2840

Středogalaktická unie ovládá (včetně Ephelegonu) 32 slunečních soustav (AT 51)

leden

Ewald Helderon z EX-1604 objeví planetu, kterou nazve po sobě (AT 60)

květen

Na Baikularu se objevuje vlna terorismu, která způsobuje Terrancům velké potíže (AT 50)

21. května

Purpose DeStaaglav se po misi pro USO znovu odebírá do hlubokého spánku (AT 61)

červen

Ertrusan Goltur Maras donutí pod hrozbou atomového zničení Sigy signaského hypna Boltscha Regura, aby své schopnosti použil proti Sigancům, kteří později uskuteční akce proti Solárnímu impériu (AT 68)

28. října

Samos Ridgolar je unesen a kondiciován (AT 50)

1. listopadu

Šéf Protiterranské ligy z Baikularu Mancin-Hong je zastřelen Samosem Ridgolarem, který přitom sám zemře (AT 50)

6. listopadu

Roger Chapman je probuzen (AT 50)

8. listopadu

Chapman, Lady Chamäly a tři další agenti UHB odlétají na Baikular (AT 50)

11. listopadu

Další atentát se podaří Kennonovi zmařit. Tekener a Kennon potkávají Ottaca Caluriera (AT 50)

13. listopadu

Centrála vzbouřenců na Ukaru, měsíci Baikularu, je zničena; v jejich službých se nacházelo také několik Grossartů (AT 50)

uprostřed listopadu

Na NATHANA je poprvé spáchána sabotáž. Důsledky se projeví až od půl roku později (AT 61)

7. prosince

Akonan Retmor z Eproia je v předvečer svých zásnub s vyzvědačkou SGU Eshrou Ytromynovou, na rozkaz Igera Manyteyla zastřelen (AT 51)

8. prosince

Vyzvědač Pol Da Verra je zavražděn (AT 51)

9. prosince

Vyzvědač Tauzisko Gayar je zavražděn (AT 51)

10. prosince

Vyzvědač Gevrial N'Edudt je zavražděn (AT 51)

12. prosince

Tři vyzvědači prosí UHB o pomoc (AT 51)

13. prosince

Kennon a Tekener se setkávají na Rudynu (AT 51)

15. prosince

Atentát na Eshru Ytromynovou proběhne úspěšně. Je za to zodpovědných sedm Vyzvědačů (AT 51)

16. prosince

Vyzvědači odhalí Manyteyla jako vyzvědače a jako člověka stojícího za atentáty na Baikularu. Členy jeho organizace jsou Arasové a několik Grossartů. Manyteyl zahyne při útěku, Rhodan nechá Rudyn uzavřít. Jsou vypsány nové volby (AT 51)

koncem roku

SMARGENT (Docro Ktamvayn) se vydává na průzkumný let do Eastside (AT 125)

Specialista USO Reltat Neserp je přeložen na Steelaway (Snowpoke) (AT 125)

Akonský agent Fertless-Ton-Svass začíná s budování rozsáhlého zbrojního arzenálu na Ametigo-Phart; akce je provedena bez oficiálního souhlasu Vládnoucí rady Akonu (AT 161)

Specialista USO Bortschack Keddeck je vojsky Fertless-Ton-Svasse na Ametigo-Phart internován (AT 161)

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál