reportéři se ho vyptávají na vznesená obvinění. Šéf POGIMu prohlásí Krystalické prince za lháře. Existující důkazy jsou padělané. Vysloví přítomným novinářům ostré varování, neodváží se je ale zatknout.

Veřejnost je nyní informována o roli Orbanaschola a Atlana. Teprve teď začíná boj: za Atlana a Arkon. Na život a na smrt!

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál