Atlan 103 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 103
Název:Planeta pavouků
(Planet der Spinnen)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Flotila přinašečů štěstí
« AT 102 • chronologicky • AT 105 »
Vydáno poprvé:24. září 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec května 2842
Pátrací expedice do smrtící džungle - trpaslíci a obři na světě beze jména

Flannagan Schätzo stráví několik dnů na palubě korvety. Jeden robot ho zásobuje nejnutnějšími dávkami. Protože dostane dokonce i siganský příbor, má důvod předpokládat, že není jediným Sigancem na palubě. Domnívá se, že se v kosmické lodi nachází 36 zmizelých dětí s narušeným růstem. Když loď přistane, setká se poprvé se členem posádky Orenem Kubschkem. Spojuje ho s ním nepříjemná událost v minulosti. Kubaschk má na svědomí jeho kamaráda Jona Grassora.

K posádce korvety patří deset Pozemšťanů, mezi nimi devět mužů a jedna žena, jakož i šest Siganců. Od Siganců se Schätzo dozví něco o plánované akci. Stanzo Peysen získal od prospektora jménem Mentollien Karten informace o poloze flotily neznámých kosmických lodí. Peysenova skupina chce toto velké množství lodí získat.

Se Schätzem nejedná Kubaschk přímo zdvořile, zvláště od doby co si Siganec stěžoval u Peysena. Kubaschk mu připraví nepříjemné a téměř život ohrožující setkání s Koorbsty.

Flannagan Schätzo dostane od Penty Grassora několik zákulisních informací o operaci na pavoučím světě. Příštího rána jsou Siganci, mezi nimi také Schätzo, a Pozemšťané zavolání ke Stanzovi Peysenovi. Ten jim popíše cestu k tajemné flotile na Mentollienových mapách. Protože je údajně nemožné se ke kosmickým lodím přiblížit ve vozidle, musí se asi 100 kilometrů dlouhá cesta absolvovat pěšky. Peysen chce navázat kontakt s Die-Zagy, aby získal několik průvodců.

Expedici tvoří Oren Kubaschk, Afruth Schwartz, Penty Grassor, Vernon Lyall a Flannagan Schätzo. Brzy se setkají s Die-Zagy a zahájí jednání o poskytnutí průvodců. Za dodávku soli uvolní Die-Zagové deset vůdců, kteří mají prorazit cestu skrze Koorbsty zamořenou džunglí. Po návratu na korvetu pro zásobu soli, se Schätzo pokouší získat informace o jednotlivých členech expedice.

Příštího rána začne pochod ke stanovišti kosmických lodí. Díky přítomnosti deseti Die-Zagů není expedice obtěžována Koorbsty a postupuje plynule kupředu. Při zřízení tábora dojde k nehodě. Oren Kubaschk se neovládne a hodí jednoho Die-Zaga do přediva z pavoučích vláken. Domorodec si zlomí vaz a je mrtvý.

Pochod pokračuje zdánlivě lhostejně dále. Ale Flannagan Schätzo zůstává nedůvěřivý. A má zcela pravdu. Džunglí se rozprostře podivná vůně, která omámí členy expedice. Schätzo narazí na neviditelnou stěnu. Stanzo Peysen a jeho muži si dají chvíli oddech a brzy na to usnou. Schätzo, který se proti omamnému vlivu snaží bránit, zpozoruje stovky hadovitých živočichů, kteří vyměšují sekret, který ukládají na vlákna a do prostoru mezi vlákny. Ten se potom vytvrdí a stane se transparentní. Pomalu tak vznikne neviditelné vězení. Penty Grassor je Schätzem přinucen, vystřílet do tvrdé hmoty průduchy. Schätzo naváže pomocí translátoru kontakt s Die-Zagy a přemluví je, aby pomohli jeho malým přátelům. Die-Zagové jsou ochotni hady vyhnat. Průduchy také začnou přinášet účinek. Díky čerstvému vzduchu přijdou Peysen a jeho společníci opět k sobě.

Afruth Schwartz naváže tajně kontakt se Schätzem. Nebyla v bezvědomí a vyslechla konverzaci Sigance s domorodci, ve které Schätzo hovořil o Pozemšťonovi jako o nepříteli, kterému se chce pomstít. Neprozradí Schätze Peysenovi, protože ona sama chová pomstychtivé choutky vůči Orenu Kubaschkovi.

Na okraji Psogenerské bažiny postaví z padlých stromů vor. Chtějí se tak dostat ke kovovému ostrovu, který leží 1200 metrů daleko uprostřed bažiny. Plochý kužel vyčnívá asi 15 metrů z bahna a má průměr skoro 60 metrů. Domorodci ho uctívají jako ducha svaté věže. Kubaschk, Abe Borodkin a Afruth Schwarz zůstanou na pevnině. Zbývající členové expedice přistanou na ocelovém ostrovu. Prozkoumávají podivný útvar. Schätzo zůstane pozadu a připraví vor pro budoucí noční atentát na Orena Kubaschka. Protože přetnul záchytná lana, rozpadne se vor na kusy. Kubaschk je pověřen, aby přes nastávající temnotu začal se stavbou nového plavidla.

Flannagan Schätzo a Penty Grassor si troufnou tajně na cestu zpět na pevninu. V táboře se Kubaschk a jeho pomocníci odpočívají. Afruth Schwartz nespí a byla Schätzem pověřena, aby Kubaschka nalákal do houštin. Tam na něj čekají oba Siganci a devět Die-Zagů.

Schätzo přinutí Afruthu, aby si vzpoměla na svou minulost. Dívka znovu prožije přepadení a smrt své rodiny. Kubaschk najde Afruthu sedící na jedné větvi. Jeho nenávistnými pocity jsou přilákáni psionicky citliví obří červi. Afruth dá Kubaschkovi najevo, že je ono děvče, které tehdy znásilnil. Penty Grassor předhodí Kubasckovi obžalobu, že mu zastřelil bratra. Na Schätzovo znamení se Die-Zagové vyřítí na Terrance a přimějí ho k pádu. Spadne z vláken do hlubin a přistane uprostřed žravých červů.

Afruth Schwartz se vrátí zpět do tábora, kde Borodkin ještě spí. Schätzo a Grassor se odeberou k ostrovu. Při svítání je objeveno Kubaschkovo zmizení. Borodkin a Schwartz dokončí práci na voru. Peysen a jeho společníci odjedou z ostrova.

Expedice obejde bažinatou půdu a brzy dorazí do ptačí jeskyně. Domorodí průvodci zmizí beze stopy. Penty Grassor je napaden jedním ptákem, který mu zlomí vaz. Siganec umírá.

V jednom údolí objeví Schätzo uprostřed pavučin oválný, jako vejce velký útvar. Když se rozhlédne, spatří stovky podobných úvarů. Expedice dorazila do cíle.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!