Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 99
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 99
Název:Konečná stanice Nemoia
(Endstation Nemoia)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 98 • chronologicky • AT 101 »
Vydáno poprvé:27. srpna 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Mstitel se ukazuje - na útočišti posledního Mistra ostrovů

Baggo Arnvill zjistí z podkladů ukořistěných v BFC, že zabil duplikanta a že originál má hlavní stan na planetě Nemoia. Aby mohl pozemek firmy opustit před příchodem SolAbu, informuje Betsy Hampshire, která ho odveze s kluzákem. Ve městě Georgetown v terranské Austrálii vymění vozidlo, aby zahladili stopy. S nákladním kluzákem pokračují v cestě.

Brzy na to dorazí do malé chaty v Halifax Bay. Tady žije Esther Taughn, starý přítel Betsy. Arnvill přemluví bývalého kapitána, aby s lodí opustil Zemi a navštívil Nemoiu. Esther Taughn poslán s dopisem ke Gatovi Erlichovi, bohatému rejdaři. Erlich dá Arnvillovi k dispozici kosmickou loď. Po návratu se Taughn chová zvláštně. Byl zneužit psychozářičem a je teď pod posthypnotickým vlivem rejdaře. Několik Erlichových nohsledů se s ním dostane k chatě. Zapálí chatu střelbou. Arnvill zahájí palbu na jejich kluzák. Vozidlo exploduje a zabije Erlichovy muže.

Arnvill, Taughn a Hampshire plují s katamaranem na poblíž ležící ostrov, kde má kapitán tajnou pálenici. Potkají zde Athole Awarua. Hobby radista jim dá k dispozici vysoce výkonnou vysílačku, se kterou naváží kontakt s Erlichem. Pomocí výhružky, že dá úřadům k dizpozici tajné podklady, se mu podaří od Erlicha získat kosmickou loď.

Na spaceportu Dora na ně už čeká space-jet SpJ-3443-Z. Na palubě je také výstroj, kterou Arnvill požadoval - intervalové zbraně, dezintegrátory a vrhač miniraket jakož i tři prostorové obleky s projektory ochranných štítů a letovými agregáty). Jet sám je nevyzbrojený. Arnvill chce překontrolovat člun co nejpodrobněji, protože Gatovi Erlichovi nevěří. Loď je ale plně funkční.

Po několika dnech dorazí space-jet k planetě Nemoia. Letová kontrola Nemoie vyzve přibližující loď, aby se identifikovala. Arnvill převezme řízení a pokusí se s jetem co možná nejrychleji přistát, aby se dostal z dostřelu paprskových děl.

I přes odvážné letové manévry je loď několikrát zasažena. Pohonné jednotky selžou a Arnvill musí dosednout s těžce poškozeným jetem v džungli. Loď přitom vytváří v pralese paseku. Všichni tři pasažéři přežijí manévr relativně bez újmy. Ukryjí se v jeskyni.

Příštího rána se nad džunglí objeví kluzák. Arnvill, Hampshire a Taughn jsou ochromeni paralyzátory, odneseni na palubu kluzáku a odvezeni k základně Šedého. Tam před ně předstoupí Šedý osobně v doprovodu dvou duplikantů. Když se Šedý dozví, že mezi vězni je Baggo Arnvill, raduje se, protože duplikanti z Pozemšťana by byly dobrými bojovníky.

Když trojice spolubojovníků stojí před Comdenem Partanem, vyzná Betsy Hampshire tváří tvář blížící se smrti svou lásku vůči Baggo Arnvillovi. Podle představ Šedého jsou z nich vyrobeny atomové šablony. Když spatří tváře prvních duplikantů, otřesou se z jejich zrůdnosti.

V hibernační kapsli, ve které sám Šedý přežil tisíciletí, leží Pozemšťan Korgamur Agfen. Kdysi z něho byla vyrobena atomová šablona a duplikanti, kteří na Nemoie vykonávají pomocné služby. Kvůli závadě na spánkovém časovači se Agfen vzbudí a osvobodí se z vězení. Cestou skrze neznámou oblast stanice se dostane do sálu s multiduplikátorem a spatří monstrózně vypadající duplikanty Arnvilla, Taughna a Hampshire. Hrůzou otřesen, uteče pryč. V hale s měniči se před ním objeví dva duplikanti, ve kterých pozná své vlastní duplikanty. Afgenovi se podaří duplikanty přesvědčit, aby s ním vyrazili do boje proti Šedému. Jejich prvním cílem je multiduplikátor.

Ve velitelské centrále stanice se zdržuje Comden Partan, Arnvill, Betsy Hampshire a Ester Taughn jakož i několik duplikantů Agfena. Je slyšet střelba. Do centrály se přiřítí jeden z duplikantů Šedého a je před očima Partana zastřelen. Mistr ostrovů pošle věrné duplikanty do boje proti revoltujícím duplikantům. Arnvill využije chaosu a osvobodí se. Přemůže jednoho z vlastních duplikantů a sežene tak zbraň. Esther Taughn a Betsy Hampshire mu pomohou.

Znovu se objeví duplikant Šedého. Esther Taughn ho chladnokrevně zastřelí. Duplikant, který byl v doprovodu Šedého, zahájí na Esthera palbu. Pozemšťan je zabit prakticky sám sebou.

Comdenu Partanovi se podaří uniknout ze stanice. Předtím ale dálkově odpálí multiduplikátor. Kolem stanice se vybuduje ochranný štít. Arnvillovi, který se snaží dostat do Betsy do bezpečí v podzemí stanice, se na paty pověsí oddíl robotů. Ukryje Betsy v muzeu lemurské pozůstalosti. Tam svlékne kosmický oděv loutce, která se jí ve tváři až úžasně podobá. Baggo si sám vezme jeden takový oblek. V konvertoru na odpadky zlikviduje obě zrádné loutky.

Sledován bojovými roboty dorazí Arnvill na povrch planety. Malá, červená kosmická loď střílí na stanici obklopenou ochranným štítem. Děla pevnosti obklopují palbu. Roboti se odvrátí a to stačí Arnvillovi, aby skočil do antigravu a snesl se do hloubky. Namáhavě se probojovává potrubím a vodními kanály do blízkosti velitelské centrály. V tom zachytí interkomové volání Šedého, který má údajně v moci Betsy Hampshire. Jako důkaz předvede ženu před kameru. Obraz je různými interkomy přenášen do celé základny. Aby zvýšil tlak na Arnvilla, střelí Šedý na ženu s impulzním zářičem nastaveným na nejmenší výkon. Energie stačí, aby způsobila popáleniny druhého stupně. Arnvill se už chce vzdát, když ho napadne, že žena na obrazovce má zelenou kombinézu, zatímco kombinéza, která byla k dispozici v jetu byla světle modrá. Žena v moci Šedého je tedy jen robot s bioplazmatickou kůží. To dokáže Baggo Arnvillovi, že Šedý neví, jestli je Arnvill ještě na živu, a pokud ano, tak neví, kde zrovna teď je. Šedý splní svou hrozbu, a Betsy zabije. Arnvill údajný konec nemůže sledovat, protože Šedý vypne interkom.

Arnvillovi se podaří proniknout do soukromých pokojů Šedého. Najde tam na stélu se symbolem Mistrů ostrovů. Ve stéle objeví skrytý deník Šedého. Arnvill se tak dozví historii Comdena Partana a jeho strach z Faktoru I. V knize je také zaznamenáno to, že Partan nechal stélu (náhrobní kámen) zhotovit, aby si vždy mohl připomenout, že se Mirony Thetin už nemusí víc obávat. V dalších pasážích textu je ale stále ještě vidět strach z Thetiiny pomsty. Tuto okolnost chce Arnvill využít pro svou pomstu. Na jedné z mnoha obrazovek v rezidenci Šedého spatří Comdena Partana. Arnvill aktivuje oválné vysílací zařízení a konfrontuje Mistra ostrovů s výrokem, že nyní chce vykonat rozsudek, který kdysi Faktor I vynesl. Partana ztuhne. Najednou se stanice těžce otřese. Zvedne se dunivý lomoz. Ochranný štít základny je z vesmíru napaden těžkými zbraněmi. Arnvill zařve do vysílačky, že přichází okamžik pomsty Mirony Thetin. Pln strachu a paniky zvedne Šedý impulzní paprskomet a namíří zbraň proti sobě. Stiskne spoušť a okamžitě zemře.

Arnvill pronikne do hlavní centrály základny, deaktivuje roboty a vyhledá Betsy v jejím úkrytu. Náhlé ticho nechává tušit, že přistála pěchota. Oválná vysílačka se znovu rozsvítí a generál Chao Tsai vyzve posádku základny, aby se vzdala. Arnvill a Betsy se vydají na povrch, kde objeví kluzák. Na palubě vozidla se nachází Lordadmirál Atlan a identifikuje bývalého specialistu USO. Baggo Arnvill předá Arkonidanovi hlášení. Nebezpečí pro Mléčnou dráhu je zažehnáno.

Baggo Arnvill a Betsy Hampshire se chtějí vrátit na Terru a s Tregirem, synem Arnvilla, založit novou rodinu.