Atlan 104 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 104
Název:Válka strašidel
(Krieg der Gespenster)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 100 • chronologicky • AT 108 »
Vydáno poprvé:1. října 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 4. Tedar až 12. Tedar 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Boj mezi dimenzemi - domněle mrtví útočí
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ usiluje o mír

Fartuloon - Atlanův učitel a vychovatel

Tirako Gamno a Ledodráp - Atlanovi přátelé a kamarádi

Morvoner Sprangk - bojovník mezi hvězdami

Parvon Kher - bojovník mezi hvězdami

S diskovitou kosmickou lodí1) se Fartuloon, Atlan, Ledodráp a Tirako Gamno, po opuštění Largamenie, dostanou2) do centrální oblasti Mléčné dráhy3) a přiblíží se k planetě Kraumon. Břichořezač tam v minulých letech vubudoval základnu, tvořenou sedmi kopulovitými stavbami a 40 dalšími budovami, která se má nyní stát výchozím bodem rebelie proti Imperátorovi Orbanascholovi III.

Dříve než dojde k přistání, prověří svět pomocí zaměřovacích systémů lodi. Fartuloon má zvláštní pocit, ačkoliv zaměřovače nic podezřelého nehlásí. Pouze hmotové zaměřovače hlásí, že v základně chybí hmota. Na mnoha ze 47 budov jsou patrna poškození, která při poslední Caluřanově návštěvě ještě neexistovaly. Fartuloon se domnívá, že se zásob a zbraňových skladů zmocnili piráti.

Loď přistane asi půl kilometru od základny. S připravenými zbraněmi se skupinka vydá k budovám.

Jakoby z ničeho se objeví polomateriální postava. Dříve než může Fartuloon s arkonidským vojákem navázat kontakt, začne muž průhlednět a zmizí krátce na to stejně, jak se objevil. Zůstanou po něm jen stopy v písčité zemi. Protože ale od místa materializace nevedou žádné stopy, je vyvrácena Gamnova teorie, že voják by mohl používat právě vyvíjený deflektorový štít. Nápadné je, že Arkonidan nosil kosmický oblek se znaky z dob Gonozala VII.. Nošení těch znaků bylo po převzetí moci Orbanascholem III. zakázáno pod trestem smrti.

Automatická strážní zařízení stanice zaznamenala již několikrát spontánně se vynořivší osoby. Využívali zdejší výstroj, než se opět odhmotnili. Fartuloon mezitím vychází z toho, že zde dochází k překrytu s jinou existenční rovinou. Je aktivováno poplašné zařízení, které má na vetřelce upozornit. Netrvá to dlouho a zařízení se spustí. Najedou je zaměřeno deset vojáků, kteří divoce střílejí na neviditelného protivníka. Objeví se dva Maahkové a odpovědí na palbu Arkonidanů. Zařízení základny je poškozeno bojem. Pokud Arkonidan padne za oběť paprskometné palbě, zmizí okamžitě. Během boje se obě strany začnou pomalu rozplývat a nakonec se zcela odhmotní.

Podle záznamů staniční pozitroniky se strašidla vynořují v blízkosti depotu. Fartuloon vyvine plán zabránit při nejbližší příležitosti jednomu Arkonidanovi poutacím polem v opětovném zmizení. K uskutečnění plánu je před zbraňové depo postaven projektor. Ve zbrojnici si někteří Arkonidané obstarají impulzní paprskomety a brzy poté se opět odhmotní. Jeden z vojáků zůstane v oblasti působení projektoru poutacího pole. Neozbrojený Atlan předstoupí ve skafandru před vojáka, který se představí jako Parvon Kher4). Arkonidan podá hlášení o osudu svém a svých spolubojovníků:

Před dvaceti lety napadli arkonidští bojovníci základnu Maahků v jednom sousedním systému. Pěchota zaútočila na základnu, když Maahkové nasadili novou zbraň, která Arkonidany a dýchače metanu strhávala do hyperprostoru. Oběti zbraně zůstali naživu a vrátili se krátce na to opět do normálního prostoru. Obstarali si zbraně, výstroj a zásoby, aby krátce potom opět zmizeli v hyperprostoru. Myšlenku, že by společně hledali řešení potíží, obě strany nikdy nenapadla. A tak zuří válka dokud nebudou všichni mrtví.

Parvon Kher začne mizet navzdory poutacímu poli. Krystalický princ se pokusí Khera pevně držet a je rovněž stržen do hyperprostoru. Oba muži se objeví v cizím světě nad jezerem. Na tomto neobydleném reálném a současně nereálném světě provádějí duchové své boje. Arkonidané si na břehu jezera založili plantáž, aby se zásobili ovocem a nezemřeli hlady. Největší problém je, že sklízení se dá provést jen několik minut po zhmotnění.

Kher zmíní, že místo a čas materializace se nadá ovlivnit a že se někdy materializují také na nudných světech páté dimenze. K materializaci dochází ale minimálně jednou za den. Na planetě Kraumon se materializovali třikrát nebo čtyřikrát.

Parvon Kher se s Atlanem vydá k ostatním Arkonidanům. Krystalický princ přitom potká Morvonera Sprangka5), který v rozporu se svými asi 500 druhy, proti kterým stojí asi 30 Maahků, stále ještě věří na záchranu. Když nastane noc, je základna Arkonidanů napadena čtyřmi Maahky. Atlan je nucen se bránit. Podaří se útok odrazit a čtyři Maahky zabít. O život ale přijde 40 Arkonidanů.

Ráno se Morvoner Sprangk a Atlan zkusí vrátit na Kraumon. Koncentrují se v myšlenkách na svůj cíl a skutečně se jim podaří dostat se na planetu. Oba se ocitnou ve Fartuloonově pokoji a mohou se prakticky břichořezači dívat přes rameno, aniž by si jich všimnul.

Fartuloon pracuje na plánu, přivést strašidla pomoci hyperenergetické exploze natrvalo zpět do normálního vesmíru. Přitom vůči Gamnovi a Ledodrápovi prezentuje hyperfyzikální vědomosti, které jsou na lékaře docela závratné. Příprava této osvobozovací akce trvá několik dnů. Dochází přitom zas a znovu ke kontaktu s duchy. Fartuloon požaduje od Arkonidanů, aby s Maahky uzavřeli mír, jinak není ochoten je přivést do normálního prostoru. V jedné zprávě pro Atlana naznačí, že by ho v případě nouze přenesl samotného, pokud by bylo jasné, že se Arkonidané s Maahky nedohodnou a budou chtít bojovat do posledního muže.

Atlanovi se podaří navázat kontakt s Maahky a prezentovat jim Fartuloonův plán. Požaduje po obřích bytostech, aby válku ukončili. Maahkové odmítnou a chtějí Atlana zabít. Podaří se mu ale včas jejich tábor opustit a vrátit se k Arkonidanům.

Na Kraumonu je vyhlášen poplach. Do sluneční soustavy vletí dvacet metrů dlouhá, torpédovitá lodě. Tento typ lodí používá POGIM 6) a Kralaseni. Atlan, který událost pozoruje, se přemístí na palubu lodi. Tři Kralaseni, kteří loď řídí, sledovali jakousi zmínku o Kraumonu. Svůj objev ale ještě nenahlásili. Krystalický princ sabotuje rádiostanici a pohon stíhačky, která se za nějakou dobu zřítí do rudého slunce.

Fartuloon začne s experimentováním. Plán břichořezače se podaří, všichni dvojdimenzionální Maahkové a Arkonidané se materializují na Kraumonu a zůstanou tam. Válku si ale přivezli s sebou. Po dvou dnech bojů prezentuje Atlan Maahkům mírovou nabídku, kterou podpoří Parvon Kher. Maahkové ale ještě přiostří palbu. Kher využije situace a poručí svým mužům, aby na oddíl Maahků zaútočili. Pět gigantů zmizí v koncentrované palbě, ostatní zbylí Maahkové způsobí mezi Arkonidany krveprolití. Bitvu přežije šest Maahků a z kdysi 5000 Arkonidanů se jich jen 80 dožije dalšího rána.

Morvonger Sprangk je informován, že Gonozal VII. již před patnácti lety padnul za oběť atentátu a že Atlan je právoplatný Krystalický princ7) Velkého impéria. Sprangk složí přísahu: »Za Atlana a Arkon - na život a na smrt!« Malá skupinka rebelů proti Orbanascholovi III. se nyní rozroste na pět osob8).

O několik dnů později se Arkonidané pokusí zmocnit diskové lodi. Maahkové se nepozorovaně přiblíží a zahájí palbu. Fartuloon vyšle bojové roboty, kteří zasáhnou do boje, aby diskovou loď chránili. Přitom neberou ohled na žádnou z obou stran. Arkonidané a Maahkové se spojí proti robotům. Když zemře poslední bojovník bývalé armády duchů, vrátí se roboti zpět na základnu. Těla mrtvých nezůstanou na Kraumonu, ale dematerializují a vrátí se zpět do hyperprostoru.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál