2844

4. ledna

Kennon přistává na Hyrion (Syannah IV) a informuje Tekenera o zmizení Atlana (AT 173)

8. ledna

Tekener, Kennon a Zafguir Talad-y-Borgh se vplíží na palubu PALÁCE SNŮ (AT 173)

12. ledna

Zharadin přesouvá Keevaara, Atlana a Chapata do úkrytu na Meggion; PALÁC SNŮ je zajat oddíly USO (AT 173)

uprostřed ledna

Talad-y-Borgh získává Zharadinem unesené Zafguiry na svou stranu. Zharadinův úkryt je objeven. Atlan a Chapat jsou probuzeni. Kennon se nechává natrvalo připojit ke snovému stroji. Zharadin je odsouzen k pobytu v léčebném ústavu (AT 173)

únor

Chapat vypráví na Quintově centru, za přítomnosti Atlana a Tekenera, o přesunech své duše (Agham, Ekkotask, Urgiah Haiden Moos, Pantio Aggion). Když se pokusí splnit Ištařin příkaz a Atlana k ní odvést, Arkonidan odmítne. Chapat se pak dematerializuje (AT 175)

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál