Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2843
hledat

1. ledna

Ponktongovi lidi zavraždí několik Terranců z Condagia (AT 127)

2. ledna

Lelle Salgouz zneškodní Ponktongovi oddíly (AT 127)

4. ledna

Atlan odveze Salgouz a Farkasse (AT 127)

8. ledna

Gloddus přepadne Gatasanskou základnu Motamvorc (AT 129)

13. ledna

Glodus přepadne a zaminuje Tromcap (Fjogda). Předloží Solárnímu impériu ultimátum (AT 129)

15. ledna

Atlan odlétá vyjednávat na Tromcap (AT 129)

19. ledna

KAMARAC (Atlan, Lelle Salgouz) doráží na Trompac (AT 129)

20. ledna

Salgouz promlouvá s Ktamvaynem a Amos Dalconem. Annorvan Nossi zabije Dalcona při pokusu o útěk; Ktamvayn vyvázne. Společně se Salgouzem zneškodní bomby. Během rvačky je Nossi zraněn. SMARGENT nouzově odstartuje (AT 129)

počátek února

Bernalec Shankoon Fasker se materializuje v Terranii. Agent SolAbu Johann F. Douglas ho sleduje; během rvačky utrpí úraz. Valentin Mertins je svědek. Fasker je donucen k bankovní loupeži, která je ale zmařena. Toronar Alburs se vydává po jeho stopách. Když ho najde u Mertins', je Faskern zraněn horlivým agentem. Fellmer Lloyd se marně pokouší o telepatické dorozumění; Salgouz a Atlan se dozvídají souřadnice Toulminthu, než Faskern zemře (AT 131)

16. února

SENECA (Atlan) a 400 dalších lodí doráží do Toulminthu (AT 133)

17. února

Atlan, Salgouz a pět agentů USO přistane se space-jetem TOLKIEN na Toulminthu. Setkají se s pomatenými a degenerovanými Bernalenci; pět agentů USO zemře, při zničení space-jetu. Glodduova pěchota přistane na planetě a zachrání Atlana a Salgouze (AT 133)

konec února

Bilfnei Gloddus a Lelle Salgouz jsou Bernalenci přesunuti na fiktivní svět Koyš a musí se tam podrobit testu, kterým neprojdou. Jejich schopnosti a část vzpomínek jim jsou vzaty, jsou vráceni zpět a pragen jsou deaktivovány (AT 135)

Gloddus je vzat do péče psychoanalytika Igse De Frua na Tahunu (AT 135)

březen

Curs Broomer je převzat kopií Atlanova vědomí. Loď jeho rodu BROLTANVOR III přistane na Suskoru (Phrokus III), on uprchne. Friinkojes Doorn se mu vydá po stopě, najde ho, je ale přemožen a zajat. Chart Huskin vyzvedává Atlana II / Broomera (AT 139)

uprostřed dubna

Kalib Broltan spáchá atentát na terranského obchodního atašé ze Suskoru, vydává se za Atlana a je zatčen. Broltan a Atlan II / Broomer jsou převezeni do Quintova centra (AT 141)

22. dubna

Na Maahkskou kolonii Broosei (Efnoy IV) se zřítí kosmická loď Karagamerů a poškodí cenná zařízení. Maahkové žádají odškodnění (AT 143)

28. dubna

Broltan ukradne Atlanovi aktivátor buněk a uprchne s Broomerem (AT 141)

29. dubna

Během hádky zemře již kontraindikovaný Boltran (AT 141); Atlan II / Broomer nouzově přistane na Karagamu (Effnoy II) a umístí svůj space-jet do lodi Maahkské delegace; zabije dýchače metanu (AT 141, AT 143)

30. dubna

Atlan zastaví svého dvojníka, který je rovněž kontraindikovaný, a získá zpět buněčný aktivátor. Atlan II je vydán Maahkům (AT 143).

duben

Na Komouiru (Tiffak II) je nalezen oscilační krystal (AT 145) Sedm Antiů pod velením Varta Loo se vydává na cestu (AT 153)

počátek května

Na Wiga-Wigo propukne celosvětové poblouznění, když Froom Wirtz nalezne prastarou kosmickou loď. Wirtz je imunní, je ale pronásledován; druhý imunní Helvin Proterrand umírá. Na útěku narazí Wirtz na zálesáka Gragmona Teigera (AT 147). Pomatený Stevmobäer zničí všechny hyperrádiové přístroje na Wiga-Wigo (AT 149)

16. května

Wirtz je zajat Stevmöbäerem (AT 149)

17. května

STARTRAIN odstartuje s Atlanem z Quintova centra na Wiga-Wigo. Stevmobäer je sežrán hmyzem (AT 149)

22. května

Wirtz potkává Kilter Shanna a začne se zajímat o Společnost pro okultní výzkum. Wirtz a Shan se stanou svědky seance prováděné Terrania Skellerem (AT 149)

24. května

Wirtz unese Skellera (AT 149)

25. května

STARTRAIN se zřítí na Wiga-Wigo; Atlan je jediným přeživším. Wirtz a Skeller jsou zajati, o něco později ale propuštěni (AT 149)

26. května

Wirtz zachrání Atlana z vraku STARTRAINu (AT 149)

30. května

Atlan, Wirtz a Skeller odlétají na Komouir (AT 149)

1. června

Kilter Shann nachází prastarou kosmickou loď a ocistá se pod vlivem Skanmanyona. Vstoupí na palubu (AT 155)

3. června

Atlan, Skeller a Wirtz přistávají na Komouiru (AT 151)

4. června

Atlan získává Claim (AT 151)

5. června

Wirtz a prospektor Giorg Pigeon se tak opijí, že mají kocovinu sedm dní (AT 151)

11. června

Wirtz a Pigeon jsou opět v pořádku (AT 151)

13. června

Atlan u Boca nachází kulatý krystal; kupuje ho za 150 Solarů. Krátce na to je zatčen. Pigen se dostaví do tábora krystalů a osvobodí Atlana. Terrania propadá do kontaktního transu (AT 151)

14. června

Prastará kosmická loď z Wiga-Wigo se ukazuje nad Komouirem. Atlan, Wirtz a Skeller jsou považováni za odpovědné za nastalý chaos a jsou odsouzeni k smrti. Atlan aktivuje Wirtzovo instinktivní speciální naprogramování; trojice uprchne. Atlan, Skeller a Wirtz se vydají na cestu k lodi (AT 151) Vart Loosova skupina se vydá k lodi také (AT 153)

16. června

Terrania Skeller převezme Skanmanyona a získává Atlana, Wirtze a Antie do své moci (AT 153)

18. června

Po dokončení oprav jsou Antiové vyhnáni z lodi; Atlan, Wirtz a Skeller zůstanou na palubě, když loď odstartuje, jsou ale transmiterem přeneseni na neznámé místo (planeta v prázdnotě Snowball) (AT 153)

uprostřed června

Při experimentu s fiktivním transmiterem jsou Ragkanter Skabbah Tas, Skam Ma'h a Carrit Barkan přemístěni na Snowball (AT 157)

konec června

Atlan, Skeller a Wirtz potkávají Kilter Shanna, který je stále ještě poblouzněn. Skupinka se vydá na cestu k Skanmanyonově hoře. Po několika dnech zemře Kilter Shann při nehodě. Když se dostanou k hoře, je Terrania Skeller teleportován (AT 155)

červenec

Atlan a Wirtz jsou teleportováni pryč z hory a potkají Skabbah Tase, Carrita Barkana a Sham Ma'h. Při cestě k hoře zemře Barkan. Přeživší se dostanou na palubu Skanmanyonově lodi. Atlan a Wirtz jsou ale vyhozeni. Krátce na to je Terrania Skeller vezme opět na palubu. Tas převezme Wirtze pod svou vůli. Je zabit Caepholkem, který se poté postaví proti Atlanovi, který ho v sebeobraně zabije. Wirtz je Skanmanyonem poštván proti Atlanovi a zemře na vysílení (AT 157)

srpen

Skanmanyon je izolován od vesmírných psionických proudů a stáhne Teraniu Skellera zpět. Ten vypráví Atlanovi svou historii. Skanmanyon se s Atlanem teleportuje na planetu Chachat. (AT 159)

Specialista USO Fehrndor Globus nastupuje na výměnný pobyt na Gostack (AT 163)

1. září

Atlan prchá, má být zabit, je ale se Skanmanyonem převezen na Ametigo-Phart, válečnou planetu Akonanů (AT 159, AT 161)

2. září

Atlan se vplíží do vězeňského tábora Akonanů setkává se s Bortschack Keddeckem, který Atlana osvobodí z tábora Fertless-Ton-Svass. (AT 161)

4. září

Při pokusu osvobodit vězně Keddeck umírá; Atlan je zatčen (AT 161)

6. září

Skanmanyon projektuje astronomické bludy (psionická horečka) na Akonany. Atlan uprchne a zachrání Terrania Skellera / Skanmanyona (AT 161)

8. září

V chaosu psionické horečky zabije Atlan ton-Svasse. Se zbývajícími vězni odletí. Mrtvé tělo Terrania Skellera, ve kterém se stále ještě nachází zbytek Skanmanyona, je pohřbeno ve vesmíru (AT 161)

uprostřed září

Fehrndor Globus a Freud se díky intrikám Sinkera Wallabyho soustředí na Gostacker. Potkají tam Nunklase Frauenbanda a probudí neúmyslně Chapat; Nally Motcher je zachrání před Wallabym (AT 163)

konec září

Chapat se zbavuje Wallabyho a přistává na Kartanongu. Dostane se do spárů hudebního producenta Kayro Moozonga, který mu ukradne Ištar Memory (AT 165)

1. října

Na Quintově centru dostane Atlan hlášení o Chapatovi (AT 165)

5. října

Chapat marně jedná s Ramonem Hablishem, šéfem Madrie (AT 165)

12. října

Atlan se vydává na cestu na Kartanong. Chapat proniká k Moozonovi, zabije ho v souboji a získá Memory zpět. Přejde na palubu PALÁCE SNŮ (Alfo Zharadin) (AT 165)

konec října

Alfo Zharadin si přivlastní Ištar-Memory a vyzkouší jí na pokusné osobě ve stroji na sny. Atlan sleduje loď se SANTA VERENA (West Eis) na Broelgir. Chapat prchne z PALÁCE SNŮ a skryje se u Kerilla Vhotana (AT 167)

29. září

Atlan přistává na Broelgiru (AT 167)

30. října

Chapat se znovu snaží získat Memory a je zatčen Alfo Zharadinem (AT 167)

31. října

Atlan je zajat Zharadinem; společně s Chapatem jsou snovým strojem přesazeni do starého Arkonu (10‘500 da Ark) (AT 167)

listopad

Fehrndor Globus si pořizuje robota, naprogramuje mu základní znalosti kosmopsychologie a nazve ho Freud (AT 163)

Lady Carr, Cartsolos a Bessmann si najímají žoldnéře, pro pomstu vládci Birachy-Chan. Gerila je odražena; Schlappohr Bennary ztrácí kvůli přetížení své schopnosti. Cartsolos s ním opustí planetu (T 113)