Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2841
hledat

4. ledna

Planeta slunce BI-Sek-38 je zničena Planetosmrtěm. EX-3719, který zde nouzově přistál, stačí včas uniknout (AT 52)

6. ledna

Noc Tetro vysílá z pověření Atlana Tekenera a Kennona do akce (AT 52)

16. ledna

Kennon a Tekener přebírají roli Fodora Tarinowa a Aarlona de Vantena. Je proti nim zahájeno soudní líčení (AT 52)

17. ledna

Alice Candice pronáší svou obhajovací řeč. Vězni plánovaně uprchnout (AT 52)

19. ledna

Uprchlíci dorazí do soustavy Pellet (AT 52)

začátek února

Tekener, Kennon a Tetro jsou Han-Paituem převezeni na Archao (Durbin V). Po rozhovoru s Hoykalare se Tekener a Kennon vrací přes Pellet-II k Zemi (AT 53)

6. února

Noc Tetro je podroben paramechanickému výslechu (AT 54)

10. února

S Hadra Yhm se Tekener a Kennon vydávají do počítačového centra v Bangkoku, ve kterém jsou uloženy falešná data, a ukradnou je (AT 53)

Gracia Monet naváže kontakt s Lorbosy a zachrání Tetroa před druhým výslechem (AT 54)

11. února

ROPOS-1 startuje z Pluta, aby prozkoumal planetu Helderon (AT 60)

12. února

Trojice Siganských mikrochirurgů odstraňuje Tekenerovi a Kennonovi z těl "strážce míru" (AT 55)

13. února

Tekener, Kennon a Tetro jsou převezeni na Gorbiš (AT 55)

14. února

Kennon prchá z Gorbiše na Inkpot (Durbin III); jeho kosmická loď a maskovací pouzdro jsou zničeny (AT 55)

uprostřed až konec února

Na Inkpotu potká Kennon Lotus a Daarew, projekci dřímající moc Lovontrellů. Probudí Karghan-Am-Tarmäus, který zajal 27 vědců a nechal je probíhat psionickým labyrintem. Přemístí Kennona na Gorbiš a krátce na to zničí zařízení Černého mauzolea. Atlanova flotila obsadí Hoykalareovi základny. (AT 56)

uprostřed března

Caryon z Acraniath najímá Tekenera z pověření Cirrip z Lycaen, aby našel jeho otce Mesotarda. Letí s ním na Anoplur (Notone II), naváže kontakt s pouštními kmeny a odebere se na ostrov Digenes (AT 57)

koncem března

Tekener a Caryon vyplouvají k Tisíci ostrovů (AT 58)

13. dubna

Tekener a Caryon dosahují Tisíce ostrovů (AT 58)

15. dubna

Odhalí Ecardina z Acraniath jako "Pána vzdálenosti", otrokáře, který s pomocí virů duševně podmaňuje planetární obyvatelstvo. Ecardin je zabit Zerkhoper Ghortem (AT 58)

16. dubna

Akonané přistávají na Anopluru (AT 58). Tekener, Kennon a deset specialistů pronikají do skalního hradu Mesotardu (AT 59)

18. dubna

Cirrip z Lycaen je odhalen jako ten, kdo z pozadí tahá za nitky. Mesotard a jeho asistent Akor se se svým space-jetem zřítí do slunce Notone (AT 59)

28. dubna

Tekener a Kennon opouštějí Anoplur (AT 59)

duben

Akonané Phoras z Chatronu a Minart Kadebku začínají s kondiciováním Matur Penetschky (Tekener II) (AT 73)

květen

Kapitán USO Goss Repalio navazuje kontakt s Corco Bennary (AT 76). Corco Bennary pročišťuje řady oblíbenců Chanmistra s pomocí Podor Radelunga od svých politických odpůrců. Zpočátku je přitom podporován USO (AT 75)

15. května

ROPOS-1 přilétá do Sluneční soustavy, aniž by reagoval na pokusy o kontakt. Loď je ochromena a dopravena na Pluto (AT 60)

21. května

Meteorologická stanice na Heymschelově planetě zničí kvůli chybnému rozhodnutí celou sklizeň. Je z toho podezřen NATHAN (AT 60)

22. května

Išibaši, Lloyd, Marshall, Marten, Noir, Sengu, Čubaj, Waringer a Yokida se setkávají na Měsíci a začínají psí-vyšetřováním (AT 60)

25. května

Roboti na Měsíci jsou stále brutálnější. Waringer a Yokida jsou ochromeni v centrále (AT 60)

26. května

NATHAN přerušuje potravinové zásobování Země (AT 61)

27. května

Transituje stará robotská flotila; Sluneční soustava je otřesená. Lodě zaútočí na Mars a jsou zničeny jednotkami Solární flotily. NATHAN aktivuje svůj ochranný štít. Atlan nechává na Tahunu přes protesty Pantama Nurherere probudit Purpose DeStaaglava (AT 61)

3. června

Purposemu se podaří deaktivovat NATHANA (AT 61)

4. června

Atlan odváží Purposeho zpět na Tahun (AT 61)

10. června

Signaské komando pod velením Lemyho Dangera přistává na Luně. Danger, Corto Padillo, Imsch Pyco a Kalass Otrinot pronikají do NATHANA. Objevují důkazy pro manipulace Iregulárních Siganců (AT 62)

18. června

Corto Padillo zatkne dva Iregulární Maygan Rolufeho a Thurta Calva; zbytek unikne (AT 62)

19. června

Thurt Calv se snaží spáchat sebevraždu. Išibaši zjistí, že zločinci sídlí na Size. Danger, Padillo, Pyco a Otrinot odlétají ze Sigy (AT 63)

21. června

Tekener a Kennon odlétají na Sigu (AT 63)

25. června

Danger zabije Boltscha Regura. Kennon poráží v souboji Goltura Marase, který později spáchá sebevraždu (AT 63)

6. července

Gucky, Atlan a Marshall přistávají na Size. V lidské hrobce objeví oni, Tekener, Kennon a Dangerův tým etrusanskou základnu. Cyborg Etta Stillon zabije Zeten Caonka, velitele, a Kennon ho zastřelí (AT 64)

18. července

Trojitá agentka Elahi Sontra (USO, Carsual, Revolucionářská opozice) je USO předána do rukou etrusanské kontrarozvědky. Tekener a Kennon přistávají na Ertrusu (AT 65)

20. července

Tekener a Kennon jsou zatčeni (AT 65)

22. července

Terser Frascati osvobozuje Tekenera, Kennona a Sontru (AT 65)

24. července

Tekener a Kennon jsou představeni Nosu Vigelandovi a Runeme Shilterovi (AT 65)

26. července

Během boje je Sontra zabita Kennonem (AT 65)

5. srpna

Tekener a Kennon jsou Hoeth Yaicaem přinuceni prozradit mu, kde se nachází úkryt 250 miliard Solarů pro Revolucionářskou opozici. Peníze jsou přemístěny transmiterem (AT 66)

6. srpna

Na Ertrusu propukává revoluce. Threndor Carsual junior je sesazen a zabit. Kennon zabijí Yaica. Vigeland, Frascati a Shilter přebírají moc (AT 66, C2.8)

19. srpna

Salin Edmere je popraven Koetem Peranatem (AT 67)

25. srpna

hypnotizovaní příslušníci Harten Protonu jsou zajati (AT 67)

26. srpna

HYPERION-DELTA přistává na Poloa-Hoa. Koet Peranat a 5000 jeho nohsledů (mezi jinými Armondyn Aadlon-DeCrot, Dee Dorazia, Ceriman Haydky, Menchol Kanikruz, Soelten Nogir, Fremon Toohl) loď obsadí a odletí s ní (AT 67)

31. srpna

Atlan přistává na Phistralu, aby Krishe Palonyho opět přivedl do aktivní služby (AT 68)

pravděpodobně srpen

Dvě akonské planety jsou zničeny transmiterovým efektem Šedého (AT 85)

3. září

Palony prohlašuje, že se zúčastní akce proti Peranatovi. (AT 68)

11. září

38. křižníková eskadra se přiblíží k systému Petronowsky a a vysadí kontaktní specialisty Chu Hsi a Filipa Zengerleho na Petronii. O něco později dorazí HYPERION-DELTA. Je vyřešeno tajemství Floogů; část penzistů, například Soelten Nogir, je zatčena (AT 69)

13. září

Začíná revoluce uvnitř Šomonského řádu (AT 72)

14. září

Krish Palony je pod parakybernetickým vlivem vyslýchán o událostech z roku 2810. Je zachráněn Firellem Kytubashem (AT 70)

18. září

HYPERION-DELTA odlétá na Tayvor-DeCrot (AT 71)

21. září

HYPERION-DELTA doráží na Tayvor-DeCrot (AT 71)

24. září

Penzionovací se v krevním opojení vrhnou na Kugeltakler (AT 71)

25. září

Armondyn Aadlon-DeCrot umírá (AT 71)

28. září

HYPERION-DELTA doráží na Flinter Orega (AT 72)

30. září

Kosmická bitva mezi loďmi Šomonského řádu a HYPERION-DELTA. Dee Dorazia umírá. Peranat obsazuje Flinter Orega (AT 72)

3. října

Lodě USO se objevují nad Flinter Orega. HYPERION-DELTA prchá, posádka umírá na biologický šok (kvůli krvi praještěrů); loď je zničena bombami. (AT 72)

říjen

Na Ferrolu dochází ke krvavým nepokojům; Kennon je tam odvelen (AT 73)

2. listopadu

Tekener je vyměněn za Matur Penetschkyho. Daer Tahoon přichází na stopu Phoras a Kadebku a Kadebku ho zastřelí (AT 73)

4. listopadu

Penetschky se poprvé dozvídá o Tekenerově příslušnosti k USO (AT 73). Kapitán USO Marcor Tulaire doráží na Satisfy. Tekener podniká neúspěšný pokus o útěk a zastřelí Phorase z Chatronu (AT 74)

5. listopadu

Tulaire začíná mít podezření. Kadebku vypne Tulaireho zdravotníka a způsobí mu tak smrt (AT 74)

8. listopadu

Lady Chamäly a Roger Chapman se podle příkazu vrací ze Satisfy a předá Penetshky/Tekenerovu zprávu (AT 75)

9. listopadu

Corco Bennary doráží na Satisfy (AT 75)

10. listopadu

Lady Chamäly zabraňuje atentátu na Penetschky/Tekenera. Tekener je transmiterem poslán pryč ze Satisfy a podnikne pokus o útěk. Přitom zabije Radelunga (AT 75)

14. listopadu

Kennon se s NUTRIA ARGENTA (Incani Kerosab) vrací z Ferrolu zpět na Satisfy; je na něho spáchán neúspěšný atentát (AT 76)

15. listopadu

Kennon předstírá při druhém atentátu svou smrt (AT 76)

16. listopadu

Kennon vklouzne do role Repalia (AT 76)

22. listopadu

Na Rarität se setkává Atlan a Kennon/Repalio s Corco Bennarym (AT 76)

25. listopadu

Bennary zve Kennon/Repalia na palubu MARCONO (AT 76)

27. listopadu

Nuru-Chure, Admo-Chan z Birachy-Chan, zařizuje vyhubení Troymských nomádů. Lady Carr je zajata, později jí osvobodí Kennon a šéf palby Bennary (AT77)

28. listopadu

Lady Carr, nomád Bessman a šéf palby Bennary opouštějí ve Skokanské lodi planetu (AT 77)

1. prosince

Kennon, Bennary, Nuru-Chure, Tekener a Penetschky odlétají na Torschomo IV (AT 78)

10. prosince

Nad Torschomo IV dochází k bitvě mezi flotilou USO a jednotkami Bennarya; jeho jednotky jsou do poslední zničeny, Bennary, Penetschky a Nuru-Chure naleznou v boji smrt (AT 78)

Jattips přebírá moc na Birachy-Chan (T 113)

Ammavol: Meinja Idrak se připojuje k Lelle Salgouz a Kervania Reallah (AT 123)