2842

leden

Atlan dostává zprávu od Nuramy z Potrinet. Odlétá na Koetanor-Delp a potkává tam Nuramy (vnučka). Irisierende Felsmassen se materializuje na planetě (AT 79)

18. ledna

Felsmassen se materializuje na Verler-Phonat. Kapitán USO Cherus Stotekamp unikne z planety v poslední sekundě (AT 80)

20. ledna

Nuramy z Potrinetu (I) umírá přirozenou smrtí (AT 80)

21. ledna

Stotekamp a další tři specialisté USO doráží na Koetanor-Delp a začíná s pátráním po Atlanovi (AT 80)

22. ledna

Nuramy II a Atlan prchají z Koetanor-Delpu (AT 80)

23. ledna

Nuramy a Atlan se dostanou do zajetí Bluesanských pirátů (AT 81)

26. ledna

Akonané osvobozují Nuramy, Lapp Cicero Kreidena a Atlana (AT 81)

28. ledna

Ottac, Domat Wjatka a Topmugg objevují Redbone (Ex-3404-613-II), planetu, ze které pochází Felsmassen (AT 82)

4. února

Atlan a jeho společníci jsou odvezeni na akonskou planetu Tasar Opton, kterou krátce na to postihne Suddenly-efekt. Trojici se podaří uprchnout (AT 85)

6. února

Corben Detain objevuje na Roulawan Truppen Šedého, který experimentuje se Suddenly/Redbone-efektem (AT 83)

12. února

ABERDEEN přilétá do soustavy Argnos a ocitá se v situačním transmiteru. Detain je zastřelen vojáky Šedivého (AT 84)

14. února

ABERDEEN se z hyperprostoru dostane na Carmo-II (AT 84)

16. února

Posádka ABERDEEN si prostřílí cestu z lodi a Felsmassena osvobodí (AT 84)

18. února

Carmo-II je evakuováno (AT 84)

uprostřed února

Atlan, Nuramy a Lapp Kreidan potkají na EX-3004-26 IV tefrodské vojsko Šedého. Kreiden je zabit během boje (AT 86)

konec února - začátek března

Amjana Arnvill je Fee III zabit pochopy Šedého. Baggo a Tregiro Arnvill prchnou na Formar a objeví tam lemurskou Psí-baštu, kterou společně s Tekenerem a admirálem USO Leonidem Nurejewem prohledají (AT 89)

březen

Flogg Sistor je přijat jako noční hlídač v Guerrighské orgánové bance na Plophosu (AT 109)

22. března

Během podmořské expedice při pátrání po další Psí-baště se Arnvill dostane do moc Šedého. Je paralyzován v potápěčském obleku (AT 90)

23. března

Arnvill je vyloven (AT 95)

koncem března

Atlanův pokus o útěk z paluby ANVOY selže. ANVOY přistává na Tolvtamuru (AT 91)

30. března

Na Tolvtamuru propuká psí-bouře. Šedý zabije Nuramy z Potrinetu (AT 93)

31. března

Arnvill se na Zemi postaví Šedému (duplikantovi) a zabije ho (AT 95)

1. dubna

Atlan se postaví Šedému (duplikant) a zabije ho (AT 93)

3. dubna

Psí-bouře nabírá na síle (AT 97)

6. dubna

Atlan je během krátké doby přesunut na několik světů, kromě jiného na Borgyne IV, teranskou kolonii, než se opět vrátí na Tolvtamur (AT 97)

8. dubna

Šedý (duplikant) přistává na Tolvtamuru. Atlan jeho loď zničí (AT 97)

9. dubna

Ottac vyzvedne Atlana z Tolvtamuru (AT 97)

uprostřed dubna

Atlan a Ottac přistávají na Karshmelu a podaří se jim přimluvit zdejší Tefrody ke koexistenci s kolektivní inteligencí planety (AT 98)

Arnvill přilétá k Nemoia. Dožene Šedého k šílenství. Partan spáchá sebevraždu; jeho zbývající duplové najdou při dobytí Nemoia smrt (AT 99)

konec dubna

Tarouská strana dostane díky případu zastavení růstu siganských dětí (například Saggelor Oggian) výrazně přidáno (AT 101)

16. května

Flannagan Schätzo se zapojuje do případu trpasličích dětí. Během vyšetřování ho zastřelí Hartor Oggian (AT 101)

18. května

Schätzo předává první zprávu základně USO na Size (AT 101)

21. května

32 trpasličích dětí je uneseno. Schätzo je také unesen. Signaští specialisté USO přistávají na Size (AT 101, AT 102)

23. května

Alliama Tarouse odmítá spolupracovat se specialisty (AT 102)

25. května

Během nepokojů na Size dojde k několika úmrtím Terranců a Siganců (AT 102)

začátek června

Schätzo je předveden před: Stanko Peysen, Glow Geller, Abe Borodkin, Penty Grassor, Tough Ma-Kona, Venon Lyall a Oren Kubaschk a prohlásí, že je ochoten spolupracovat. Při expedici do Pavoučího lesa Koorbsatas zabije Afruth Schwartz Kubaschka. Během útoku zvířat je zabit Penty Grassor. Expedice dosáhne k flotile Přinašečů štěstí (AT 103)

Se Schätzovou pomocí se Saggelor Oggian zbaví svého kondiciování a osvobodí z něj i ostatní děti. Flotila Přinašečů štěstí odstartuje s dětmi a Schätzem na palubě. Zločinci zůstanou na Koorbsta (AT 105)

uprostřed června

Na Size jsou spáchány další atentáty. Atlan a Tekener přistávají na Size. Flotila Přinašečů štěstí se vrací zpět na Sigu. Nepokoje jsou urovnány. Culta Joksch a Om Snittek se zřeknou sabotáží. Saggelor Oggian a Flannagan Schätzo opouštějí Sigu s Prinašečemi štěstí (AT 106)

červen

Lemurské obranné zařízení se aktivuje na Ammavolu a srovná několik budov města Quandvec se zemí. Specialista USO Plantez Garvarenz se podle svého nejlepšího svědomí zřekne informovat o tom administrativu, aby kolonii umožnil další existenci (AT 123)

červenec

Snový specialista Keevar procestovává na příkaz Alfo Zharadina galaxii, aby shromáždil více dojmů (AT 173)

konec července

Na Plophosu proběhne několik vloupání do orgánových bank. Flogg Sistor je zraněn. Järk Fortun se obrací na ministra Jaalzara Awrusche, který ho ale odmítne. Kerima Prosnerim a Swart 70 podlehnou po propuštění z Mayorské kliniky zkázonosnému oblouznění. Oni a dvanáct dalších pacientů zpustoší budovu Modrá hvězda. Swart 70 si zkusí vyrvat vlastní ledvinu a zemře. Prosnerim je zatčena (AT 109)

červenec - září

Pokus Schätzose a Oggiana s pomocí Přinašečů štěstí usmířit planetu Feman skončí téměř katastrofou. Stáhnou se proto zpět (AT 107)

5. srpna

Horak Trepper utrpí na Baumgarské klinice na Plophosu záchvat zuřivosti (AT 110)

6. srpna

Bolvo Querdian je propuštěn z Baumgarské kliniky. Na palubě KOLURKA na něj přijde krátký záchvat amoku (AT 110)

7. srpna

Querdian zabije šéfa skladu KOLURKA a zničí pohon lodi. Přitom sám zemře (AT 110)

8. srpna

Trepper zabije svého poradce a snaží se zničit průmyslové centrum. Kranmurt postaví bombu a zabije několik Skokanů. Jackmo Pappron odvede Kranmurta a Treppera ven ze závodu. Trepper a Kranmurt zemřou po výbuchu bomby (AT 110)

10. srpna

Zastupují Obmann Jalzaar Awrusch si vyžádá specilisty USO (AT 110).

Jackmo Pappron je zastřelen (AT 113)

12. srpna

Specialisté USO Nancy Chessare, Thow Tanza a Stuckey Folus doráží na Plophos (AT 111)

13. – 17. srpna

Folus, Chessare a Tanza zkoumají Orgánovou kliniku (AT 111)

18. srpna

jsou objeveny plazmatické kuličky (AT 111)

19. srpna

Tanza si nechá jednu kuličku transplantovat (AT 111)

21. srpna

Tanza je převzat, Folus a Chessare ho ale zneškodní (AT 111)

prostředek až konec srpna

Android Algo se stává samostatným. S pomocí Einsteina uprchne z ORBAG MANTEY a několik dnů se skrývá na Plophosu, než ho zabojie piezomotoriské spojení (AT 113). Nancy Chessare odváží jeho pozůstatky k analýze do Quintova centra (AT 115)

ORBAG MANTEY odlétá z Plophosu; Folus a Tanza jí následují s GERAKINI (Corm Damagger) na Kerim (Sharfost). Tanza prodělá cestu cirkusovými loděmi COMOTOOMO, ORBAG MANTEY a TERKMAS. Flous a Tanza odstartují s GERAKINI na Targros (Quuleut) (AT 114)

24. září

GERAKINI doráží k Targrosu. TERKMAS odstartuje a GERAKINI ho sestřelí. Výslechy přeživších skončí bezvýsledně (AT 114)

25. září

GERAKINI odlétá na Smogoon II (Kalvey), na stanoviště COMOTOOMO (AT 114). Folus a Tanza se stanou svědky smrti Stuffa Hallona, kterého při drezúře zabije zvíře (AT 115)

26. září

V Quintově centru se zvětšuje plazmatická kolonie a mění se (AT 115). Foluns a Tanza se nechávají zrekrutovat u COMOTOOMO (AT 115). Plazmatické monstrum zabije šest příslušníků USO, než je zpozorováno jeho objevení. Pod velením Tekenera a Chessare je nestvůra zničena (AT 115)

27. září

Folus zachraňuje Aron Yrovi život, protože se přidá na jeho stranu (AT 115)

28. září

Tanza, Folus a Yr objevují pěstírenské laboratoře (AT 115)

5. října

Tanza, Folus a Yr jsou vyslýcháni důstojníkem COMOTOOMO (AT 115)

6. října

Na neznámé planetě jsou vysazeni artisti z COMOTOOMO; Tanza a Folus se proplíží zpět na palubu. COMOTOOMO odstartuje (AT 115)

prostředek až konec října

COMOTOOMO přistává na Wagtmeronu (Kargnickan II). Folus a Tanza dostanou kuličku; uříznou si pravé ruce a odeberou se do divočiny planety (AT 117)

2. listopadu

Tanza a Folus potkají Cosmidose pod velením Kazingera Erfgoa (AT 118)

4. listopadu

Po pokusu o vraždu převezme Tanza velení nad skupinou, když v souboji porazí Erfgoa (AT 118)

6. listopadu

Na velitelské věži ORBAG MANTEY se Stuckeyovi a Folusovi podaří vyslat zprávu USO (AT 118)

11. listopadu

flotila USO pod Atlanovým velením doráží na Wagtmeron; Tanza a Folus jsou vzáni na palubu lodi GULLIVER (AT 119)

15. listopadu

Einstein zabije Petrefa. Plasmatický mutant stanovuje podmínky (AT 119)

16. listopadu

Willy Linky a Dorky se setkávají na Wagtmeronu. Po kontaktu s nimi spáchá plasmatický mutant sebevraždu. Einstein vstupuje do služby USO (AT 119).

počátek prosince

Bernalský Pragen přebírá Lelle Salgouz. Plantez Garvarenz je zatčen Radou z Ammavolu. Salgouz ho osvobozuje. Kervania Reallah, Meinja Ikrad, Salgouz a Garvarenz zničí lemurskou vibrační sponku (AT 123)

10. prosince

SMARGENT (Docro Ktamvayn) pomůže Gatasanské lodi zachránit se před pre-novou, loď ale později zničí jiných 8 bluesanských lodí; SMARGENT se zachrání před novou (AT 125)

14. prosince

Na návrh Bilfneie Glodduse se změní kurz k blízkému slunci; Gloddus se setkává s bernalským Pragenem. Vyzkouší svoje schopnosti a přebírá kontrolu nad posádkou (AT 125)

16. prosince

SMARGENT přilétá ke Steelaway (AT 125)

18. prosince

Plantez Garvarenz dorazí na Quintovo centrum a referuje o Lelle Salgouz (AT 127). Reltat Neserp a Epsalan Kurito Mikuma se osvobodí z Gloddusova vlivu a narazí na oddíly Gatasanů, se kterými se spojí. Neserp informuje USO, dříve než ho Gloddus a jeho spojenci stačí zabít (AT 125)

19. prosince

Atlan vysílá Fenomera Falkasse na skokanský svět Condagia (AT 127)

20. prosince

Falkass se setkává se Salgouzem (AT 127)

22. prosince

Falkass infikuje několik lidí, aby Salgouze donutil k použití jeho schopností (AT 127)

23. prosince

Skokan Erret Ponktong otráví patriarchu Romon Rye (AT 127)

24. prosince

Salgouz infikuje Falkasse (AT 127)

31. prosince

Salgouz vyléčí Falkasse (AT 127)

Mezi Terser Frascatim a Runeme Shilterem na jedné straně a Nosem Vigelandem na straně druhé dochází ke sporu ohledně zahraničněpolitického směřování Carsualského svazku; Vigeland opouští Ertrus a vstupuje do USO (C2.8)

Domov: Lotho Keraete se popáté probouzí. Nyní je již jeho celá levá ruka ze syntetického materiálu. Efektivnost život udržujících systémů činí podle výpovědi Jamese už jen 90 procent. Keraete objevuje kořistnickou přirozenost CawCadd (PR 1977)

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál