Atlan 98 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 98
Název:Tefrodský problém
(Das Tefroder-Problem)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 97 • chronologicky • AT 99 »
Vydáno poprvé:20. srpna 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2842
Přistání na Karshmelu - planetě zakázané pro lidi

Lordadmirál Atlan se počátkem dubna 2842 nachází na palubě osm metrů dlouhé a čtyři metry široké, krvavě červené, válcovité kosmické lodi, kterou řídí Ottac. Loď se vzdaluje od planety Tolvtamur, jejíž existence právě končí.

Atlan vyzve Ottaca, aby nabral kurz na Nemoiu. Toto jméno zjistil z podkladů nalezených na Tolvtamuru. Ale hvězdný tramp Atlanovu prosbu odmítne, ačkoliv dobře rozumí, že by Atlan chtěl rozluštit tajemství Šedého. Upozorní Arkonidana na další problém: v Mléčné dráze se masivně vyskytují Tefrodi. Ottac chce na Karshmel.

Atlan souhlasí a nazve hvězdného trampa »břichořezačem«. Caluřan prosí Arkonidana, aby tento výraz nepoužíval, ani když jsou spolu sami.

Když se dostanou ke Karshmelu, začnou s přistávací fází. Ve výšce asi 80‘000 metrů se ukážou Ottacovy obavy, že na planetě nebudou vítáni. Atmosféra v této výšce je natolik hustá, že téměř vzniká vztlak. Také manévrovací schopnost lodi je omezená, a Caluřanovi se nepodaří přistát na tvrdém podloží. Loď je zahnána nad moře a přistane na vodě. Ottac se pokusí zamířit ke břehu. Aniž by se ukázal vítr, jsou vlny stále vyšší. Ottacovi se přeci jenom podaří dostat se ke břehu a loď přistane na písečné pláži. Když jeho druhové otevřou přechodovou komoru, aby loď opustili, pronikne do lodi množství houbám podobných útvarů. Atlan, Ottac a Topmugg jsou vytlačeni z propusti a přistanou v písku. Návrat do lodi je jim prozatím znemožněn.

Trojice se vydá na dlouhý pochod do města Banschor. Postupují docela plynule, ačkoliv je příroda planety silně zdržuje. Navzdory vší opatrnosti se zas a znovu dostávající do situací, ve kterých pocítí nespokojenost planety Karshmel. Topmugg je například napaden keřem s bodavými větvemi, když nedopatřením zašlápne mravenci podobného živočicha. Potom je to znovu Topmugg, který se dostane do nebezpečí života, když se chce vykoupat v potoce. Popadne ho vír, stáhne ho pod břeh a hrozí mu, že se utopí. Jedině schopnosti vydržet dlouhý čas bez vzduchu vděčí Kresalian, že po deseti minutách pod vodou vyleze ven živý. Při dalším případu se do nebezpečí dostane Atlan. Vytrhne neuváženě ze země stéblo trávy i s kořeny. Stéblo se mu dlouhými kořeny tak silně ováže kolem ruky, že hrozí, že mu upadne. Ottacovi se podaří kořeny nožem rozříznout a ruku tak uvolnit.

Díky těmto událostem krajně zpozorní, proto projdou lesem a narazí na Ghmory. Ti na trojici neberou zřetel a táhnout dál. Tři kamarádi se brzy dostanou do Banschoru.

Město je kvůli beznadějnému boji osadníků proti přírodě a tím celé planetě Karshmel vystaveno hromnému utrpení. Záplavy jsou téměř na denním pořádku. Celé řady domů se náhled propadají do otevřených trhlin v zemi. Starosta Brandol je bezmocný a není ochotný se planetě podřídit - právě naopak: Tefrodi přemýšlejí o silném útoku na poblíž ležící osadu Ghmorů, ale to by vedlo k totální katastrofě.

Když přijde trojice Tefrodů z Kamanyanu, aby obyvatele Banschoru požádali o pomoc, připojí se Atlan, Ottac a Topmugg k nim. Tefrodi poznají při pochodu do Kamanya, že je výhodnější s přírodou spolupracovat a brát na ní ohledy. Oddíl nikdo neobtěžuje a ptáci je dokonce zásobují ovocem.

Město Kamanya je ohroženo putující dunou a zasypáno. Obyvatelé osady vyslali trestnou výpravu, která se obrátila proti Ghmorům. Všichni členové expedice až na jednoho zemřou. Přeživšího nalezne Topmugg.

Obyvatelé Kamanyanu mezitím začali vyhrabávat zasypané domy a stavět nové. Kvůli tomu kácejí stromy, což zpočátku nevyvolá žádnou reakci. Atlan, Ottac, Topmugg a jejich průvodci z Banschoru opustí nepoučitelné Kamanyany. Když se ohlédnou, zpozorují obrovskou terénní vlnu, která se řítí na Kamanya. Domy jsou znovu zasypány, prchající Tefrody napadnou keře a ptáci. Je mnoho mrtvých.

Nakonec se dostanou zpět do Banschoru a zjišťují, že Tefrodi bourají své domy. Brandol pochopil, že osadníci nikdy nemohou obstát proti přírodě planety, pokud se nepokusí se přizpůsobit. Po opatrných pokusech je osadníkům dovoleno postavit si z padlých kmenů nové domy. Příští ráno jsou Tefrodi zásobeny ptáky ovocem.

Už jen zbývá se vydat na zpáteční cestu k lodi. Udělají zacházku ke břehu jezera, u kterého má žít podivný poustevník. A opravdu se setkají s Benem Svatonem, který je podporován robotem IR-17. Poustevník žije v mírové koexistenci s přírodou Karshmelu.

Trojice si pohovoří se Svatonem a pokračuje potom v cestě ke kosmické lodi. Doprovodí je IR-17. Houby už opustily loď. Odletu už nestojí nic v cestě. Atlan prosí IR-17, aby svému pánu předal zprávu, aby pomohl Tefrodům při přizpůsobování zvláštním poměrům na Karshmelu. Ottac odstartuje a nabere kurz na Nemoia.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál